Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.10.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/239-18

4. dan rada

22.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:25 do 18:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 81 narodni poslanik.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 86 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Duško Tarbuk, Đorđe Milićević, Žarko Obradović i Gordana Čomić.
Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o Prvoj tački dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O GRAĐEVINSKIM PROIZVODIMA
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam da su povodom pretresa u pojedinostima o Prvoj tački dnevnog reda – Predlogu zakona o građevinskim proizvodima, pozvani da sednici prisustvuju prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Aleksandar Damnjanović, Miodrag Poledica, Imre Kern i Zoran Lakićević, državni sekretari u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Jovanka Atanacković, Đorđe Milić i Zoran Ilić, pomoćnici ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Božana Lukić, samostalni savetnik u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj i infrastrukturu i telekomunikacije, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na naslov Predloga zakona, amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Da)
Izvolite, kolega Saviću.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na Predlog zakona o građevinskim proizvodima i ovo je još jedan iz niza evropskih zakona, a sve ono što dolazi iz EU, ne mora da znači da je uvek dobro. Ova Vlada, pogotovo ovo Ministarstvo, izgleda da se samo rukovodi time da to bude nešto u evropskom stilu, a da li će neke stvari biti primenljive na našu situaciju, na naše uslove, o tome niko ne vodi računa. Očigledno je i svima nama, a pogotovo onim ljudima koji učestvuju i koji su direktno vezani za građevinsku operativu, da ti neki evropski standardi su neprimenljivi u našim uslovima.

Ali, nije samo u pitanju primena tih standarda, nego ovde iz ovog zakona o građevinskim proizvodima vidi se da Vlada i Ministarstvo žele da uvedu monopol u ovoj oblasti, kako bi sve stvari iz ove oblasti stavilo pod svoju kontrolu, a da li je to baš sve, naravno Vlada treba da ima uvid u ceo delokrug njene nadležnosti, a da li baš sve tako treba, to je drugo pitanje.

Evo, imamo slučaj, danas ćete imati ovde u 12.00 časova skup Inženjerske komore Srbije gde članovi i predstavnici te komore su vrlo nezadovoljni odredbama ovog rešenja i traže, pre svega od vas gospođo ministarka, da se neke odredbe zakona povuku jer Inženjerska komora Srbije nije sagledana na pravi način. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar, dr Zorana Mihajlović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

Hvala na vašim komentarima, na vašim amandmanima, ja mislim 104 amandmana je SRS dala na Predlog ovog zakona. Mislim da je vrlo važno da imamo ovaj zakon, nismo ga imali do sada.
Rekli ste u jednoj od rečenica, ja bih želela da na to reagujem, da zakon predviđa standarde koji nikada ne mogu da se primene, upravo suprotno zakonu. Zakon upravo predviđa standarde koji mogu da se primene, sve se postepeno primenjuje i važno je da uredimo ovu oblast. Vrlo je važno da znamo kakvih i kog kvaliteta građevinski proizvodi se pojavljuju na tržištu. Neke zemlje pored nas, odnosno sve zemlje pored nas su sve to uredile, mi to još do sada nismo uradili.
Ne znam kako dođoste do Inženjerske komore, ali želim da vas obavestim da jedini interes Vlade Republike Srbije, kada je u pitanju Inženjerska komora, jeste da sačuva struku, a nikako da dozvoli da se čuvaju privilegije i novac koji očito sada cirkuliše među malim brojem ljudi u Inženjerskoj komori. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Nemate pravo na repliku, kolega Saviću.
Na naslov Predloga zakona, amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona, amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Periću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospođo Mihajlović, oblast građevinarstva za SRS je od izuzetne životne važnosti. Na ovoj sednici je deset zakona koje ste vi predložili, mi smo očekivali da će rešenje problema u toj oblasti biti značajnije tretirano i na jedan dobar način rešeno. Međutim, to apsolutno nije tako.

