Šesta sednica Prvog redovnog zasedanja , 29.05.2019.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Šeste sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.

Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 91 narodni poslanik.

Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da su je u sali prisutno 103 narodna poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.

Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Snežana B. Petrović i prof. dr Žarko Obradović.

Nastavljamo pretres u pojedinostima.

Prva tačka dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu.

Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave, Zoran Kasalović, Bojan Stević i Žikica Nestorović, državni sekretari u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Saša Mogić, pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave.

Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.

Da li neko želi reč? (Da.)

Reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović. Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, u ime poslaničke grupe SRS sam podneo amandman na ovaj novi član koji dodajete u Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu i radi se ovde suštinski o izboru članova Saveta mesne zajednice.

Ovim članom je propisano da Savet mesne zajednice bira Skupština gradske opštine na čijem području se obrazuje mesna zajednica u odnosu na drugi oblik mesne samouprave, dok je stavom 4. ovoga člana čije ja brisanje predlažem, predviđeno da nadležni organ iz stava 3. ovoga člana bira članove Saveta mesne zajednice na predlog zbora građana koji se saziva za područje mesne zajednice ili drugog oblika lokalne samouprave.

Vi veoma dobro znate da su svim demokratskim zemljama i mi u Srbiji volimo da se pohvalimo da smo i mi demokratska zemlja, mada se veliki broj tih osnovnih demokratskih principa na različite načine krši, izbegava, derogira, nekada mogu čak i reći ismeva bukvalno. Slična situacija jeste upravo i sa ovim.

Stav SRS je da se kandidati odnosno članovi Saveta mesne zajednice mogu birati isključivo u skladu sa najvišim demokratskim principima, a to je tajnim glasanjem, tako što će se utvrditi lista kandidata, tako što će ljudi koji zaista žive na području te mesne zajednice za koju se bira Savet imati mogućnost da pristupe glasanju, dakle moraju biti obavešteni da će biti glasanje, moraju biti obavešteni kada će glasanje biti održano, mora biti formirana izborna komisija. Izborna komisija od strane zainteresovanih kandidata. Dakle, ono što se dešava na predsedničkim izborima, na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srbije sve te procedure i osnovni demokratski principi moraju biti primenjeni i onda kada se bira Savet mesne zajednice.

Šta se dešava? Vi znate veoma dobro da ti tzv. zborovi mesne zajednice, odnosno zborovi građana da su to zapravo, da je to područje za najgore i najozbiljnije mahinacije. Ako vi ne možete ni na koji način da utvrdite ko su ti ljudi, da utvrdite da li su zaista sa teritorije te mesne zajednice kada se radi o zboru. Kada okupite na nekoj livadi ili ispred mesne zajednice ljude, onda ne možete utvrditi ni na koji način, pogotovo ne pouzdano njihov identitet, onda dolazimo do mogućnosti da vi sazivate svoje stranačke aktiviste iz različitih delova opštine ili grada i da na taj način praktično fingirate izbornu volju građana.

Drugi specijalitet i to su još ovi iz Demokratske stranke patentirali je bio da se sazove zbor građana za neki datum u 12.00 sati, pa da se onda to jutro pomeri na devet i da onda taj zbor i izbor članova Saveta mesne zajednice završe oni koji na volšeban način saznaju da će biti takva izmena i koji se navodno nađu na licu mesta, o čemu niko ne može da svedoči, da bi onda dočekao praktično gotov predlog iz skupštine opštine ili bilo koji drugi organ.

Po ovom rešenju može se predložiti duplo više, praktično kandidata za članove Saveta mesne zajednice što takođe pokazuje da je i to fingiranje demokratije, jer čemu glasanje i čemu odluka građana mesne zajednice ako kasnije većina u opštini može izabrati bilo koga ko njemu pada na pamet. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Šaroviću.
Po amandmanu reč ima narodni poslanik Dragan Jovanović. Izvolite.
...
Bolja Srbija

Dragan Jovanović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Uvaženi predsedavajući, gospodine ministre, veoma interesantan amandman koji je kolega Šarović podneo.

