Petnaesto vanredno zasedanje , 26.07.2019.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar gospodin Đorđević. Izvolite.

Zoran Đorđević

Zahvaljujem.
Najmanje što možemo danas to je da osudimo verbalno sve ovo, ali mislim da to nije dovoljno. Ja pričam kao otac koji ima sina i ćerku i koji sve to može da okarakteriše kao jednu veliku katastrofu.
Ja sam duboko uveren da velika većina naših građana ne želi Srbiju u kojoj je nasilje nad decom i nasilje nad ženama ili globalno nasilje nešto što je politička borba.
Ja ću da vas podsetim na jednu stvar. Malo ko je pričao o tome. Nije ovo prvi put. Godine 2012. u predizbornoj kampanji setite se šta je sve pisalo o našem predsedniku, šta je pisalo sve o njegovom detetu i šta je pisalo o onome šta je njih povezivali i šta su radili. Te gadosti koje su bile tada teško su sada moguće da se izgovore, što znači da nije prvi put, što znači da je to slika i prilika njihove nemoći, nemogućnosti, nesposobnosti da vode nekako drugačiju politiku i da predlože našim građanima nešto drugo, neka rešenja i neke rezultate koje oni nemaju, koje nisu imali ni kada su bili na vlasti te 2012. godine, nego su ponudili nasilje nad decom, nasilje nad ženama, a to se dešavalo i ne tako davno, kad se setite, i sa našom predsednicom Vlade, potpuno isto. Šta smo mi uradili? Ništa. Jedno velika ništa, ali možda smo se pokolebali i mislili da će nekog protok vremena, tih 500 miliona eva, ta skupa putovanja, skupa odela da promene, ali ima Vuk Karadžić jednu izreku za odlazak u Beč i vraćanje iz Beča, ali ja neću se spuštati na taj nivo, a građani Srbije znaju. To što je rekao Vuk Karadžić, nažalost, je činjenica i to se upravo i pokazuje danas na ovim ljudima.
Ja sam duboko uveren da će svi nadležni organi i MUP da uradi svoj posao i da će naći sve ono koji su ovo činili, ali apelujem dve stvari. Prva stvar, apelujem na sud i sudstvo da odrade, da budu brzi i efikasni, da osude onoga ko je uradio na pravi način, ali apelujem i na medije, pošto ovde dosta pričamo i o medijima. Apelujem na medije da više ne krijemo inicijale, već da radimo i da kažemo punim imenom i prezimenom, sa slikom ko su ti građani koji upravo sebi uzimaju za pravo da ovako nešto govore, da se kriju iza nekih Tvitera, iza nekih sitnih sličica i iza inicijala. Mi imamo dužnost i obavezu prema našim građanima, prema našoj deci da kažemo puno ime i prezime, da pokažemo sliku i da kažemo ko su ti ljudi, a oni ukoliko imaju obraza, oni treba da nose na sebi to breme, da šetaju ulicom i da ljudi znaju kako oni izgledaju, ko su oni, ko su te njihove do juče dobre komšije koje upravo rade te stvari.
Mi ovakve stvari ne želimo nikome, pa ni svojim političkim protivnicima, jer mi smo većina u Srbiji. Srbija zbog ovakve većine je dobra Srbija koja će se izboriti protiv svega ovoga i ovo će biti samo jedna ružna prošlost iza nas. Svakako da ćemo na najbolji i najefikasniji način da suzbijemo ovo kako se ovo više nikada ne bi dogodilo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 sati zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda ove sednice.
Sada određujem redovnu pauzu u trajanju od jednog sata.
Sa radom nastavljamo u 14.00 sati.
(Posle pauze.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa daljim radom.
Reč ima narodni poslanik Snežana Paunović.
Izvolite, koleginice.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se predsedavajući. Ja sam se, istina, javila za reč i pre pauze, ali očigledno je sistem zakazao, pa tu prijavu niste videli.

Naime, SPS je već osudila taj gnusni čin, te strašne uvrede koje su se desile na račun predsednika Srbije i njegove dece.