Situacija u građevinarstvu se komplikuje i ona je problematična od Drugog svetskog rata pa na ovamo, a čini mi ste vi zapržili čorbu kada je u pitanju ova oblast i zato SRS zahteva od Vlade da vas sa tog mesta smeni.

Vi niste imali za cilj da pomognete proizvođačima građevinskih materijala u Srbiji, vi ste više želeli da se ovaj propis uklopi u potrebe EU. Dokaz tome je 283 strana, 68 strana se odnosi na ovaj zakon, pa ću ja vama ovo da vratim, vama lično ili u službu da predam ovo što ne treba, što nema nikakve veze sa ovim problemom i standardima u građevinskim proizvodima.

Ja sam predložio i SRS naravno insistira na tome da se ovaj zakon oslobodi suvišnih opterećenja od strane EU, a da njegov naslov glasi – Zakon o proizvodima koji će se koristiti u građevinarstvu, građevinski proizvodi i stambena zgrada, iako vi u nekim zakonima, u Zakonu o planiranju i izgradnji na potpuno drugačiji način tretirate šta je stambena zgrada u odnosu na zakon kojima je trebalo rešavati stambena pitanja po nešto povoljnijim uslovima kada su u pitanju radnici koji rade u oblasti bezbednosti.

Ovo kako vi pokušavate da objasnite da neko jeste za neke privilegije, pa mislim da vi pre svih koristite privilegije koje je moguće da jedan ministar u Vladi koristi, a trebaće mnogo raznih uplata, licenci, taksi, suština je da se određene firme koje su sada mogle i da posluju u ovim uslovima u oblasti građevinarstva u Srbiji, stave pod kontrolu vas kao ministarstva ili SNS, sasvim je svejedno, ali malo se ostavlja prostora za one koji žele da urade nešto, da unaprede oblast u proizvodnji građevinskih materijala, jer vi to gospođo ministar ne dozvoljavate.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar, dr Zorana Mihajlović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

Za vašu informaciju, prvo, koriste se apsolutno svi naši standardi, plus, polako se harmonizujemo sa standardima EU.
Ono zbog čega, između ostalog, to i radimo to je da upravo naši proizvođači mogu da izađu i na strano tržište i plasiraju svoje građevinske proizvode. To je takođe jedan od razloga postojanja jednog ovakvog zakona, jer do sada su postojali ogromni problemi i to nije bilo moguće.
Ja verujem da vi volite svoju zemlju i da želite da se naše građevinske firme razvijaju. Podaci govore upravo suprotno svemu što ste do sada rekli i o tome da li je uništavano građevinarstvo u prethodnih četiri godine ili se ono razvijalo, da li je rastao udeo građevinarstva u BDP ili padao, tačnije rastao je, da li je bolje stanje u građevinskoj industriji – jeste, da li rastu plate u građevinarstvu – rastu. Prema tome, volela bih da koristite argumente.
O svim ostalim stvarima ne bih uopšte komentarisala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nemate pravo na repliku, gospodine Periću.
(Vjerica Radeta: Poslovnik.)
Po Poslovniku, narodni poslanik Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Upozoravam na početku današnjeg rada na član 116. i molim vas da vodite računa, gospodine Arsiću, o ponašanju Zorane Mihajlović.

NJeni komentari da se ona nada da mi volimo svoju zemlju, mi srpski radikali za razliku od nje volimo svoju zemlju i nama nije mentor Kajl Skot kao što je njoj i nemojte da dozvolite da na bilo koji način više vređa narodne poslanike.

Šta to znači da ovo što mi iznosimo nisu argumenti? Koji je ona argument iznela?

Molim vas da vodite računa da ministar u svoja dva minuta koristi mogućnost da odgovori argumentom, da argumentovano kaže zbog čega neki amandman za nju, kao ministra i ministarstvo i za Vladu, nije prihvatljiv. NJene lične impresije neka ostavi za svoje tajne susrete sa Skotom. Hvala.