Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 10.10.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/217-18

6. dan rada

10.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 18:30

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ne znam zašto je kolega malo pre intervenisao po povredi Poslovnika, ja govorim na osnovu člana 27. stav 1.

Znate, da neko na ovaj način pokušava da brani nekog predsednika opštine, pogotovo kada brani neodbranjivo, to, jednostavno, niti ima veze sa Poslovnikom, niti ima veze sa onim što je kolega pre njega govorio.

Znate, da li je Vrnjačka Banja imala najveći budžet? Imala je, pa to i jeste tragedija, najveći budžet i pitanje je gde je potrošen. Govorili smo o Vrnjačkoj Banji i kroz ove amandmane i u načelnoj raspravi. U Vrnjačkoj Banji sedam hektara najlepšeg dela parka prodato je privatniku. U Vrnjačkoj Banji taj Boban pravi zgrade.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Koleginice Radeta, vi već koristite kao repliku povredu Poslovnika.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Isto kao malopre kolega po povredi Poslovnika. Nemojte, molim vas, Arsiću. Na isti način, kako god je kolega Krsto Janjušević po povredi Poslovnika objašnjavao zašto nije gospodin kolega pre njega govorio istinu o Vrnjačkoj Banji, ja sad govorim kako on nije govorio istinu o Vrnjačkoj Banji. Potpuno identično.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
A vi ste iz Vrnjačke Banje?
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Moram biti iz Vrnjačke Banje, ja sam narodni poslanik. Ja sam narodni poslanik i svojim očima sam videla i te zgrade koje pravi predsednik opštine i u APR-u svako može da vidi da je njegova firma bila vlasnik tih objekata, pa onda kad su mu rekli da to nije dobro, on je promenio vlasnika u APR-u, ali APR ne briše podatke, vrati se nazad, vidi se početno predsednik opštine.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dakle, nemojte braniti neodbranjivo, molim vas.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Aleksandra Jevtić.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Jevtić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Prvo, smatram da ovo nije mesto da pričamo o ekologiji i zaštiti životne sredine i za neke lične sukobe koje imate sa predsednikom opštine Vrnjačka Banja Bobanom Đurovićem. To što imate na lokalnom nivou treba da zadržite na lokalnom nivou, a da ovde negde rešavamo neka druga pitanja.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Samo navedite član Poslovnika, koleginice.