Ono što je za mene lični poraz jeste da u istom tom danu, kada smo kao narodni poslanici, čini mi se, postigli konsenzus oko nečega što ne sme da se događa u Srbiji, u skupštinskoj sali, od strane kolege Šormaza, dobijam uvredu koja je na malte ne istom ili sličnom nivou.

Ja zaista želim da verujem da smo kao živa bića u stanju da se izdignemo iznad političkih razlika i da smo u stanju da jedni drugima kažemo „izvini“ za izgovorenu reč koja nije primerena ni Skupštini, ni nama kao ljudima, bez razlike na kojim se funkcijama nalazimo ili smo samo obični građani.

Ovakvim činjenjem postajemo loš primer, da ne kažem delimično i opravdanje za neke ružne stvari koje onda kolektivno preživljavamo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovana koleginice Paunović, ja molim sve kolege narodne poslanike da se uzdrže od davanja bilo kakvih izjava koje bi umanjile značaj svega onoga što se desilo u prepodnevnom zasedanju Narodne skupštine.
Od svih poslanika koji učestvuju u radu Narodne skupštine, čuli smo osude na pozive ugrožavanja bezbednosti, pre svega dece predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, ali takođe i sve dece koja imaju pravo da bez obzira šta njihovi roditelji rade, kojim se poslom bave, da normalno odrastaju, bez straha da će neko zbog njihovih roditelja da im naudi.
Tako da, još jednom apelujem na kolege poslanike, da se uzdrže od bilo koje izjave ili stvari koja može da umanji značaj svega onoga što se desilo u prepodnevnom zasedanju.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Momo Čolaković.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Čolakoviću, izvolite.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Momo Čolaković

Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Poštovani potpredsedniče, poštovani ministre Đorđeviću, poštovana gospođo Damjanović, uvaženi narodni poslanici, ja ću vrlo kratko da obrazložim svoj amandman koji sam podneo u vezi sa Predlogom ovog zakona, a pre toga da kažem da je uvaženi poslanik i zamenik predsednika poslaničke grupe PUPS, gospodin Kovačević, vrlo precizno i jasno izrazio stav i ukazao na određene stvari u vezi sa Predlogom zakona i izrazio uverenje da će naša poslanička grupa dati podršku predlogu ovog zakona.

U tom smislu, i ja izražavam taj stav, ali ono što sam hteo da kažem, to je da sam pokušao da pronađem mesta za rešavanje problema jednog broja građana, koji nije veliki, kako je to u amandmanu, u obrazloženju amandmana rečeno, ljudi koji su ceo svoj radni vek radili i uplaćivali deo svog novca, kako je to u ranijem periodu bio slučaj za rešavanje svojih stambenih potreba.

U tom smislu mislim da bi jako dobro bilo, kao što smo to rešavali, problem kredita u švajcarcima, kao što to rešavamo i ovim zakonom uspešno i dobro, da i za te građane nađemo neko rešenje.

Ja sam svestan toga da baš ta populacija o kojoj ja govorim nije striktno vezana za predlog ovog zakona, ali isto tako mogu da kažem da su oni dali veliki doprinos, pošto su oni starija generacija mojih godina, da su dali veliki doprinos u izgradnji ove naše države.

U tom smislu mislim da treba da damo određenu inicijativu i to je moj povod za amandman, da se sagleda u okviru Vlade i odgovarajućeg ministarstva kako i na koji način zadovoljiti i obezbediti da pod stare dane nađu svoj spokoj i mir.

Pored toga, ponavljam, naša poslanička grupa će dati podršku ovom zakonu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Milan Ljubić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milan Ljubić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, poštovani narodni poslanici, ovim zakonom se uređuju uslovi, kriterijumi, način i postupak za realizaciju projekta izgradnje stanova.

Donošenjem zakona obezbeđuje se sveobuhvatni razvoj Republike Srbije. Pravo na kupovinu stana po povoljnim uslovima imaju pripadnici snaga bezbednosti, koji ispunjavaju uslove iz ovog zakona, odnosno koji nemaju rešenu stambenu potrebu ili na odgovarajući stan.

