Petnaesto vanredno zasedanje , 26.07.2019.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Pošto danas razgovaramo o Predlogu zakona o realizaciji projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, ovde je trebalo da sedi, uz uvažavanje gospodina Đorđevića, Zorana Mihajlović.

Sada će opet da napiše kako je radikali napadaju kada nije tu, pa jadna ne može da se brani.

Jedino opravdanje zbog čega Zorana Mihajlović danas nije tu koje bi mi prihvatili, bilo bi to ako je otišla opet da kampuje u Grdelicu. S obzirom, da posle onih skandala sa potpornim zidom, sa tri puta rušenjem potpornog zida, opet se desio skandal u Grdelici. Bila je ona ovde kada se pojavila vest da su se kod tunela „Manojle“ pojavile naprsline dubine četiri centimetra na autoputu, onda je ona rekla da to nije ništa strašno, da je autoput u garantnom roku i da je to samo četiri centimetra. Dakle, vrlo onako stručno, ozbiljno, ministarski i državnički izjavljeno.

E, sad, mi želimo da znamo, prvo, nije nam niko odgovorio, nije ni ona, pre svega, šta je sa tim potpornim zidom i sa svim onim troškovima koje smo imali zato što se taj zid tri puta radio? E, sada šta će se desiti i ko će imati troškove, ne samo za krpljenje tih rupa? Znate, to se desilo u vreme, u jeku turističke sezone, u vreme kada mnogi ljudi žele da prođu tim Koridorom, da bi stigli tamo gde su krenuli, a u tom periodu ona je, odnosno morala je da se jedna traka, zato što je ošljarski urađeno to što se ona ovde hvalila da je urađeno najbolje na svetu.

Onda smo čuli komentar nekog od zaposlenih u Koridorima da se to desilo, zamislite, zato što je bio gust saobraćaj na Koridoru i zato je popucao asfalt. Pa, nije valjda pravila stazu kroz park, valjda je i pravila autoput kojim se očekivalo i mnogo više i mnogo gušći saobraćaj, nego što je sada.

Dakle, ta žena zaista, mislim na Zoranu Mihajlović, srlja iz afere u aferu i prosto je neverovatno da ona i dalje može biti ravnopravan član Vlade sa vama, recimo, gospodine Đorđeviću.

Kada je u pitanju ovaj amandman, mi smo predložili da se zaista država pobrine da se pod povoljnim uslovima i istim ovim koje su predviđene za službe bezbednosti, sada za borce i njihove porodice, invalide, ratne i mirnodopske, da se to obezbedi i za druge kategorije, pre svega za mlade lekare, zato što je u Srbiji zaista problem sa tim da se lekari zadrže u Srbiji.

Videli ste pre neki dan vest da u Nemačkoj više ne traže čak ni jezik od naših lekara i sestara, samo da dođu da rade tamo. A, s obzirom na uslove u kojima ovde žive i ako ne mogu da pod povoljnim uslovima reše stambeno pitanje, bojim se da će toga sve više biti.

Zato mislimo da je ovaj amandman, i svi naši amandmani, u ovom smislu da su zaista i vrlo korektni i korisni za državu i da bi trebalo država da preuzme odgovornosti da preuzme i ovaj deo da se zaista što je moguće više ljudi obuhvati ovim predlogom zakona. U tom smislu je i naš amandman. Pa, ako se vrati Zorana sa kampovanja, čim skine onaj roze šlem, ovo joj prenesite, gospodine Đorđeviću. A, mi sad, pošto je ona pozivala Zagorku Dolovac da ispita njene mahinacije, mi sad pozivamo Zagorku Dolovac da stvarno više ispita mahinacije Zorane Mihajlović.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Đorđević.

