Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.11.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/259-18

4. dan rada

05.11.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 18:55

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Zoran Despotović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem.

Gospodine ministre, jasno je da vi imate ljude na terenu koji rade savesno svoj posao i lično znam da su izuzetno obučeni, ali ovo što ste i vi rekli, ukoliko se to ne uradi vrlo brzo, jer i sami znate koliki je prosek vozila u svim, pogotovo u tim manjim opštinama, ali znajte, iskreno, jer sam bio prisutan, da je situacija na terenu sasvim drugačija. Creva su im jako bušna, čak ne mogu ljudi da dopru do požara, bez obzira gde se on nalazio.

Tako da vam kažem, iskreno, da nisu obučeni vatrogasci. I iz tog razloga vas molim da pogotovo obratite pažnju na manje opštine.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

| Ministar odbrane
Apsolutno ćemo obratiti pažnju na sve opštine, nećemo ih deliti na bilo koji način, osim po prioritetima sektora, u smislu prioriteta rizika od požara ili od neke druge vanredne situacije i trudićemo se, naravno, da u najkraćem roku, pored vozila koja su deo opreme koju nabavljamo, nabavljamo i ostale delove opreme, kao što su npr. spasilačka odela, interventna odela, radna odela koja se nabavljaju za redovan rad, ali isto tako i specijalizovane opreme. Imali smo i dobrih projekata i donacija, gde smo uspeli da nabavimo jednu veću količinu odela koje služe za ronioce i za spasioce kada se dogode poplave, kada to moraju da rade u nekim ekstremnijim okolnostima, ali isto tako i, da kažem, radimo na pribavljanju aktivnijih, ozbiljnijih kompleksa, robokompleksa, koji služe za otklanjanje opasnosti u slučaju, recimo, kada se radi o nekim složenim izlivanjima toksičnog otpada ili tako nešto, da ne bi ugrožavali živote vatrogasaca, koristićemo opremu koju nabavljamo.
Da li je bilo moguće da se sve u kratkom vremenu nabavi? Nije. Ministarstvo je imalo u nekim segmentima, ne samo u Sektoru za vanredne situacije, već i u policiji i u drugim sektorima, dosta starih i vozila i opreme. Jedan veliki deo smo uspeli da popravimo. Idemo dalje. Nećemo biti zadovoljni, naravno, dok svako vozilo ne bude u nekom proseku da može da bude veoma efikasno, upotrebljivo i u najboljem mogućem tehničkom stanju.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo poslanik Tomislav LJubenović.
Da li želite reč?
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Ljubenović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Poslanička grupa SRS je podnela amandman na Predlog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama. Ovim amandmanom mi smo predložili da se promeni naslov. Predložili smo Narodnoj skupštini da usvoji predlog zakona o angažovanju državnih organa u vanrednim situacijama.

Neposredni povod za podnošenje ovog amandmana je to što je i sam predlagač na početku zakona u definisanju predmeta zakona naveo da sistem smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja u vanrednim situacijama je od posebnog interesa za Republiku Srbiju i predstavlja deo sistema nacionalne bezbednosti. Ako bi predlagač uzeo u obzir ove svoje navode, poslanička grupa SRS mišljenja je da bi trebalo da prihvati ovaj naš amandman, jer kada govorimo o nečemu što predstavlja poseban interes za Republiku Srbiju jasno je da se tome ne sme prepustiti bilo kome, osim državnim organima. Isto tako kada je nešto deo sistema nacionalne bezbednosti, bez dvoumljenja to mora biti u nadležnosti, ali i odgovornosti državnih organa i tu nema nikakve dileme.

