Deseto vanredno zasedanje , 26.09.2018.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Desetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 86 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 90 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Duško Tarbuk, Gordana Čomić i Vesna Ivković.
Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU
Shodno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su povodom pretresa u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju pozvani da sednici prisustvuju svi članovi Vlade: Bojana Stanić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Jelena Tanasković i Slavica Sašić, državni sekretar u Ministarstvu finansija, Zoran Milošević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Dragana Kalinović, direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stavu 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč?
Izvolite, koleginice Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Amandmanom smo predložili da se menja naslov zakona i da se u naslovu naznači da se odnosi na Zakon o izmenama i dopunama penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srbiji.

Možemo da prihvatimo da to možda nije od suštinskog značaja i prihvatili bismo takvo obrazloženje Vlade Republike Srbije zbog čega se amandman ne prihvata, ali obrazloženje Vlade, gospodine Đorđeviću, ne znam ko vam je ovo radio, da se amandman ne prihvata, odnosno odbija iz razloga što je u pitanju zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Ako sledite ovu vašu logiku, onda niste mogli menjati ni jedan član, onda niste smeli brisati ni jedan član, onda niste smeli dodavati ni jedan član, onda nije trebalo da uopšte predlažete izmene i dopune ovoga zakona. Ako možete da menjate član 134, 137, 130. itd, nema razloga da ne može da se menja i zakon.

Suština ovoga je da ovo što u naslovu pišete da je Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, da vi različito tretirate redovne penzije u odnosu na invalidske penzije. Sećamo se još, ministar pre vas je poveo neku akciju oko utvrđivanja ispravnosti tih invalidskih penzija, jer je javna tajna i danas dan kako se dobijaju invalidske penzije, i nikada nismo dobili izveštaj o tome šta ste uradili, odnosno da li ste nešto uradili, da li ste neka rešenja poništili zbog nekih malverzacija kod dobijanja tih rešenja. Sećamo svi, recimo, one Jasne Avramović koja vam je sad gradonačelnik Smedereva, koja je do guše, bila umešana u malverzacije, čak je imala i krivičnu prijavu i bila osuđena pa se onda učlanila u vladajuću stranku, da bi joj Apelacioni sud poništio to rešenje o kazni.

Dakle, za pare je davala dokumentaciju da neko može da dobije invalidsku penziju. Mi tražimo od vas samo izveštaj šta je urađeno po onom što je vaš prethodnik najavljivao onako na velika zvona da ćete da uradite.

Još jedno pitanje i poruka zapravo, invalidskih penzionera vama ministre je zbog čega, kada država odvoji neka sredstva pa pomaže penzionerima sa nekih 5.000 dinara ili koliko god, zašto iz toga izdvajate invalidske penzionere? Ako ćemo, kome treba pomoći, njima koji su zaista invalidski penzioneri, je to čak i preče nego ostalima. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Da li neko želi reč?

Koleginice Jovanović, izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, Ustav Republike Srbije definiše 18 prava građana Srbije i među njima kao jedno od osnovnih stečenih prava je penzija.

Baš iz tog razloga podneli smo i ovaj amandman koji ja sada obrazlažem, da se na sveobuhvatan način uredi ova oblast.

Kada ste preuzeli vlast vi iz SNS, za ministra finansija ste doveli lobistu MMF-a, sada već bivšeg ministra Dušana Vujovića, koji je te 2014. godine rekao da će nekakvim revolucionarnim rešenjem konačno da se uredi ova oblast i zato mi tražimo da se definiše čitava oblast. Ne mogu penzioneri koji imaju, po Ustavu Republike Srbije, stečeno pravo penzije da budu zavisni od toga da li će ministar za ova pitanja da bude, što se tiče finansija Siniša Mali, a bio je Vujović, pre toga onaj fantom finansijski Lazar Krstić, ili ćete vi to sada da radite, gospodine Đorđeviću.

Penzije moraju da budu zaista prava i ekonomska i socijalna kategorija u društvu koje je pretrpelo pljačku od strane „žutog preduzeća“, privatizaciju gde su ljudi ostali tek pred odlazak u penziju bez posla i dan danas taj vakuum traje i na desetine, da ne kažem možda čak i stotine hiljada ljudi u Srbiji ne zna kako će da ostvari to svoje pravo. Sada onima koji su to svoje pravo ostvarili, vi ovim novotarijama, kao što je rekla koleginica Radeta, niste imali apsolutno nikakvo pravo nijedan član onda da menjate, želite da uskratite ono što su oni mukotrpnim radom i što im je Ustav garantovao stekli.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč?
Gospodine Šaroviću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, još možda bitnije pitanje, ministri u Vladi Republike Srbije, vi kao što znate Ustav Srbije garantuje građanima određena prava i postoje određena stečena prava koja se ne smeju dirati, između ostalog, to je pravo na penzije.

Vi očigledno pravo na penzije ne razlikujete od socijalne pomoći i to ste pokazali kada ste doneli zakona, kojim ste građanima Srbije oteli primanja na koja imaju pravo u skladu sa Ustavom i zakonom, kada ste im oteli ono što su zaradili. Penzije se isplaćuju na osnovu poreza i doprinosa koje su građani Srbije koji su radili, neki duže, neki kraće, većina pun radni staž, uplaćivali kako bi u starosti mogli da žive životom dostojnim čoveka, kako bi mogli da plaćaju račune, kako bi mogli da kupuju šta im je potrebno, da se leče, da putuju, da rade ono šta im je volja.

