Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.11.2018.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

27.11.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 20:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hoćete da nastavite ili nećete?
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hoćete da glasate bez kvoruma ili ne?
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Božoviću, em što nemate pravo da tražite kvorum, em sad vas upozoravam, nemate pravo, em vas sad upozoravam da vaše proizvoljne procene ne iznosite ovde. Sa stend poslanicima smo završili kada su bili u Bodrumu i Solunu, a sada molim vas, hoćete li da obrazlažete vaš predlog za dopunu dnevnog reda ili ćete…
Izvolite, kolega Božoviću.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Dakle, nemojte pogrešno da me shvatite, ja samo brinem o dostojanstvu Narodne skupštine. Vi mene upozoravate, prejake su reči.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Božoviću, ja sam za to zadužen sada, a vi nastavite sa predlogom za dopunu dnevnog reda.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Dakle, ja ne znam da li ću ja dobiti dovoljan broj glasova ako nema poslanika u sali. Samo mi je to tema.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Izričem vam opomenu, kolega Božoviću.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Opomenu zato što tražim kvorum. Ne razumem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nemate pravo, upozoreni ste na to.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Nemam pravo. Dobro.