Samo bih iskoristio par minuta vašeg vremena, nisam uspeo da govorim u načelu o ovom zakonu, najpre, kao narodni poslanik podržavam da imamo poseban Zakon o glavnom gradu jer ga ima većina evropskih zemalja i to ništa nije sporno. Ono što je po meni i gde delimično gospodin Šarović u pravu, jeste, mi smo ovde pre nekih godinu dana ili nepunih godinu dana imali nov Zakon o lokalnoj samoupravi gde smo predvideli da se širom Srbije za izbore Saveta mesnih zajednica mora tajno glasati.

Vodim opštinu Topola koja se graniči sa gradskom opštinom Mladenovac i sada ćemo imati priliku kada se ovaj zakon usvoji da mesne zajednice seoske do druge mesne zajednice u jednoj se moraju raspisivati izbori i glasati se neposredno i tajno za listu a sa druge strane mi ćemo u gradskoj opštini moći da saziva ove tzv. zborove gde se potpuno slažem da je bilo u prethodnom periodu određenih zloupotreba. Ako hoćemo da donesemo dobar zakon, pravičan zakon to ne bi trebalo da se, gospodine Ružiću, ponavlja.

Zbog toga smatram da je ovaj amandman dobar da bi Saveti mesnih zajednica trebalo da se biraju neposredno i tajno i da svaki građanin koji želi ima proceduru na koji način sakupi dovoljan broj potpisa i može da se kandiduje, može da sastavi svoju listu i nikakvih problema nema da onda on svoja prava i obaveze koje ima u svojoj mesnoj zajednici u svom selu može na adekvatna način da predstavi. Ovo je veoma važno da bismo imali tu da kažem, demokratiju spuštenu bukvalno da svake mesne zajednice. Hvala puno.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Gospodine Šaroviću, vi želite repliku, ali dozvolite najpre po amandmanu kolegi Orliću, pa ćemo nakon toga omogućiti repliku.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite, kolega Orliću.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, pa slušam obrazloženje koje je dao predlagač amandmana, moram da priznam nije baš do kraja jasno. Ono što je ovde predloženo amandmanom koliko vidim, to je da se obriše jedan stav predloga. Stav konkretno četvrti, a taj stav glasi – nadležni organ iz stava 3. ovog člana bira članove Saveta mesne zajednice na predlog zbora građana koji se saziva za područje mesne zajednice ili drugog oblika mesne samouprave. Dakle, pitanje ko treba da bira definisano je ovim stavom ovde.

Sad mi treba ovo da obrišemo i onda da ostane nedefinisano a ko bira i kako bira. Uveren sam da to nije bila namera predlagača amandmana jer je upravo govorio o tome da mu je namera da se procedura biranja uradi na pravi način, da bude precizno, da se zna ko šta radi i da bi se izbegle izvesne moguće malverzacije kakvih je uopšte ne sumnjam bilo u periodu kada se žuto preduzeće staralo o tim pitanjima. O tome uopšte ne treba da raspravljamo, to se podrazumeva. Ali, ako mi obrišemo ovaj stav, da li onda definišemo a kako se to bira drugačije. Opet, zašto da brišemo ovaj stav? On kaže, nadležni organ iz stava 3. bira, a taj nadležni organ je kada pogledate gore skupština gradske opštine na čijem području se obrazuje mesna zajednica.

Dakle, Predlog zakona je utvrdio proceduru koja kaže, biraće se na skupštini gradske opštine, ne na nekim sastancima tajnim ili javnim, ne u odloženom terminu ili mimo odloženog termina, neko će na zboru da da predlog, a hoće li ili neće određeni ljudi biti izabrani za članove saveta, treba da odredi skupština, po predlogu zakona kakav smo mi dobili, za koji smatram da je u potpunosti na mestu, ispravan dakle.

Ako ovo obrišemo, tek onda ulazimo u one probleme o kojima je govorio predlagač amandmana. Uveren sam da mu to nije bila namera. Ovo prosto kao amandman ne bi bilo uspešno rešenje, mislim da ćemo se oko toga i razumeti.

