Dvadeset peta posebna sednica , 11.07.2019.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, nastavljamo sa radom.
Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda – Razmatranje Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2018. godinu, koji je podneo Zaštitnik građana sa Predlogom zaključka Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu od 17. juna 2019. godine.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju: mr Zoran Pašalić, Zaštitnik građana, Olja Jovičić, generalni sekretar stručne službe Zaštitnika građana, Tanja Dlesk, v.d. pomoćnika generalnog sekretara i Tatjana Rakić, viši savetnik.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno čl. 192, 193. i 238. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Redovnom godišnjem izveštaju Zaštitnika građana za 2018. godinu, koji je podneo Zaštitnik građana 19. marta 2019. godine sa Predlogom zaključka Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu od 17. juna 2019. godine.
Reč ima Maja Gojković, povreda Poslovnika.
Izvolite, gospođo Gojković.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Smatram da je povređen član 27. Poslovnika gde se predsednik Narodne skupštine, odnosno predsedavajući stara o primeni ovog Poslovnika, znači stav 2.

Zaista, moram da vam ukažem na to da je u Poslovniku vrlo jasno definisano, i tako je i sazvana ova sednica, da je naš plenumski rad od 10 do 18 časova. Na vreme smo utvrdili, odnosno poslali dnevni red svim učesnicima u raspravi povodom tačaka dnevnog reda koji imamo pred nama i ne vidim razloga zašto je došlo do toga da mi u 10 časova krenemo sa postavljanjem pitanja i nakon toga damo pauzu do 12.30 časova da bi raspravljali o Izveštaju Zaštitnika građana za 2018. godinu.

Smatram da je došlo i do nepoštovanja ovog parlamenta. Mi nismo samostalna trgovinska radnja koja, takođe, treba da se pridržava nekog pravila radnog vremena koje istakne, nego smo parlament koji predstavlja građane Srbije. U Izveštaju Evropske komisije smo dobili preporuke i kritike, a i sam Zaštitnik građana je više puta ponovio da mi ne raspravljamo izveštaj.

Parlament je najvažnija institucija u ovoj državi, zato što je predstavničko telo građana Srbije. Ne može Zaštitnik građana da bude, ili bilo ko drugi, iznad parlamenta Republike Srbije. Kada mi zakažemo sednicu da raspravljamo o Izveštaju Zaštitnika građana, onda je to najvažnija stvar. Zaštitnik građana sa saradnicima mora da dođe ovde u vreme u koje smo ga mi pozvali, a vaše obaveze neke druge prirode, koje sigurno ne mogu da se mere sa značajem dijaloga u parlamentu i značaju raspravljanja vašeg Izveštaja za prošlu godinu, zbog koje smo mi i dobili kritike ovde kao parlament zašto to ne činimo, ne mogu da budu nešto što ne može da se pomeri.

Ne može rad parlamenta da se ponovi. Ne mogu poslanici da se prilagođavaju obavezama Zaštitnika građana, nego baš naprotiv. Kada zakažemo sednicu, očekujemo da u vreme koje smo mi predvideli da se raspravlja o tome, Zaštitnik dođe ovde i pokaže da nas poštuje. Hvala.

Tražim da se glasa o povredi člana 27.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Gojković.
Nastavljamo dalje sa radom.
Da li predstavnici predlagača, mr Zoran Pašalić, Zaštitnik građana, i narodni poslanik Petar Petrović, predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, žele reč?
Reč ima Maja Gojković. Izvolite, koleginice.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Niste mi dali obrazloženje povrede Poslovnika, člana 27. Kako se desilo da mi raspravljamo u 12.30 o ovom Izveštaju, a ne od 10.00 časova kada smo zakazali sednicu?

(Predsedavajući: U pravu ste.)

Molim da mi objasnite kako je došlo do toga i da li sam ja u pravu da je došlo do nepoštovanja parlamenta od strane Zaštitnika građana. Neko mu je izašao u susret.

Predsednik parlamenta Zaštitniku građana, da znaju poslanici i javnost, nije izašao u susret. Juče sam poslala poruku da ne dolazi u obzir da mi pravimo pauzu zato što Zaštitnik građana ima druga posla.

Znači, predsednik parlamenta mu nije izašao u susret, niti bi. Posle ovoliko kritika koje smo dobili zato što nismo raspravljali o Izveštaju Zaštitnika građana. Raspravljamo sada u julu mesecu i zakazali smo prošle nedelje. Znači, bilo je dovoljno vremena da se napravi raspored u obavezama Zaštitnika građana, a ne parlament da pravi raspored kako Zaštitniku građana padne na pamet.

Tako da, želim da javnost zna da nisam izašla u susret Zaštitniku. To se desilo na neki drugi način, mimo prave forme komunikacije između parlamenta i onog koga smo mi pozvali ovde.

