Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 10.10.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/217-18

6. dan rada

10.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 18:30

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem ministre.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Stanislava Janošević.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodna poslanica Stanislava Janošević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Stanislava Janošević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, kao što je poznato dobro, radimo na usvajanju Zakona o zaštiti životne sredine, veoma kompleksna oblast, pre svega multidisciplinarna, jer se odnosi na zdravlje ljudi, kao i na razvoj biljnog i životinjskog sveta, kompletno zaštite biljne flore i faune.

Socijalni uslovi svakako da su bitan faktor koji utiče na primenu ovog zakona, jer je neophodno da u kontinuitetu apelujemo građanima kako ne bi postojali pojedinci koji će stalno zagađivati sredinu, odnosno neće voditi računa ni o recikliranju, ni o otpadnim materijalima, niti o izduvnim gasovima. Prosto, doći ćemo u situaciju kada bude ovako dobar zakon na dnevnom redu i mi ćemo ga naravno usvojiti iz tih razloga, jer će doprineti pozitivnim efektima njihove primene.

Mi ćemo i dalje imati pojedince koji neće voditi računa o otpadnim vodama, o otpadnim gasovima, o divljim deponijama i onda, što bi se narodski rečeno reklo, džabe smo krečili.

Možemo uticati ne samo na taj način što ćemo apelovati konstantno, mnoge od mojih kolega su i rekle da je neophodno da se to uvede i u osnovno obrazovanje dece, sa čime se apsolutno slažem. Međutim, ono što je od bitnog značaja jeste da utičemo i na očuvanje autohtonih vrsta. Neophodno je sačuvati i domaće goveče, domaću ovcu, kao i ptice, naravno.

Ali, ono što je presudno, šta čini jednu vrstu, jeste skup, tj. rod životinja koje su sličnih morfoloških ili fizioloških karakteristika sa ovog podneblja i svakako da bi se ponosili da i dalje postoje buša ili slične vrste.

Ono što moram da navedem jeste da bi sačuvali primenu ovog zakona i ono što će nam omogućiti članstvo u EU svakako da jeste korišćenje Zelenog fonda, o čemu su isto govorile kolege, ali i IPARD fondova, kako bismo doprineli zaštiti životne sredine i očuvanju naše zajednice. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Janošević.
Po amandmanu, narodni poslanik Dragan Šormaz. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Šormaz

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Želim samo da podržim amandman koleginice, smatram da treba da bude usvojen, i da dodam argumentaciju koju je ona govorila, da mi zaista moramo da učinimo mnogo više nego što sada činimo za zaštitu životne sredine, pre svega za staništa životinja o kojima je koleginica govorila, o našim vrstama, onima koje tu žive i koje su navikle na područje na kojima žive.

Mi imamo različitu situaciju u Srbiji. Imamo delove Srbije gde se narod iseljava, odlazi, svi o tome govorimo po raznim temama, i gde se određeni prostori Srbije prazne, recimo, istočna Srbija, uglavnom ruralna područja, planinska područja itd. Tu se šume, čak verovali ili ne, šire u određenim područjima i imamo čak i poboljšanje uslova životne sredine ili staništa za životinje koje tu žive.

Međutim, imamo područja na kojima našim činjenjem, znači, činjenjem ljudi, civilizacijom, razvojem, urbanizmom koji radimo, pa i privredom, pravimo probleme i smanjujemo staništa za životinje.

Verovali ili ne, zec je u Vojvodini skoro potpuno nestao. Srneća divljač u Vojvodini ima ogromne probleme. Pričamo o pticama. Ja vam kažem da je jarebica kao naša ptica, fazan nije naša ptica, on je donet iz centralne Azije, ali jarebica kao naša ptica je nestala skroz do Aleksinca. Tek od Aleksinca, pa dole prema jugu, pre svega, zbog načina na koji se radi poljoprivredna proizvodnja, jarebica nam je sačuvana. U ovom ostalom delu, u Vojvodini je više uopšte nema.

Vojvodina je pretvorena u tepsiju. Svega šest koma nešto posto, ministar će me ispraviti, ali mislim da je manje od 7% šuma trenutno imamo u Vojvodini. Pričali smo o vetrozaštitnim pojasevima. To je druga stvar, ali i oni su nam potrebni. Međutim, mi nemamo više šuma. Znači, u Vojvodini se sve, a znamo, govorimo i o problemu uzurpatora koji obrađuju i ono gde ne bi smeli da uđu sa poljoprivrednim mašinama.