Zašto je ovo interesantna tema? Ima veze sa različitim temama koje se tiču građanskih inicijativa, zborova građana, načina organizovanja i odlučivanja, između ostalog, na teritoriji grada Beograda, neposredno.

Čuli ste sigurno za onu ingenioznu ideju izvesnog Bastaća, to je onaj čuveni predsednik jedne gradske opštine, čuven samo po tome što se huliganski ponaša iz nedelje u nedelju, zaustavlja radove koji treba da unaprede grad Beograd, zaustavlja radove koji treba da ga dodatno izgrade, da grad Beograd dodatno izgrade, da ga učine i lepšim i boljim i atraktivnijim u svakom smislu.

Taj čovek je sebi odredio za neku političku zvezdu vodilju da bude zakleti protivnik saobraćajnih znakova, ali i ograda na gradilištima, da maltretira radnike koji pošteno zarađuju svoje parče hleba, time što na tim gradilištima rade. Taj i takav Bastać rešio je da sprovede, možete misliti, nekakav referendum, referendum koji je on zamislio, tako što će jedno veće da sazove referendum, potpuno suprotno bilo kakvom zakonu, bilo kakvom propisu, što nikakve veze nema sa zakonom koji predviđa referendum kao vrstu inicijative.

Dakle, sve je potpuno suprotno i nepravno i nelogično i besmisleno po svoj suštini. Takav čovek ništa drugo, naravno, ne radi do što troši vreme drugih ljudi, po pravilu ozbiljnijih od njega samog, građana opštine na čijem se čelu, nažalost, nalazi. Sad će ih maltretirati nekakvim komisijama koje treba da ljudima lupaju na vrata, koje će, možete misliti, da budu nekakve akreditovane komisije koje će on lično da akredituje. Sve u svemu gomila notornih besmislica koje pas maslom pojeo ne bi.

Pri tom, taj i takav Bastać hoće da predstavi da na taj način on pita građane da li se slažu ili ne slažu sa nečim što se tiče grada Beograda, nešto za šta, tobože, građani nisu pitani. To nešto se konkretno odnosi na ta gradilišta koja Bastać obilazi sa svojom ekipom huligana, na ta maltretiranja radnika, na projekte koji su važni za grad Beograd.

Tvrdi Bastać, niko nije pitao Beograđane, e sad će on da ih pita na nekom referendumu koji samo on tako zove i samo on tako zamišlja, koji apsolutno ništa pametno ne predstavlja, niti ima ikakvu formalnu snagu.

Pri tom Bastać, baš kao što je to manir njegovog gazde Đilasa, kod koga je započeo u stranci, baš kao što je to manir i Vuka Jeremića i fašiste Obradovića koji su Bastaćevi politički saveznici, laž.

Dakle, on ne zna, očigledno, ili se samo pravi da ne zna da građani i Beograda jesu pitani i za projekte koji se tiču grada Beograda i za uređenje centra grada i za upravo one stvari koje su danas aktuelna tema, tiču se i pešačkih zona i gondole na Kalemegdanu i uređenja parkova i uređenja novih parking mesta. Za svaki, ali bukvalno svaki od tih projekata građani Beograda su pitani.

Znate kad su pitani? Godine 2018. u vreme kada se birao novi saziv Skupštine grada Beograda.

Ja sam, dame i gospodo, proverio, dakle sve, ali bukvalno sve što je aktuelno na tu temu. Javno je bilo, ne samo saopšteno građanima Beograda, nego javno je bilo i objavljeno.

Predizborni program SNS, odnosno izborne liste na kojoj smo se mi tada nalazili bio je javno objavljen. U delu projekta, delu programa koji je javno objavljen i na sajtu sekcija „Naši projekti u oblasti infrastrukture“.

Evo, ja vam sada čitam ono što i dan danas može da se pronađe na internetu, što smo mi građanima pričali na svakom zboru, ako hoćete, koji smo imali, u svakoj prilici da se građanima obratimo, na svakom gostovanju na lokalnim medijima ili gde god želite.

