Deseto vanredno zasedanje , 26.09.2018.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Dveri

Dragan Vesović

Poslanička grupa Dveri
Hvala gospodine predsedavajući.

Evo, posle ove pauze imali smo priliku da u kratkom vremenskom intervalu vidimo naša dva lica. Prvo lice je bilo ono koje me je istinski obradovalo i činilo ponosnim kad smo sa obe strane ovog zdanja aplauzom pozdravili našu braću i prijatelje iz Republike Srpske, a nakon toga neposredno ušli u nešto što nas, na moju veliku žalost, obeležava i karakteriše već godinu dana. I dalje stojim čvrsto u ubeđenju da ona prva slika jeste slika kakvi smo mi, a ova druga slika jeste slika kakvi nikada ne treba da bude.

Što se amandmana tiče, ovaj amandman i vi to moje mišljenje znate, ne spada, ja nikada ne mislim da su amandmani besmisleni. Dakle, svi su po Poslovniku, svi mi možemo da podnesemo amandman na način na koji smatramo da treba da bude podnet. E sad, da li bi podnošenje ili ne podnošenje ovakvih ili sličnih amandmana ubrzalo i učinilo raspravu i poboljšalo zakon kada bi pričali o pravim stvarima, za šta ja verujem da bi, ostaće tema koja, nažalost, čini mi se teško da može da dobije odgovor.

Nije mi inače jasno zašto niste ministre, prihvatili ovaj amandman, jer ako, nažalost, nije gospodin Šarčević tu, jeste ovde pitanje zareza, ali sa stanovišta srpskog jezika verujte da je ovako ispravnije. To su nam rekli ljudi koji se time ozbiljno bave.

Iz zakona o kome sada diskutujemo saznali smo za sada da je privremeno četiri godine, da će se sredstva o povećanju penzija obezbeđivati iz budžeta, što je inače dobro, ali nije dobro što ćemo to raditi na način na koji hoćete, ali ja ću dalje pričati, da ne trošim sada vreme. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po Poslovniku narodni poslanik Nemanja Šarović. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Arsiću, još jedanput moram da vam ukažem da ste prekršili nekoliko članova Poslovnika o radu Narodne skupštine.

Vi ste maločas, prilikom određivanja pauze se pozvali na član 112, ja ću ga citirati. On kaže: „Ako predsednika Narodne skupštine redovnim merama ne može da održi red na sednici, odrediće pauzu dok se ne uspostavi red.“

Vi, gospodine Arsiću, na raspolaganju, kao redovne mere održavanja reda na sednici, imate više različitih mera. To je mera opomene, pa je to druga opomena, pa treća opomena, oduzimanje reči, mera udaljenja sa sednice. Sve su to mere za održavanje reda na sednici koje vi morate prethodno iskoristiti, pa ako na taj način ne uspete da održite red, e tek onda dobijate pravo da odredite pauzu dok se taj red ne uspostavi.

Vi to niste uradili. Niste izrekli mere, nije bilo potrebe, ovde nije bilo nikakvih incidenata, odvijala se rasprava u skladu sa Poslovnikom. Odvijala se rasprava koju ste vi dozvolili. Vi ni jednoga trenutka niste rekli – Evo, prekršio sam Poslovnik pet puta, pa zbog toga određujem pauzu.

Dakle, po mom stavu apsolutno nikakvog razloga za prekid nije bilo. Ali, tu dolazimo do drugog problema. Vi ste odredili pauzu u trajanju od pet minuta, a ako odredite pauzu u trajanju od pet minuta, narodni poslanici tih pet minuta mogu da idu da rade šta im god drugo padne na pamet.

Vi ste nastavili sednicu nakon tri minuta i 50 sekundi. Ako hoćete precizno, evo merio sam štopericom, tri minuta i 50 sekundi i 85 stotinki, po mom merenju, ali svakako manje od četiri minuta i manje od pet minuta. Ne možete vi započeti sednicu kad vama padne na pamet. Možete isto tako da je zakažete u 10, pa da počnete u devet, ili da počnete prethodni dan. Da li je u pitanju minut, pet minuta ili pet sati, potpuno je svejedno. Postoji nešto što se zove vreme za koje je zakazana sednica. Pre tog vremena nemate pravo da nastavite sednicu.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Šaroviću, odredio sam pauzu u skladu sa članom 112. baš da bih izbegao izricanje opomena, oduzimanja reči ili isključenja sa sednice.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Vi ste tu da radite po Poslovniku, ne da izbegavate bilo šta.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
I, nisam znao da vi kao narodni poslanik podržavate takve mere.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ne, ja ne podržavam, pogotovo što sam ja najčešće na meti, ali ste vi dužni da radite u skladu sa Poslovnikom, ne možete vi kako kad želite.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Još, kolega Šarčeviću da vam kažem…
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Nisam ja kolega Šarčević, gospodine Arsiću, očigledno ste dekoncentrisani danas.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Šaroviću, samo da vam kažem, da ste vi takođe sada prekršili Poslovnik, gledajući u moje sekunde i minute, govorili ste negde oko tri minuta.