Da li ste uzeli 10% od penzija ili ste doneli dekret da se otme npr. sa tekućih računa svima po 10% ili 10% štednih uloga, potpuno je svejedno. Pljačka je pljačka, otimačina je otimačina. Ulazite u sferu gde niste smeli ući. Vi ste, naravno, pre izbora garantovali, na to uvek podsećamo i želimo i danas da podsetimo, vaš predsednik Aleksandar Vučić je penzionerima garantovao da oni neće biti na udaru i da njima neće biti ništa oteto, da im nećete otimati penzije, da će oni biti zaštićeni, jer su oni ti koji su zemlju gradili. Međutim, to je veoma brzo zaboravljeno i odmah nakon izbora vi ste napravili uštedu u budžetu. Umesto da štedite na fontanama, umesto da štedite na lopovluku, umesto da štedite na korupciji, a još jedno od obećanja je bilo da ćete uštedeti milijardu evra godišnje tako što ćete ukinuti korupciju prilikom javnih nabavki, vi ste odlučili da nastavite onim putem kojim su „žuti“ išli pre vas, dakle, i vi milijardu godišnje najmanje da ukradete kroz javne nabavke, ali ste odlučili da otmete deo penzija od penzionera.

Vi danas donosite zakon, govorite kako je to velika pobeda, kojim ćete ne sve, već jedan deo vratiti penzionerima. Ovde je pravo pitanje, i vi se često dičite statistikom, koliko je onih kojima nećete ništa vratiti. Koliko je penzionera koji su tokom ovih prethodnih godina umrli, onih koji su gladovali, onih koji su živeli u bedi, onih kojima ste uskratili mogućnost da kupe lekove, da kupe hranu, da plaćaju svoje račune, onima kojima ste uskratili mogućnost da pomognu svojoj deci, da svojim unucima koji kreću u školu nešto kupe ili da im daju za užinu? Šta je sa tim ljudima, na koji način ćete obeštetiti na njih, na koji način ćete obeštetiti njihove porodice? To je još jedan razlog zbog koga niste smeli da kradete od penzionera. Vi imate pravo u svakom trenutku da zaposlenima u državnim organima, u javnim službama kažete – od sutra vam platu smanjujemo 10% ili 20% ili 30%, pa da svako od njih odluči da li želi ili ne želi da radi za tu platu ili da traži sreću na drugom mestu, a penzionerima koji su zaradili ne možete da kažete, odnosno niste smeli, vi ste, nažalost, to uradili, a niste smeli da kažete – za vas nema. To što ste tim ljudima oteli, to je nepovratno.

Dakle, prvo odgovorite na to, da li je vas je sramota zbog toga što ste uradili i na koji način planirate da kompenzujete i taj deo građanima Srbije koji se apsolutno ne pominje u ovom zakonu?
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč?
Kolega Bojiću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Dubravko Bojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Uvažene kolege, kroz ove amandmane ću govoriti moje viđenje ovog Predloga zakona.

Vlada Republike Srbije ostaje dosledna u svom istrajavanju da objedinjuje i spaja nešto što se ne može spojiti. Tako danas imamo Predlog zakona o penzijskom osiguranju zajedno sa izborom viceguvernera Narodne banke, dva zakona iz oblasti obrazovanja i desetine međudržavnih sporazuma koji se odnose na međunarodnu saradnju naše zemlje. Time jedna dobra ideja o ukidanju Zakona o privremenom umanjenju penzija gubi na značaju i vrednosti. Sve ste ovo objedinili, i još po hitnom postupku.

Penzioni sistem tiče se ogromnog broja građana Srbije, zaposlenih i penzionera, zaposlenih i nezaposlenih, države i privrednika, budućeg i minulog rada, ekonomije i prava, izdašnosti i restrikcije, stabilizacije i krize i mnogo čega još. U pitanju je, u krajnjoj liniji, svakidašnji život miliona građana Srbije. Ključno pitanje je nepovoljan odnos između broja osiguranika i broja penzionera. Kada se taj broj uravnoteži, onda možemo govoriti o temeljnom, stabilnom i održivom sistemu. Penzioni sistem, a naročito u zemlji kakva je naša, ne sme da zavisi ni od čije volje, želje, interesa, ideologije, sastava Vlade, savetodavnih tela itd. Znači, jednom rečju, treba nam stabilan, temeljan i održiv sistem. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč?
Koleginice Nikolić, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem se.

Dame i gospodo narodni poslanici, na naslov Predloga zakona podneli smo amandman koji se odnosi na sistem penzijskog i invalidskog osiguranja.

Kao razlog za donošenje navodite i kažete da je osnovni cilj reforme sistema penzijskog i invalidskog osiguranja stvaranje uslova za dugoročnu ekonomsku održivost penzijskog sistema koji će obezbediti pravnu sigurnost i odgovarajući socijalni položaj sadašnjih i budućih generacija penzionera.

Međutim, ovaj predlog zakona, odnosno ovakvo zakonsko rešenje nikako neće omogućiti normalno funkcionisanje penzijskog sistema. Usklađivanje penzija koje predlažete, odnosno način usklađivanja penzija, teško da može da opstane na ovakav način, jer ne postoji zakonska obaveza za usklađivanje penzija. Takođe, ne postoji ni jasna formula za to usklađivanje.

Sve ovo može samo negativno da se odrazi na predvidivost penzijskog sistema.

Takođe, kao primedbu naveli bi, a što je krajnje nedopustivo, to da Vlada diskreciono odlučuje o uslovima, visini i dinamici isplate novčanog iznosa kao uvećanje uz penziju, što je ovim predlogom zakona predloženo članom 37.

Zato je najbolje da ovaj Predlog zakona povučete iz procedure i da se donese jedan potpuno nov zakon kojim bi se napravio red u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja.