Dvadeset druga posebna sednica , 28.05.2019.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas da zauzmete svoja mesta kako bi pristupili glasanju.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tački dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, kvoru za rad postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika, što znate.
Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 145 narodnih poslanika.
Prelazimo na odlučivanje.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje Izveštaja, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Izveštaj o Kosovu i Metohiji.
Zaključujem glasanje: za – 145, protiv – četiri, uzdržanih – nema, nije glasalo 13 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Izveštaj o Kosovu i Metohiji.
Poštovani poslanici, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje jedine tačke dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njoj, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Dvadeset drugu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Poštovani poslanici, sutra sednica počinje u 10.00 časova.
Molim vas, odmah nakon razmatranja sedam, osam amandmana pristupićemo glasanju. Sutra je poslednji radni dan u ovom zasedanju. Hvala.