Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.11.2018.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

27.11.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 20:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala, vreme.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici, a to je Marija Videnović.
Saglasno članu 86. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog članom 86. stav 1. Poslovnika, zbog potrebe da Narodna skupština što pre pristupi razmatranju predloga dnevnog reda.
Dostavljen vam je zapisnik sednice Desetog vanrednog zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Zapisnik sednice Desetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 11. sazivu, održane 21, 24, 25, 26, 27, 28. i 29. septembra 2018. godine.
Zaključujem glasanje i konstatujem da je Narodna skupština usvojila Zapisnik sednice Desetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 11. sazivu.
U sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda.
Prvo se utvrđuju zakoni po hitnom postupku, a onda prelazimo na dopune.
Stavljam na glasanje predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice Zemun – Faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, po hitnom postupku.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 129 poslanika.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade NRK o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma NRK.
Da ne ponavljam, po hitnom postupku utvrđivanje dnevnog reda, to je suština glasanja.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 139 poslanika.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: Most preko reke Save kod Ostružnice – Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i Kineske eksport-import banke, kao zajmodavca.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 138 poslanika.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje, po hitnom postupku, da se na dnevni red stavi Predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmenama finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 132 poslanika.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje da se, po hitnom postupku, uvrsti u dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 132 poslanika.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasao 131 poslanik.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, po hitnom postupku.
Zaključujem glasanje: za – 131 poslanik.
Konstatujem da je prihvaćen predlog.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, po hitnom postupku.
Zaključujem glasanje: za – 130 poslanika.
Konstatujem da je prihvaćen predlog.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o Fondu za nauku Republike Srbije, po hitnom postupku.
Zaključujem glasanje: za – 132 poslanika.
Konstatujem da je prihvaćen predlog.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima.
Zaključujem glasanje: za – 132 poslanika.
Konstatujem da je prihvaćen predlog.
Stavljam na glasanje da se stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.
Zaključujem glasanje: za – 131 poslanik.
Konstatujem da je prihvaćen predlog.
Stavljam na glasanje da se stavi na dnevni red Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas" Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom.
Zaključujem glasanje: za – 130 poslanika.
Konstatujem da je prihvaćen predlog.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima.
Zaključujem glasanje: za – 132 poslanika.
Konstatujem da je prihvaćen predlog.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas" Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II faza).
Zaključujem glasanje: za – 133 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima.
Zaključujem glasanje: za – 130 poslanika.
Konstatujem da je prihvaćen predlog.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama.
Zaključujem glasanje: za – 130 poslanika.
Konstatujem da je prihvaćen predlog.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću.
Zaključujem glasanje: za – 130 poslanika.
Konstatujem da je prihvaćen predlog.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, da se uvrsti na dnevni red po hitnom postupku.
Zaključujem glasanje: za – 131 poslanik.
Konstatujem da je prihvaćen predlog.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
Zaključujem glasanje: za – 130 poslanika.
Konstatujem da je prihvaćen predlog.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu.
Zaključujem glasanje: za – 128 poslanika.
Konstatujem da je prihvaćen predlog.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu.
Zaključujem glasanje: za – 129 poslanika.
Konstatujem da je prihvaćen predlog.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o. Bor.
Zaključujem glasanje: za – 131 poslanik.
Konstatujem da je prihvaćen predlog.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš – Dimitrovgrad, od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke.
Zaključujem glasanje: za – 129 poslanika.
Konstatujem da je prihvaćen predlog.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o carinskoj službi.
Zaključujem glasanje: za – 129 poslanika.
Konstatujem da je prihvaćen predlog.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.