Imali smo problem u poplavama 2014. godine, da niko nije mogao da priđe do obala utvrda zato što su bile duboke oranice i na mestima gde im nije bilo mesta. Znači, imali smo i tu vrstu problema 2014. godine kad su bile velike poplave.

Mi moramo da promenimo staništa. Nije sve u profitu, nije sve u dinaru. Ako pričamo o životnoj sredini, onda moramo da znamo da u jednom delu moramo i da se odreknemo ili oni koji obrađuju zemlju u Vojvodini moraju da se odreknu u jednom delu, ali zaista malom delu, velikog profita. I to im neće pasti teško, onima koji to rade. Svugde u svetu se to radi, naročito u Evropi, u EU, gde stremimo da idemo.

Znači, potrebno je da donesemo, ministre, ja mislim da je vaše Ministarstvo to do sad, mi smo ovde u Skupštini govorili, pravili smo na tu temu i javnu raspravu u ranijem periodu. I dok je gospodin Blažić bio predsednik Odbora za zaštitu životne sredine ovde, on je sad kod vas državni sekretar, on zna o čemu govorimo ovde i mnogi isto znaju o čemu govorimo.

Mi moramo da napravimo zakonsku obavezu za pošumljavanje, zakonsku obavezu za pravljenje remiza, da bismo spasili sitnu divljač, o kojoj sam govorio malopre, i ptice i zečeve. Ja sam doneo jedan projekat iz Brisela koji se radi i doneću ga kod vas, u Nemačkoj, u Belgiji, u Engleskoj, gde se na 500 hektara, 20 hektara vlasnicima, da kažemo, farmerima, seljacima ili onima koji obrađuju zemlju pomaže da upravo rade te stvari, da rade staništa za životinje koje žive na tom području, naročito za sitnu divljač, ali će to biti spas za sve.

To je jedini način. Jedini način je da odredimo deo koji mora, mora čak i na obradivoj površini da bude zaštićen od obrađivanja. Drugačije nećemo ovo zaustaviti i nećemo imati.

Ko se vozi kolima, i time ću završiti, od Beograda do Budimpešte ili od Beograda do Zagreba, može da vidi razliku, čisto, očima svojim može da vidi razliku kako je kad se vozi kroz Vojvodinu, a kako je kada se vozi kroz Slavoniju ili kroz Mađarsku. Tamo ćete videti i šume i močvare i žbunje i ovo što mi zovemo lovci remize, kod nas to nećete videti nigde. Čisto, ravno. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem se.
Reč ima ministar Goran Trivan.

Goran Trivan

Gospodo poslanici, pa, evo teme koja je suština životne sredine u smislu ne samo ugrožavanja klimatskih promena, nego i priče o onome što su i kolege i koleginice pričale o biodiverzitetu. Bez šuma i bez pošumljavanja nema priče o zaštiti životne sredine i nema priče o zaštiti biodiverziteta.
Vojvodina je, u pravu ste, negde ispod 7% pošumljena. Mi imamo specijalno telo koje smo napravili zajedno sa vojvođanskom Vladom da se bavi svi pitanjima ekologije. Ono što je važno da znate, to je da, evo, podsećanja radi, Beograd je u proteklih nekoliko godina pošumio preko 700 hektara površina, dakle, može se. I, mi ćemo ove godine na konkursu koji upravo sprovodimo potrošiti, odnosno investirati negde preko 40 miliona dinara u pošumljavanje, vezano za predele što se tiče i ove stvari.
Ovo je samo pripremna godina kako bismo lokalne samouprave i ostale ubedili da treba da razmišljaju i da budu spremni sledeće godine. Mi ćemo sledeće godine mnogo više para ulagati u pošumljavanje i sve organizacije koje vi spominjete će nam biti vrlo važni saveznici u tome da svuda, makar i za početak na onim površinama koje su javne, ne moramo da idemo još uvek u privatne, samo kad bismo to pošumili, mislim da bi Vojvodina značajno bila pošumljenija nego što jeste.
Ovo je početak nečega što mislim da će za nekoliko godina početi da daje ozbiljne rezultate. I to što vi pokrećete jeste tema za koju ja mislim da Srbija od nje zavisi, a da toga još izgleda nije svesna. Hvala puno.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem se.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik dr Dragana Barišić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Dragana Barišić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragana Barišić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem se.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege, podnela sam amandman na 1. član ovog zakona, sa ciljem da se podstakne sveukupni razvoj Republike Srbije, a s posebnim osvrtom na razvoj biološkog diverziteta.