Dakle, mi smo o ovome pričali sa ljudima i to je, doslovce: tačka 1. – nastavak proširenja pešačke zone u centru grada, na potezu od Knez Mihajlove ka Braće Jugovića, itd. i akcenat na Vasinu ulicu, ideja kako da bude uređena. Dalje idu tačke poput uređenja fasada, rekonstrukcija velikih pijaca, itd.

Bukvalno sve o čemu je reč danas i za šta Bastać tvrdi da je sa neba palo juče, građani su za to čuli. Ne samo čuli, precizno im je obrazloženo. Ne samo da su razumeli, nego su za to, dame i gospodo, glasali.

Dakle, referendum o tim pitanjima, ako tako hoće da ga nazovu, održan je 2018. godine, održan je na izborima.

Za to su građani dali svoju podršku, rekli su da takvu viziju Beograda razumeju i žele, prihvataju kao svoju. Za ovo su oni glasali, kazali su da je po njihovom dubokom uverenju to ispravno.

A, ovo zamlaćivanje, koje će se na kraju svesti na ko je više znakova pobedio, Bastać ili onaj mladić, pomoćnik Vuka Jeremića, njemu stalno zaboravljam ime, ili Boško Obradović, koji specijalno iz Čačka doputuje svaki put kad treba da razbije neku ogradu, da bi ovu dvojicu sustigao, to će, Jovanović se zove onaj mali od Jeremića, sad sam se setio, dakle, to će da bude neko njihovo interno takmičenje koje mogu da organizuju koliko god žele, obilazaka građana, da ih pitaju šta misle ko je od njih lepši, pametniji ili politički značajniji. Ali, to će da bude bukvalno tačka na sve što se tiče njihovog razumevanja narodnih inicijativa, organizovanja građana na bilo koji način.

Ovo sam vam rekao zato što misli da je za građane glavnog grada, ali ne samo glavnog grada, važno. Važno je za celu Srbiju. Ti ljudi apsolutno ne razumeju da kada je nešto definisano na nivou zakona, to je važno za čitavu zemlju.

Grad Beograd jeste glavni grad za sve građane koji su građani Republike Srbije. Zakon koji se zove Zakon o glavnom gradu zbog toga je u interesu svih koji ovoj zemlji pripadaju.

Ne može to da privatizuje jedan Bastać, ne može to da privatizuje jedan Nikola Jovanović, niti bilo ko ko pripada tom njihovom opskurnom kartelu.

Oni to ne razumeju iz jednog jedinog razloga, jer su navikli da sve, apsolutno sve privatizuju, da ne postoji nikakav drugi interes do njihov lični. U tome su imali, naravno, najsvetliji mogući primer, ovo najsvetliji govorim ironično, Dragana Đilasa, njihovog šefa poltrona.

Čovek, koji je šta god radio vodio računa samo o svom džepu, o svojih 500 miliona na računu svojih firmi, nije ni mogao da ih nauči nečemu boljem od toga. Nesrećom po njih, a srećom po građane i Beograda i Srbije, naši su ljudi mnogo pametniji nego što ti pametnjakovići misle.

Mislim da je ovo bilo važno da kažemo. Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Orliću.

Pravo na repliku, narodni poslanik Nemanja Šarović.

Izvolite, kolega Šaroviću.

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Možda je vama bilo važno da kažete to, gospodine Orliću, e sad, koliko su toga građani razumeli, pa čak i vaše stranačke kolege, to jeste veliko pitanje.

Druga stvar, vi govorite o tome kako je duboko ubeđenje građana bilo da glasaju za vaš program i kako su oni veoma dobro upoznati sa njim, a onda objašnjavate kako ste i vi sami, kao funkcioner te stranke, morali da potražite program na internetu, pa da pogledate šta u njemu piše da biste našli da postoji napisano nešto i o tome.

Dakle, ni vi sami nemate pojma šta je u tom programu, niti je bilo ko glasao za Vesića, niti je bilo ko glasao za mnoge druge opskurne likove. Vi veoma dobro znate da rezultat koji ste ostvarili najviše dugujete predsedniku vaše stranke.