To je bio povod da poslanička grupa SRS podnese ovaj amandman i predloži drugačiji naziv ovog predloga zakona. Smatramo da bi prihvatanjem ovog našeg amandmana predloženi zakon imao mnogo primereniji naziv, a samim tim bi bilo jasnije da je odgovornost na državnim organima da se u slučaju bilo koje vanredne situacije zna da državni organi moraju pravovremeno da reaguju i da tu nema nikakvih propusta, niti su dozvoljeni, da se svim rizicima od bilo kojih katastrofa mora upravljati na nivo državnih organa, koji su odgovornost kada dođe do nepredviđenih situacija i ne smeju da se izbegavaju. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Da li želi reč?
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li vi želite reč?
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Stefanoviću, mi već dva dana raspravljamo o predlogu ovih zakona iza koga stoji, pre svega, i Vlada i vaše ministarstvo. Bez obzira što je danas rasprava po amandmanima, znači pokušaj izmena određenih odredaba ovih zakona, vi uporno izbegavate da date odgovor na ključno pitanje. Ključno pitanje - da li je potpredsednik Vlade Rasim LJajić na čelu narko kartela u Novom Pazaru? To je ključno pitanje.

Možemo mi ovde da razgovaramo danima, ali ne možemo da se zadovoljimo sa odgovorom koji se sastoji u tome – ja ne verujem, ja ne mogu da verujem, ja sam iznenađen ili sličnim odgovorima. Morate jasno, decidno kao Vlada da kažete – nemamo nikakve podatke u MUP, nema podataka BIA i da javnost zna da li je to tačno ili nije tačno. Tačno jeste, jer mi raspolažemo, kao srpski radikali, sa dokaznim materijalom. Šta bi bilo jednostavnije nego da ministarstvo, odnosno vi kao predstavnik tog ministarstva, čelni čovek kažete – ne, nije tačno MUP nema nijednu jedinu informaciju da je to tako? Vi po onome – narod priča, a vi niste čuli.

Što se tiče ovih amandmana, mi samo želimo da preciziramo određene stvari. Vi ste ovde predvideli međunarodnu saradnju, predvideli ste civilnu zaštitu, predvideli ste edukaciju, predvideli ste inspekcijske poslove, sve je to dobro, ali jedna stvar ovde u samoj osnovi je nejasna. Dokle ćete odugovlačiti, odlagati davanje diplomatskog statusa onima koji rade u Rusko-srpskom humanitarnom centru u Nišu? Dokle ćete odbijati predlog SRS i građana koji žive na teritoriji AP Vojvodine da se još jedan centar formira, osnuje na teritoriji AP Vojvodine, centar za vanredne situacije? To su pitanja na koje javnost traži odgovor.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Stefanović.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

| Ministar odbrane
Dakle, vi ste svesni naravno da nisam rekao nikakvo svoje lično zapažanje. Naprotiv, rekao sam ono što stoji u podacima MUP - da ne postoje bilo kakva saznanja da je Rasim LJajić deo, član ili organizator bilo kakve kriminalne grupe, niti da je ikada osumnjičen za to, niti je ikada vođena istraga protiv njega, niti je ikad suđen za to. To je ono što je činjenica.
Takođe, što se tiče akcije GREK-o, u toj akciji zbog tih lica koja su uhapšena zbog trgovine narkoticima i osuđena na zatvorske kazne vođen je javni sudski postupak u trenutku kad SNS nije bila na vlasti. Ta lica niti su u sudskom postupku pomenuli ime Rasima LJajića, niti je ijedan svedok pomenuo njegovo ime, niti je bilo ko ikad izgovorio njegovo ime u bilo kom obliku. Dakle, niti policajci, niti ljudi koji su u novinama označeni da su ga pomenuli, niti oni sami, niti njihova odbrana, niti tužilaštvo, niti bilo ko treći. Dakle, u celom tužilačkom i sudskom procesu.
Samo hoću da vam kažem da ne postoji bilo kakav osnov da MUP smatra da je Rasim LJajić učinio bilo šta loše negativno ili krivično gonjivo. Svi ostali ako imaju neki dokaz, neka dokaz daju Tužilaštvu i neka onda Tužilaštvo vodi postupak.
Što se tiče MUP, mi ne raspolažemo informacijama koje govore o njegovoj umešanosti u bilo kakvo krivično delo na teritoriji Republike Srbije.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima Branimir Jovanović, po Poslovniku.