Zaključujem glasanje: za – 132 poslanika.
Konstatujem da je prihvaćen predlog.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu.
Zaključujem glasanje: za – 132 poslanika.
Konstatujem da je prihvaćen predlog.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
Zaključujem glasanje: za – 129 poslanika.
Konstatujem da je prihvaćen predlog.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana.
Zaključujem glasanje: za – 131 poslanik.
Konstatujem da je prihvaćen predlog.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbije, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.
Zaključujem glasanje: za – 131 poslanik.
Konstatujem da je prihvaćen predlog.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.
Zaključujem glasanje: za – 130.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika.
Zaključujem glasanje: za – 130.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.
Zaključujem glasanje: za – 129.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje da se stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.
Zaključujem glasanje: za – 129.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje da se na dnevni red stavi Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama.
Zaključujem glasanje: za 129.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje da se na dnevni red stavi Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.
Zaključujem glasanje: za – 131.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.
Zaključujem glasanje: za – 130.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu.
Zaključujem glasanje: za – 131.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti.
Zaključujem glasanje: za – 131.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima.
Zaključujem glasanje: za – 130.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima.
Zaključujem glasanje: za – 129.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis.
Zaključujem glasanje: za – 127.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje da se uvrsti u dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok".
Zaključujem glasanje: za – 130.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru.
Zaključujem glasanje: za – 130.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.
Zaključujem glasanje: za – 129.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je predložio Visoki savet sudstva 9. novembra ove godine.
Zaključujem glasanje: za – 131.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koji je predložio Visoki savet sudstva 9. novembra ove godine.
Zaključujem glasanje: za – 131.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje Predlog Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo da se uvrsti u dnevni red Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 22. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS", broj 18/16).
Zaključujem glasanje: za – 130.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje Predlog Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo da se na dnevni red uvrsti Predlog autentičnog tumačenja odredaba člana 37. st. 1-3, stav 4. tačka 4) i člana 147. Zakona o radu („Službeni glasnik RS" br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- US i 113/17).
Zaključujem glasanje: za – 129.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje Predlog Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu.
Zaključujem glasanje: za – 130.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje Predlog Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2019. godinu.
Zaključujem glasanje: za je glasao 131 poslanik.
Konstatujem da je prihvaćen predlog.
Stavljam na glasanje Predlog Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o davanju saglasnosti na izmene pojedinih rashoda bez promene ukupnih rashoda finansijskog plana Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu.
Zaključujem glasanje: za je glasalo 130 poslanika.
Konstatujem da je prihvaćen predlog.
Stavljam na glasanje Predlog Odbora za pravosuđe i državnu upravu i lokalnu samoupravu da se na dnevni red sednice uvrsti Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda.
Zaključujem glasanje: za je glasalo 132 poslanika.
Konstatujem da je prihvaćen predlog.
Stavljam na glasanje Predlog Državnog veća tužilaca da se na dnevni red stavi Predlog odluke o izboru zamenika Javnog tužioca od 23. novembra ove godine.
Zaključujem glasanje: za je glasao 131 poslanik.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje Predlog narodnih poslanika Srđana Noga i Zorana Radojičića da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za nestanak vojne i državne dokumentacije iz Arhiva Ministarstva odbrane Republike Srbije.
Zaključujem glasanje: za je glasalo šest poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje Predlog poslaničke grupe Dveri da se na dnevni red, po hitnom postupku, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.
Zaključujem glasanje: za je glasalo pet poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Prelazimo na dopune dnevnog reda.
Narodni poslanik Radoslav Milojičić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani.
Da li želite reč?
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala predsedavajuća.