Druga stvar, što se tiče konkretnog amandmana o kome sam ja pričao, meni je žao što vi to ne razumete i u tome jeste razlika između ljudi poput vas koji se bave politikom, isključivo, ili, na primer, Dragana Jovanovića, predsednika opštine Topola, koji je čovek, neposredno se time bavi i razume šta je problem i zna šta znače zborovi građana i zna na koji način se sa tim manipulisalo i zna da to nije demokratski način izjašnjavanja. To nije u skladu sa najvišim demokratskim principima. Glasanje jeste, ali zbor građana, to je ako želite manipulaciju, onda sebi ostavljate prostora da to radite tako što ćete sazivati, navodno, „zborove građana“.

Treća stvar, ako vi smatrate da ne može, da bi možda prihvatanje mog amandmana i brisanje stava 4. izazvalo neki problem, dakle nije ni to, predviđa skupštinski Poslovnik i takve situacije, onda se lepo napravi pauza, pa se sazove Zakonodavni odbor, pa se da još jedan amandman i onda se izađe iz takve situacije.

Dakle, ovde je samo, pre svega, pitanje volje i političko pitanje – da li želite da se predstavnici i članovi Saveta mesne zajednice biraju na tzv. „zborovima građana“ ili želite da se to radi demokratski, predlaganjem i tajnim glasanjem od strane ljudi, koji zaista žive na toj mesnoj zajednici ili da se sazove grupa ljudi, podignu se ruke, a neko iz gomile vikne – predlažemo toga i toga, i vi kažete – to je demokratija.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Šaroviću.
Pravo na repliku narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Sad ispade, predlagač amandmana traži od mene da ja krpim njegove propuste i ono što on nije uradio kako treba. Toliko o razumevanju procedure, poštovanju svega, i kako beše ono, stručnosti.

Dakle, predlagač amandmana predloži amandman kojim potencijalno pravi problem, pa onda kaže meni - Sad ti Orliću uzmi, pa naravi pauzu, pa napravi rešenje itd. Ne, da je to bilo i mudro i pametno i stručno, ja moram da priznam, bez teksta sam ostao. Ne čudi me uopšte, s obzirom da je reč o čoveku ogromnog iskustva koji se nalazi na čelu mnogih opština, mnogih lokalnih samouprava, samo trenutno ne mogu da se setim nijedne, pa je verovatno na osnovu tog velikog iskustva on ovako dobra rešenja pravi i predlaže.

Nije meni želja da objašnjavam nekom da imam mnogo pametnijeg posla od toga da krpim potencijalne brljotine tuđe, nije uopšte to bila suština mog prethodnog javljanja.

Program za koji, naravno, ja ga donesem ovde, nekako mi logično znači da ja znam da on postoji. Kaže predlagač amandmana - najveću podršku dobio je Aleksandar Vuči. Pa, naravno, da jeste. Šta sam ja drugačije od toga rekao. Ja sam vam samo skrenuo pažnju, dame i gospodo, i vama i ljudima koji ovo gledaju, da je podršku dobio i naš izborni program, a taj izborni program neposredno pruža odgovor na sve ovo što koalicioni partner predlagača amandmana, onaj huligan iz Starog Grada pokušava da predstavi, naravno, laganjem, kako drugačije, kao neko pitanje. Nije to nikakvo pitanje. To je sve potpuno jasno i na to su ljudi odgovorili.

Na samom kraju, ko je kakvu podršku dobio, i za koja pitanja, pa, za to smo takođe odgovore dobili. Odgovore smo dobili iste te 2018. godine, na istim tim izborima za Grad Beograd.

Predlagaču amandmana želim ovom prilikom da čestitam na tome što je dobio odgovore od građana u fantastičnom procentu od, koliko beše, 2% na izborima, ili 2,5%. Toliko je on tada razumeo svoj program kao što danas razume naš, toliko je bio ubedljiv i toliko je znanja i iskustva pokazao. Mislim da je tih 2%, 2,5% prava mera svega. Hvala lepo.