Zoran Đorđević

Što se tiče prvog vašeg pitanja, ja mogu da kažem kao ministar u Vladi da svakako Vlada Republike Srbije kad su u pitanju infrastrukturni projekti vodi računa o tome da oni budu najkvalitetniji, s obzirom da su to novci koje daju naši građani.
U svakom slučaju, kad se radi, dolazi do grešaka. Ja sam duboko uveren da će ministarstvo videti čija je to greška. Sigurno je greška i samog izvođača radova, koji je napravio takvu manjkavost i koji i u garantnom roku ima obavezu da ispravi, ali mislim da to nije dovoljno. Mislim da bi trebalo i da se ispita ko je vršio kontrolu i ko je pustio da prođe tako nešto. Ja sam duboko uveren da će to biti ispravljeno ubuduće i da će najbolje kažnjavanjem onoga ko je bio krivac za sve to, takve stvari u budućnosti biti ispravljene.
Što se tiče drugog vašeg pitanja, tu mogu da kažem i dok sam bio ministar odbrane, vrlo osetljivo pitanje je bilo smeštaj naših ljudi koji su radnici u službama bezbednosti, kako zbog njihovih porodica, kako zbog prirode posla, tako i zbog same činjenice da je njihov posao takav kakav jeste, da oni dosta često, kada su u pitanju, recimo, Ministarstvo odbrane, u toku svoje karijere menjaju mesto boravišta i da na kraju ne mogu ni da pretpostave na početku svoje karijere gde će da završe i gde otprilike treba da bude njihovo, da kažem, konačno izbor mesta u kome će njihova porodica da živi. U takvim okolnostima država treba da izađe njima u susret. I ranije je postojao način, s obzirom da je Vlada u nekom ranijem periodu odredila da kasarne koje nisu u funkciji budu date za izgradnju stanova.
Međutim, kako je pokazalo odmicanje vremena da više nemamo atraktivnih lokacija koje su interesantne za gradnju, Vlada je došla na ideju da se upravo na ovaj način službama bezbednosti omogući da se izgrade adekvatni stanovi koji će biti pod povoljnijim uslovima, jer smatramo da ljudi koji rade ovaj posao, prvenstveno, moraju da budu sigurni za svoju porodicu, da ih imamo u dovoljnom broju, da se školuju i da imaju perspektivu.
Naravno, slažem se sa vama i mislim da i sam naš predsednik je u više navrata rekao da ćemo ovo, kada je u pitanju ovo pravo, sigurno u budućnosti, u skladu sa mogućnostima i mislim primerom dobre prakse, kako i na koji način mogu naši građani da dođu do kvadrata, odnosno stana za svoju porodicu, svakako da proširimo i na druge delatnosti.
Prvu stvar koju smo uradili jeste da se na inicijativu naše predsednice Vlade, nakon sastanka sa invalidima rata, sa borcima veteranima, došlo do ideje da se u prvoj izmeni zakona ovo proširi na njih. Mislim da je to dobra stvar, jer dosta njih je očekivalo i zbog svega onoga što su dali, kao našoj državi, i koji nemaju krov nad glavom da im se na neki način izađe u susret. Nisu bili toliko zahtevni i za njih je bilo dovoljno i ovo.
U svakom slučaju, ono što je poruka jeste da sigurno i medicinske sestre, sigurno i neke druge kategorije će u sledećim izmenama i dopunama zakona biti obuhvaćene, što ja mislim da je dobra poruka za sve one koji se zalažu za to da naša zemlja, kako ekonomski, tako i kada su u pitanju migracije, to promeni u jednom pozitivnom pravcu i sigurno će takve mere doprineti tome. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta, pravo na repliku. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Samo je nedostajalo, gospodine Đorđeviću, na kraju prihvatamo amandman, jer ta obećanja traju već više godina i mi hoćemo da se to ugradi u ovaj zakon, pa čim Vlada bude spremna da realizuje tu svoju ideju da odmah ima to rešeno i u zakonu.

Nije tačno da nema atraktivnih lokacija, atraktivne lokacije se prodaju investitorima za ozbiljan novac, a uvek tamo, gde oni grade po četiri, pet zgrada, može se odvojiti da bar jedna zgrada bude za ove kategorije lica službi bezbednosti za koje sada planirate te stanove da mogu da kupe pod povoljnim uslovima.

Sada je dobro što ste predvideli u ovim izmenama borce i porodice palih boraca, ratne i mirnodopske invalide, ali verujte, ministre, oni su morali biti na prvom mestu, a ne tek kada su intervenisali, kada su preko raznih svojih organizacija tražili da budu u ovoj kategoriji, u ovom zakonu. Oni su zaslužili, vi sada, ne vi lično danas, nego smo to slušali od kolega iz vlasti kada smo govorili o ovom predlogu zakona, onda su svi pričali kako su ti borci dali najviše za Srbiju. Sve je to tačno, ali upravo zbog toga što su neki dali živote, neki delove tela, u svakom slučaju svi branili srpstvo, oni su morali biti prvi, a ne da ih setite tek u izmenama zakona.

Što se tiče koridora, kažete dešavaju se greške. Greške moraju da se svedu na minimum. Znate, greškom lekara može da umre čovek, greškom sudije može sada neko da dobije doživotnu robiju, a greškom nadzornog organa dešava se ovo što se desilo na koridoru. Dakle, nadzorni organ je taj koji je odgovoran, a za nadzorni organ odgovara ministarstvo. Nećemo da pričamo o izvođaču, nego o nadzornom organu za koji je direktno nadležna ministar Zorana Mihajlović.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Zoran Đorđević, pravo na repliku.