Izvinite, možete li da mi ponovite, vojska ili odbrana?

Odbrana. Dobro.

Ovo je izuzetno važan zakon kao što je i sistem odbrane izuzetno važan sistem, kako i za nas, tako i za čitavu državu, tako i za okruženje u kojem živimo.

Odmah da kažem da ne očekujem da SNS prihvati predložene izmene i dopune Zakona o odbrani, jer je jasno kakav odnos SNS ima prema sistemu bezbednosti u celini, a samim tim i u sistemu odbrane kada je za ministra odbrane mogla da postavi dezertera, tj. Aleksandra Vulina.

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. stav 1. i u tačkama 4, 6. i 9. Ustava Republike Srbije, kojim se predviđa da Srbija uređuje i obezbeđuje bezbednost svih njenih građana bez obzira na versku, nacionalnu i političku pripadnost, i to bi moglo da stoji ispred poslanika vladajuće većine da znaju da nije važna politička, verska i nacionalna pripadnost i da se na taj način ophode prema svih građanima jednako.

Zakon o odbrani je, pre svega, nedovoljno obuhvatan i ne pruža odgovore na suštinska pitanja. Jedan od razloga je i zastarelost osnovnih strateških dokumenata, ali i zanemarivanje aktuelnih bezbednosnih procena kako na teritoriji naše države, tako i na teritoriji čitavog regiona i u globalnom i regionalnom okruženju.

Nužno je, pre svega, uspostaviti sklad sa drugim kompatibilnim zakonima, a pre svega uspostaviti sklad sa Zakonom o vanrednim situacijama, jer nije dobro za državu, nije normalno, na kraju krajeva, da nemamo kompatibilnost između Zakona o odbrani i Zakona o vanrednim situacijama.

Ovim izmenama i dopunama smo predložili, pre svega, izmenu osam članova zakona. To je, pre svega, dobro ne za jednu političku partiju, već za sistem odbrane u celini. Zahvaljujem se generalima, i Radojičiću i Malinoviću, koji su nam pomogli da dostavimo ove izmene i dopune Zakona o odbrani. Zaista bih voleo da objasnite građanima i pripadnicima Ministarstva odbrane – zašto ne prihvatite izmene i dopune Zakona o odbrani? Ako je problem to što predlažem ja ili neko iz poslaničke grupe DS, nemamo problem da se odreknemo. Predložite ga vi, ali sam siguran da su ove izmene i dopune Zakona o odbrani dobre za sistem bezbednosti u celini, a možete da pitate i ljude koji rade u sistemu odbrane. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za je glasalo pet poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Radoslav Milojičić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave.
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala.

Uvažena predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani i građanke, DS predlaže izmene i dopune zakona o lokalnoj samoupravi zato što nam je podjednako važno kako žive ljudi i u Surdulici i u Subotici i u Novom Sadu i u Beogradu i u Osečini, za razliku od vas iz SNS koji brinete o građanima periodično i u skladu sa tim gde imaju izbore. Trenutno su vama najvažniji građani Lučana, trenutno su vam najvažniji građani Kladova, Doljevca i Kule zato što se u tim opštinama odvijaju pod patronatom SNS još jedni izbori u kojima vi maltretirate, tučete, proganjate i kupujete glasove, što je vaš manir poslednjih sedam godina, koliko ste na vlasti.

Zato DS predlaže da se lokalnim samoupravama vrati pet milijardi dinara, koliko im je oduzela Ana Brnabić kao prethodni ministar državne uprave i lokalne samouprave i pošto se pozivate konačno i vi na Evropu da pogledate malo kako je to u evropskim zemljama.

Evropska povelja koju je Srbija ratifikovala 2007. godine, protiv koje ste vi tada, presvučeni u dresove radikala, bili, garantuje svim lokalnim samoupravama političku, administrativnu i finansijsku nezavisnost.

Nijedna lokalna samouprava nema ni političku, ni finansijsku nezavisnost. Znam da o finansijskoj i političkoj nezavisnosti lokalnih samouprava bar u okrugu iz kojeg ja dolazim, a to je Podunavski, odlučuje nekakav Branko Malović koji se nije kandidovao na izborima, koga građani nisu birali. Vi unižavate smanjenjem transfera gradonačelnike i predsednike opština. Oni ne odgovaraju svojim građanima koji ih biraju i kojima treba da odgovaraju, već odgovaraju partijskim jurišnicima poput Zelje i poput Branka Malovića i vaših jurišnika iz SNS, što unižava sistem demokratije u celini.

Evropska unija ima malo drugačije principe. U EU polovina ukupnih prihoda ide lokalnim samoupravama, a polovina ide Vladi Republike Srbije, dok u našoj državi samo 10,2% ukupnih budžetskih prihoda ide lokalnim samoupravama. Vi to radite namerno, 50 milijardi ste uzeli lokalnim samoupravama. Uzeli ste im mostove, uzeli ste im puteve i onda vi njima dajete iz tekuće budžetske rezerve. Ko vam je poslušan vi mu date novac, ko nije poslušan partijskoj diktaturi SNS ne date mu novac iz budžeta i proglasite ga za nesposobnog gradonačelnika.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava

Stavljam na glasanje Predlog.