Srbija je uvek bila na strani slobode, istine i pobednika. Malo je naroda koji kao srpski znaju koliko je užasan i skup, ali još manje naroda koji kao srpski narod znaju koliko je užasno i skupo živeti u ropstvu. Sve ima svoju cenu, samo sloboda nema cenu. Što vam bude snažnija vojska, to će mir biti trajniji i stabilniji. Što budemo bili spremni za rat, to će nam rat biti dalji, a mir bliži.

Stanje u vojsci do 2012. godine bilo je katastrofalno. Država je bila pred bankrotom. Tadašnja vlast za vojsku nije mogla da obezbedi osnovna sredstva za odeću, obuću i hranu. Imali smo oko 30 hiljada vojnika, a sredstva za plate su bila pod znakom pitanja. Nije bilo nikakve izgradnje stanova za pripadnike službe. Naša vojna lica su se sa porodicama selila od grada do grada bez svojih stanova. Mnogi su dočekali penziju sa nerešenim stambenim pitanjem.

U to vreme rasprodavana je vojna oprema. Prodato je milion komada municije svih kalibara, topovi, pušaka, haubica i hiljade prenosnih PVO sistema. Tenkovi su pretopljeni u železari, a u državnom fondu, gde je trebalo da se slivaju ta sredstva, za takvu reformu vojske novca nije bilo. Tada su se u armiji vraćala korišćena sredstva, dok se nova sredstva nisu nabavljala.

Vojska je tradicija koja je u srpskom narodu, u srpskom duhu. Bilo je čast biti vojnik i braniti otadžbinu. Oni koji su pokušali da uruše i prekinu tu vojnu tradiciju koja se negovala i održala vekovima, bila je vlast do 2012. godine. Bio je to udar na državu i na narod.

Srbija je danas drugačija zemlja, zahvaljujući politici Vlade Republike Srbije, sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, danas imamo odlične rezultate, posebno kada je reč o makroekonomskoj stabilnosti i javnim finansijama, sa razvijenom ekonomijom koja je srž svakog društva. Uspeli smo da poslednjih nekoliko godina imamo suficit u budžetu.

Iz svega navedenog, danas imamo više mogućnosti. Danas je naša vojska ponovo dobro opremljena. Kupljeno je bolje naoružanje. Danas imamo 14 Migova 29, nove helikoptere, složena artiljerijska i raketna sredstva, sisteme. To je najnovija i najsavremenija tehnologija kojom možemo biti ponosni.

Oporavljena je i namenska vojna industrija, čiji izvoz iz godine u godinu beleži rast, tako da je povraćeno poverenje u našeg vojnika i našu vojsku.

Zahvaljujući suficitu imamo i poboljšanje stanja vojske u društvu. Ovim rešenjima su izdvojena sredstva za gradnju stanova. U prvoj fazi država će izgraditi 8.022 stana u Srbiji, gde će prvih 2.400 biti u Nišu. Izgradnjom ovih stanova svima će dobro doći koji imaju nameru da sebi obezbede krov nad glavom. Suština je u omogućavanju rešavanja stambenog pitanja za pripadnike službi pod povoljnijim uslovima. Pripadnici snaga bezbednosti su ti koji čuvaju bezbednost zemlje, daju sigurnost narodu.

Politika SNS je politika izgradnje i dugoročnog razvoja zemlje i društva. To su vrednosti za koje se zalažemo.

Na kraju bih hteo da kažem da najoštrije osuđujem uvrede upućene porodici predsednika Aleksandra Vučića. To da se preti deci predsednika, kao i bilo kojoj drugoj deci, je nedopustivo. Od onih koje nemaju sopstvenu politiku, koju vode besomučnu kampanju mesecima unazad i koji su ostavili iza sebe Srbiju u teškom stanju, ovakvi izlivi i mržnje i agresije do sada nisu zabeleženi, a govore o njihovoj nesposobnosti i politici koju su građani odbacili.

Građani Srbije dobro razumeju stvari. Građani Srbije žele politiku investicija, jačanje privrede i jake Srbije, a ne politiku pretnji i vraćanja u prošlost. Zato pozivam državne organe da u skladu sa tim reaguju. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč?
Koleginice Radeta, izvolite.