Zoran Đorđević

Da ne bi širili raspravu oko teme koja nije danas na sednici, svakako su svi odgovorni kada se desi propust – investitor, izvođač radova i onaj ko kontroliše. Neću ulaziti u suštinu ko je kriv, ali svakako sam uveren da će onaj ko je kriv odgovarati, da će to biti predstavljeno javnosti i biti najbolja poruka da se tako nešto ne dešava u budućnosti.
Što se tiče pitanja i teme koju danas obrađujemo, svakako ima dobrih lokacija. Rekao sam da je Vojska nudila godinama svoje lokacije, a sada, nažalost, nema onih koji traže takve lokacije za izgradnju. I sami znate, u nekom ranijem periodu bivše vlasti imali smo par lokacija koje je Vojska dala i ti stanovi nikada nisu izgrađeni ili su izgrađeni tako što su mahinacijom te firme odlazile u stečaj i Vojska nije ništa dobijala kao stanove.
Najbolji primer vam je pozicija oko Vojne akademije, gde je određena kompanija izgradila stanove, Vojska se sudi i dan danas sa njima, a stanova nema, jer je ta kompanija prodala sve i otišla u stečaj.
Druga lokacija jeste Niš. Cela kasarna koja je data u Nišu, grad Niš je dao za izgradnju stanova i ti stanovi do dan danas nisu izgrađeni. Lokacija postoji, stanova nema. Takve stvari su bile stvar prošlosti i vi kažete – setili smo se sada i obećavali.
Samo nemojte da smetnete sa uma da je 2014. godine stanje u Srbiji bilo katastrofalno, da je ekonomska situacija bila katastrofalna, da smo bili pred bankrotstvom i da o ovakvim stvarima jesmo razmišljali, ali nismo bili u mogućnosti da ih uradimo.
Ovo je treća godina za redom gde država i Vlada Republike Srbije postižu uspehe. Onog trenutka kada je bilo dobro državi, država se okrenula ka svojim građanima i počela da pruža njima mogućnost da imaju neku korist od toga što je svima nama dobro. Jedna od tih koristi jesu upravo ovi stanovi. Onog trenutka kada smo se na toj lestvici podigli još više, proširili smo onu grupu građana koja ima pravo na ove stanove.
Duboko sam uveren da na nekoj sledećoj sednici Skupštine, sledeće godine možda, kada bude bilo još bolje stanje, onda ćemo pričati i nemojte samo da kažete – trebali smo tada da usvojimo to. Jednostavno, sada, u ovom trenutku ne možemo da istrpimo to. Ova kategorija koju smo sada izabrali, kojoj želimo da pomognemo, ona je bitna za našu bezbednost. Zbog svega toga mi moramo da imamo vojsku, policiju, snage bezbednosti, zbog svega toga što se nama dešava u okruženju i zbog svega onoga što Srbija trpi kao pretnju i bitno je da ti ljudi budu sigurni, da znaju kada obavljaju svoju dužnost da imaju krov nad glavom, da neće niko da ih izbaci na ulicu. Mislim da je to najbitnije. U ovom trenutku mislim da smo uradili pravu stvar, a duboko sam uveren da ćemo vrlo brzo da raspravljamo o tome kako da proširimo na druge kategorije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta, pravo na repliku.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Opet replika u dva dela.

Najpre vezano za ovo što pokušavate da odbranite Zoranu Mihajlović. Kažete, vi ste uvereni da će se utvrditi odgovornost, da će se znati ko je odgovoran vezano za ovo pucanje autoputa na koridoru kod Grdelice. Mi više od godinu dana tražimo da se utvrdi ko je odgovoran za rušenje potpornog zida i nikada nismo dobili odgovor. Vi možda verujete da treba da se utvrdi odgovornost i da ste vi ministar, evo, mi smo spremni da verujemo da biste se vi potrudili da se to utvrdi, ali Zorana Mihajlović nema nameru, jer ona radi sa tim ljudima koji rade sumnjive poslove. Mi smo vam pričali o tome koja je to firma i koliko nema referenci. Čućete još u toku današnje rasprave o tome sve detalje.

Što se tiče kasarni i ovih lokacija, vi pričate o neodgovornosti nekih pre vas, ali postavljamo pitanje – šta se desilo tim ljudima koji su se tako ratosiljali kasarni, da li je neko od njih krivično gonjen, da li je krivično odgovarao, ako je bilo uslova za to?

Kako se desilo to da na mestu velike kasarne u Novogradskoj ulici u Zemunu bude izgrađeno jedno naselje od nekoliko zgrada, gde su iseljavali, tu su bile privremeno useljene porodice boraca i palih boraca, ratnih vojnih invalida? Oni su svi raseljeni po obodima Beograda, dobili su manje stanove od onih u kojima su bili, a u Novogradskoj ulici je niklo to naselje. Neko je to dao, prodao, poklonio, šta god uradio sa tom kasarnom i tim građevinskim parcelama. Ko? Da li je bilo zakonito? Ako nije, da li postoji neki postupak vezano za to?
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, ministar Đorđević. Izvolite.