Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.11.2018.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

27.11.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 20:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u bespravnom rušenju objekata u beogradskoj četvrti Savamala i utvrđivanju činjenica i odgovornosti lica koja su izvršila rušenje navedenih objekata.
Izvolite kolega Božoviću.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Dakle, brojali su se glasovi te 2016. godine parlamentarnih izbora. Te večeri su vladajuća partija i njeni lideri organizovali rušenje u Savamali zato što su tamo postojali određeni objekti koji su smetali projektu Beograd na vodi. Dozvolila je policija da se to dogodi, policija koju je privatizovao u međuvremenu gospodin Stefanović i koja je postala paravojska stranke i režima Aleksandra Vučića. Čast izuzecima, časnih i odgovornih ljudi u policiji koji pošteno i časno rade svoj posao. Ovde je bruka nastala za policiju koja nije izašla kada su građani koji su vezivani od strane razbojnika i fantoma, koji su tučeni i prebijani, nije izašla da ih zaštiti.

Dakle, obrukali ste srpskog policajca i srpsku uniformu i ono što je važno jeste da se organizuje, da evo ja sada predlažem anketni odbor, pa ako imate hrabrosti glasajte za njega, anketni odbor za Savamalu da vidimo kako i na koji način su najviši funkcioneri SNS uticali na to da policija ne dođe na lice mesta, da komunalna policija takođe se ne odazove pozivu, ko je naručio to rušenje, kakva je uloga određenih kriminogenih struktura u Srbiji u tom rušenju, koje građevinske firme su morale da daju potrebnu opremu, bagere i ostala vozila da se to sruši i zbog čega je i na osnovu kog akta Goran Vesić kao tadašnji menadžer glavnog grada organizovao čišćenje tog područja, čime su se uklonili naravno i pojedini dokazi koji su mogli da dovedu do toga ko je učestvovao ili koja građevinska firma je davala određena vozila za to rušenje.

Ono što je bitno za vas jeste da nećemo nikada odustati od ovoga. Ovo je sudski postupak koji vas čeka prvog dana kada padnete sa vlasti i naravno da će oni koji su tada vršili glavnu ulogu, ne samo u Gradu Beogradu, nego i u Republici Srbiji, naravno da će odgovarati za to što je ukinuta država, zakon i Ustav na području Savama Male, te noći izborne, kada su se brojali glasovi parlamentarnih izbora.

Dakle, to što ste uradili, to što ste vezivali, hapsili, maltretirali i kidnapovali građane, to što ste bespravno rušili, verujte mi, na dugogodišnje kazne zatvora ići neki koje vi vrlo dobro poznajete. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 10, protiv – niko, uzdržanih nema.
Konstatujem da Narodna skupštine nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora, radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sumnjivih transakcija SNS, kao i zbog sumnje na pranje novca tokom parlamentarnih izbora 2014. godine, i predsedničkih izbora 2017. godine.
Izvolite, Božoviću.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Dakle, novac koji uplaćujete na stranačke izborne račune, nije čist novac, to je prljav novac, vi ga delite licima koja ili nisu zaposlena, ili su primaoci socijalne pomoći, dakle oni nisu mogli u tim trenucima da imaju npr. 50.000 dinara kod sebe. To ste uradili sa preko hiljadu ili nekoliko hiljada adresa. Dakle, građani koji su primaoci socijalne pomoći, njima date u kešu 50.000 dinara, oni to uplate na vaš račun, vi imate onda najveći broj bilborda, spotova itd. i kao pobedite na izborima.

Nažalost, to tako nije po zakonu i zato i predlažem ovaj anketni odbor da bi se utvrdila odgovornost ljudi koji se bave, naravno, finansijama u SNS. Ne može SNS da se ponaša mimo zakona, koliko god vi mislili da sada u ovom trenutku to možete i da vam se može. Dakle, možete kako hoćete, to jeste istina, ali ne dokle hoćete. Opet vam kažem, anketni odbori jesu pretnja, možda ne za vas koji sedite ovde, pretpostavljam da niste imali baš mnogo veze sa tim, ali ljudi koji vode vašu partiju, ljudi koji su šefovi vaših izbornih štabova, kako da vam kažem, niko ih nije terao da krše zakon.

Ja vam kažem samo šta će da se dogodi. Ne vidim da neko od vas treba da bude nervozan ako nije kriv. Dakle, ja vam kažem šta će da se dogodi i kažem da to opet nema veze ni samnom, niti treba da mislite da vas neko mrzi ili ne voli itd. itd. Uopšte se ne radi o tome. Radi se da ste prekršili zakon i radi se da će tužilaštvo jednom prilikom u Srbiji proraditi i da će se to tužilaštvo zapisati kako i na koji način se vi finansirate. Kada se to dogodi, kako da kažem, ne bih vam baš bio u koži. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o kupovini više od 700 novih putničkih vozila marke „Škoda“ MUP.
Izvolite, Božoviću.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem.

Zamolio bih vas samo da utvrdimo kvorum predsedavajući, pošto nisam siguran da je u redu da se glasa o mojim predlozima, ali ja ne znam…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Samo nastavite kolega Božoviću.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka

… da li bi čak možda i neki poslanik SNS meni dao glas.

Dakle, ako možemo da utvrdimo kvorum zato što nije u redu da ima ispod sto poslanika u sali, a mi radimo na jedan, rekao bih, neregularan način koji nije u skladu sa Poslovnikom.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Božoviću, hoćete li da nastavite sa obrazlaganjem vaših predloga u vezi dopune dnevnog reda?
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Ja bih zaista prvo da glasamo pa da nastavimo.