S obzirom na to da dolazim iz Kruševca, želela bih da istaknem da grad Kruševac vodi računa o zaštiti životne sredine i o kvalitetu životne sredine i, naravno, radi na očuvanju.

Naime, pre tačno godinu dana podignut je kamen temeljac i počelo se sa izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, što je zaista jako bitno, jer smo, evo, već nekoliko dana ovde raspravljali koliko je bitno očuvanje naše životne sredine i ostavljanje zdrave životne sredine našim pokoljenjima.

Ova investicija vredna preko 14 miliona dinara dovešće grad Kruševac u jedan od najrazvijenijih kada je ova oblast u pitanju.

I evo uveliko se radi, a da je Vlada Republike Srbije zajedničkim merama rešena da čuva našu životnu sredinu je dokaz i to da ste na otvaranju te fabrike bili upravo vi zajedno sa ministarkom Zoranom Mihajlović.

Inače, građani Kruševca i okolnih mesta najveću zahvalnost duguju za ostvarenje ovog projekta gospodinu Aleksandru Vučiću, gospodinu Bratislavu Gašiću, jer su oni podstakli realizaciju ovog projekta.

U danu za glasanje podržaćemo ove dobre zakone i vama predlažem da nastavite ovim tempom i da zajedno čuvamo i ostavimo našoj deci zdravu životnu sredinu. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Blaža Knežević.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Blaža Knežević.
...
Srpska napredna stranka

Blaža Knežević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, zaštita životne sredine predstavlja jedan od najvažnijih segmenata za zdrav način života u Srbiji, a izmenama i dopunama ovog zakona treba rešiti razlike koje postoje u zakonu i međunarodnim obavezama koje treba uskladiti.

Naravno da u raspravi o ovom zakonu nisu izostali napadi ovih prepametnih iz tzv. Saveza za Srbiju, čiji novopečeni predstavnici ovde u Skupštini, na svojim biračkim mestima ne vrede dva do tri glasa.

Inače, ovih dana u Šapcu imali smo primer prave ekološke bombe i dok gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović, zajedno sa svojim specijalnim savetnikom Dušanom Petrovićem kuju plan kako da 6. novembra u Strazburu po ko zna koji put omalovaže i blate svoju zemlju, u pokušaju da zaštite svoje grehove, naravno vodeći računa da njihov put ne ide preko Sremske Mitrovice i Požarevca, dotle u Šapcu, u naselju Kasarske livade, danima je donošen najgori otpad. On je bukvalno propisan u dvorište firme „Mašinokop“, gde se Javno komunalno preduzeće „Stari grad“ nalazi u zakupu, jer je njihovo zemljište gradska uprava prodala za oko milion evra i poslala sopstveno javno komunalno preduzeće u podstanare.

Dakle, u dvorištu se, u zavisnosti od situacije, nalazilo u proseku oko 50 tona smeća, i to u gradskoj zoni u jednom velikom naselju. Taj otpad je vremenom postao stecište okupljanje velikog broja pacova i zmija. Da bih malo uveličao to, da pokažem kako to izgleda i kako izgleda u dvorištu.

Naravno, da tragedija bude veća, samo ograda, ovakve ekološke bombe, deli od ustanove za decu sa posebnim potrebama, gde se inače nalazi i park gde se deca igraju i kuhinja u kojoj se pripremaju obroci. Takođe, u neposrednoj blizini je i crkveno dvorište koje je takođe ugroženo. Dakle, to đubre Dušan Petrović i Nebojša Zelenović su krili od građana Šapca. Ovo predstavlja samo deo bahatosti i arogancije prema građanima Šapca, ovog šabačkog dela ekipa Saveza za Srbiju.

Gospodine ministre, pošto je u Javno komunalno preduzeće dolazila Republička inspekcija za zaštitu životne sredine, Šapčani očekuju odgovor šta su tamo zatekli, šta su našli i naravno odgovornost za učinjeno. Zahvaljujem.