Zaključujem glasanje: za – pet.

Konstatujem nije prihvaćen predlog.

Narodni poslanik Radoslav Milojičić, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o dopunama Zakona o javnom informisanju i medijima.

Izvolite.
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, moram pre svega, da saopštim vest, vama preko puta da je vlast promenljiva, i to ćete videti vrlo brzo na nekim predstojećim izborima, i molim vas da usvojite Zakon o javnom informisanju i medijima. Ne verujem i da meću vama čak postoji jedan jedini poslanik koji veruje da u Srbiji postoji već sedam godina objektivno, novinarstvo, čast izuzecima, 99% medija je pod direktnom kontrolom Vlade Republike Srbije, vaših ministara, Aleksandra Vučića i njegovih poslušnika. Svako ko drugačije govori, svako ko ima hrabrosti da kaže nešto protiv sistema i o vladavini SNS dobija naslovne strane. Ja se time ponosim što dobijam naslovne strane od vaših režimskih medija, ljudima se maltretiraju porodice, ljudi se prozivaju najpogrdnijim imenima, i to nije dobro.

Ako želite stvarno demokratiju, za koju se zalažete, usvojite zakon o informisanju, otvorite medije, izađite na TV duele, da građani Srbije mogu da vide argumente kojima vi raspolažete, a to su laži, i argumente kojima raspolažemo mi iz DS.

O vašoj vladavini i pritiscima na medije govori podatak da ste tokom 2013. godine, je zabeleženo 23 napada na novinare, a onda ste brže, jače bolje, 2017. godine, smo imali 54 napada na novinare. Niste rasvetlili ni slučaj napada na novinare na inauguraciji predsednika Republike. Unakazili ste medijski prostro Srbije, koji još dugo godina neće moći da se oporavi od vas. Smanjili ste ovim budžetom davanje za kulturu, ali ste tamo stavili da ćete dati novac Tanjugu, i drugim agencijama koje su direktno pod vašom kontrolom. To takođe, nije dobro. Želite da predstavite građanima Srbije, gde je nenormalno da se ima „Utisak nedelje“, u Srbiji, gde je nenormalno da postoje „Vranjske novine“, a da je Srbija Lav Pajkić.

Nikada se DS neće složiti sa tim da je normalno novinarstvo Lav Pajkić i njihova sramna emisija koja govori samo laži o pripadnicima opozicije i građanima koji ne misle kao vi iz SNS.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas, samo da se mi kao Skupština ogradimo od vašeg napada bilo kog novinara u ovoj državi. Znači, vaš odnos prema nekome vam se sviđa ili ne sviđa, ali novinare nemojte ovde da napadate.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržan- niko.
Konstatujem, da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Radoslav Milojičić, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti.
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, ustavni osnov za donošenje ovog zakona je sadržan u odredbi člana 97. tačka 8. Ustava Republike Srbije i predlažemo tri konkretne stvari koje će poboljšati život, pre svega učenika čiji roditelji ne rade.

Predlažem da se svim učenicima čija oba roditelja ne rade obezbedi novac iz budžeta Republike Srbije, besplatan prevoz, besplatna užina i besplatan udžbenik. Voleo bih da znam, pošto piše da je osnovno obrazovanje obavezno, kako će roditelji koji ima dva deteta, a komplet knjiga košta 12, 15 ili 20 hiljada dinara da obezbedi svojoj deci knjige, a osnovno obrazovanje je obavezno. To je kontradiktornost.

Oko 50 hiljada dece, koji su obuhvaćeni osnovnim i srednjim obrazovanjem, svakoga dana je gladno, a imali smo i najnovije podatke koji govore u prilog ovome, nažalost. Niko ne može da se raduje ovoj činjenici bez obzira iz koje stranke dolazi. Pedeset hiljada dece je svakoga dana gladno, dok vi iz SNS nameštate tendere vašim tajkunima, vašim kriminalcima i trpate pare u vaše džepove, pomoću raznih mafijaša i raznih kombinacija. To nije Srbija kakvu želi DS.