Ako neko stalno govori da mi ne sprovodimo funkciju drugih nekih organa vlasti ili Poverenika u dovoljnoj meri, onda da se zna sa kakvim se mi izazovima suočavamo, da svako danas u ovoj državi smatra da je iznad parlamenta. Ako ćemo da jačamo institucije parlamenta i ugled našeg parlamenta moramo otvoreno da razgovaramo, kako to izgleda u stvarnosti, bez obzira da li je to Poverenik ili neko drugi. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Gojković.
Naravno, u skladu sa Poslovnikom, dugujem objašnjenje, odnosno obrazloženje, smatram da ste apsolutno u pravu i preuzimam, kako bi vi pravnici rekli, komandnu vrstu odgovornosti. Inače, saznao sam u 10 časova i 50 minuta da ćemo nastaviti sa radom u 12,30. časova. Ali, opet i moja odgovornost, pošto sam predsedavao parlamentom, tako da, nisam imao tu informaciju, tako da nisam mogao da nastavim normalno rad parlamenta u skladu sa našim pravilima, procedurama, kao što ste vi lepo rekli, da započnemo u 10,00 časova, i da svoj rad završimo u 16,00 časova, ukoliko ne postoje valjani razlozi da taj svoj rad nastavimo kao prethodnih dana.
(Maja Gojković: Do 16,00 časova?)
Do 18,00 časova, kako to piše i u Poslovniku.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Prihvatam vaše objašnjenje, ne tražim da se glasa o tome, insistiram da danas radimo do 18,00 časova i da Poverenik dođe i sutra zbog izgubljenog vremena koje smo danas njegovom krivicom izgubili. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala vama na sugestiji. Nastavićemo naravno tako sa radom i takvim sistemom rada kako i piše u Poslovniku.
Sada bih dao reč predstavnicima predlagača, mr. Zoran Pašalić, Zaštitnik građana. Izvolite, gospodine Pašaliću.

Zoran Pašalić

Hvala, najlepše.
Jedna mala digresija, mislili ste predsednice na Zaštitnika građana, ja ću doći sutra, to apsolutno nije sporno, kao što ne smatram da sam, daleko od toga, želeo uopšte da utičem na rad Skupštine. Zamolio sam, dobio sam saglasnost, inače, ne bih ništa sigurno samoinicijativno uradio i menjao rad Skupštine, odnosno termine u radu Skupštine. Ako se smatra da je moja greška, ja se zaista izvinjavam, sigurno da bez saglasnosti ne bih to uradio. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Maja Gojković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvaženi Zaštitniče, ja ne znam kako je u regulatornom telu kod vas i ko koga obaveštava i ko traži od koga saglasnost za određene postupke. Kod nas je to sve definisano Poslovnikom. I ako predsednik ovde pred građanima Srbije, pred poslanicima tvrdi da sa mnom niste imali nikakvu komunikaciju, ni pismenu, ni usmenu, verujte mi da je tako, jer, za svaku moju izgovorenu rečenicu postoji sud građana i oni glasaju, ili ne glasaju, u sledećem mandatu za mene, ili za političku stranku kojoj pripadam i koju predstavljam ovde. Kod vas je izgleda nešto drugačije. Niste dobili saglasnost predsednika parlamenta da dođete onda kada vi možete da dođete, po vašem nahođenju, i to je jedina istina. Od koga ste dobili, meni je potpuno u ovom trenutku svejedno.

Mi ćemo danas raditi onako kako je predviđeno, do 18,00 časova. Ne želim da poslanike ovde zadržavam u vremenu u kojem bi nekom drugom odgovaralo. Mi dobijamo vrlo važne, značajne kritike kada nešto radimo mimo pravila ove Skupštine. Sa tom praksom smo prekinuli. Uvažili smo svaku preporuku koja je došla, ne samo od Evropske komisije, nego i sa drugih strana, ali onda od parlamenta želimo da napravimo instituciju, kuću koju svi poštuju, svakim svojim gestom.

Mi nećemo da budemo nešto za potkusurivanje, kad ko ima vremena, da malo svrati, pa da ispunimo neku formu, hoćemo suštinski da diskutujemo o vašem izveštaju. Više puta ste u javnosti govorili da niste imali priliku da razgovaramo o izveštaju. Ukazala se prilika, i ne možete vi parlament da stavite kao obavezu od pola jedan, a da drugo nešto i da drugi neki sastanci dobiju prioritet u odnosu na parlament i na predstavnike građana. Ne želim to da prihvatim, ni zbog sebe kao predstavnika građana i uopšte zbog svih ovih poslanika ovde koji predstavljaju građane Srbije, različite političke opcije, bez obzira da li čine stranke koje podržavaju Vladu Republike Srbije ili to čine poslanici koji predstavljaju građane koji glasaju za njih, a trenutno su u opoziciji.

Zbog čitavog parlamenta, insistiram na tome da nam se izvinite. Ne znam koji je to sastanak dobio prioritet u odnosu na parlament Srbije? Koji je to sastanak tako bitan da vi odlažete sednicu parlamenta Republike Srbije i da vam bilo ko izlazi u susret zbog toga, a nedeljama dobijamo opomene zašto ne radimo, pa zašto ne radimo, zašto ne raspravljamo o vašem izveštaju? Hvala vam.