Imamo primer i dečaka iz Mola, o kome sam govorio, koji je prvo napustio treći razred srednje škole iz Bečeja, zato što nije imao novca za prevoz od kuće do škole. Znamo, kako se nažalost, taj tragičan slučaj završio.

U 2015. godini, je udeo dece u ukupnoj populaciji Srbije bio samo 17,3%, danas je još niži, i to su poražavajuće činjenice. Ne znam zašto ne prihvatite ove izmene i dopune zakona?

Demokratska stranka predlaže da Ministarstvo finansira besplatnu vantelesnu oplodnju za sve ljude koji ne mogu da se ostvare kao roditelji. Srbija je lider u regionu, ali nažalost, samo po stopi rizika od siromaštva. Prva smo zemlja u regionu po riziku stope od siromaštva. Nadam se da ćete usvojiti ove izmene i dopune zakona. Možemo mi graditi mostove i graditi puteve, ali ne smemo dozvoliti da nam deca koja su budućnost svake zemlje i naše, budu gladna. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – sedam poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Aleksandar Marković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije, radi utvrđivanja činjenica i okolnosti, vezanih za afere povezanih sa bivšim predsednikom Skupštine opštine Smederevska Palanka, Radoslavom Milojičićem i nenamenskim trošenjem sredstava.
Da li neko želi reč?
Reč ima Aleksandar Marković.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajuća.

Iz samog naslova je sasvim jasno da postoji potreba da Narodna skupština utvrdi preko anketnog odbora epilog, ali i se afere i sva nepočinstva, koje je vršio prethodni govornik Radoslav Milojičić dok je obavljao funkciju predsednika Opštine Smederevska Palanka.

Epilog njegove vlasti u tom gradu su bili minusi, gubici i dugovi. Ukupni dugovi tog grada u trenutku kada je prethodni govornik otišao sa vlasti bili su više od tri milijarde dinara. Dakle, potpuno uništio grad, razorio u svakom smislu, ostavio taj grad i bez struje i bez vode i sa nagomilanim dugovima.

Ja ću vam ovom prilikom dati samo jedan primer kako je to izgledalo u njihovo vreme. Opštinska vlast u Smederevskoj Palanci, dok je on obavljao funkciju kupi zemljište, odnosno Dom vojske od Ministarstva odbrane, kada je ministar bio Dragan Šutanovac za 33 miliona i 165.000 dinara. Opština potom plati još preko dva miliona dinara starim vlasnicima na ime otkupa zemljišta, pa onda na sve to plate još četiri miliona 835.000 dinara na ime rušenje objekata na tom zemljištu.

Dakle, ukupno preko 40 miliona dinara ulože u ceo taj projekat. Onda sve to lepo zajedno, genijalno uzmu, pa prodaju firmi „Deleze Srbija“ za 26 i po miliona dinara i time na najdirektniji način oštete budžet za preko 13,5 miliona dinara. Dakle, kupe nešto za 40 miliona dinara, prodaju ga za 26 i po miliona dinara.

Tako su oni vodili Srbiju, tako su vodili opštine i gradove. Ovo je bio samo jedan u nizu primera kako je konkretno Radoslav Milojičić upravljao tim gradom. Imamo milion primera. Dakle, sećamo se kako je za jednu noć pio 343 piva u kafiću, u kome je inače voleo da obavlja svoju funkciju, osim što je trebao u zgradi opštine da vrši funkciju predsednika opštine, on je imao jedan lokalni kafić u kome je sedeo i u kome je popio za jednu noć 343 piva. To su sve platili građani Smederevske Palanke, dakle, preko računa opštine. Sećamo se kada je tamo tukao ljude, napadao ljude na ulici. Bio je jedan slučaj koji je ga je optuživao direktno i njega i neke njegove prijatelje, koji su inače bili poznati u tom gradu kao Kenini tigrići, to je znala čitava Smederevska Palanka. Zato mislim da bi Narodna skupština morala da utvrdi sve afere čiji je vinovnik bio upravo Radoslav Milojičić. Zahvaljujem.