Osma sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2019.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Osme sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 113 narodna poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 144 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Prelazimo na odlučivanje o predlozima akata iz tačaka od 2 do 6 dnevnog reda.
Stavljam na glasanje - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 144, protiv – dva, uzdržan – jedan, nije glasao - jedan narodni poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. sa ispravkom, koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. poslaničke grupe Pokret Socijalista, Narodna seljačka stranka, Ujedinjena seljačka stranka.
Zaključujem glasanje: za – sedam narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržan - nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. sa ispravkom, za koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. sa ispravkom, koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 143, protiv – jedan, uzdržano – dva, nije glasalo - dva narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 146, protiv – tri, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Dibravko Bojić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. poslaničke grupe Stranka moderne Srbije.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Olena Papuga.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. poslaničke grupe Stranka moderne Srbije.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 146, protiv – tri, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 145, protiv – dva, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Stranka moderne Srbije.
Zaključujem glasanje: za – jedan.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Olena Papuga.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Stranka moderne Srbije.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 144, protiv – tri, uzdržanih – nema, nije glasao jedan narodni poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predloga zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 146, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nisu glasala dva narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 145, protiv – dva, uzdržanih – nema, nisu glasala dva narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
Sada prelazimo na tačku 6. – PREDLOG ODLUKE O IZBORU ZAMENIKA ZAŠTITNIKA GRAĐANA
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru zamenika Zaštitnika građana, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 145, protiv – dva, uzdržanih – nema, nisu glasala dva narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog odluke o izboru zamenika Zaštitnika građana.
Dozvolite mi da u ime narodnih poslanika i u svoje ime čestitam Jeleni Stojanović, dr Nataši Tanjević i Slobodanu Tomiću na izboru za zamenike Zaštitnika građana i da im poželim puno uspeha u radu.
Narodni poslanik Vjerica Radeta, na sednici 9. decembra 2019. godine, u 11 časova i 24 minuta, ukazala je na povredu člana 88. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Narodni poslanik Vjerica Radeta, na sednici 9. decembra 2019. godine, u 11 časova i 28 minuta, ukazala je na povredu člana 107. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Vjerica Radeta, na sednici 9. decembra 2019. godine, u 11 časova i 38 minuta, ukazala je na povredu člana 32. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Narodni poslanik Vjerica Radeta, na sednici 9. decembra 2019. godine, u 13 časova i 17 minuta, ukazala je na povrede člana 88. stav 5. i člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 12. decembra 2019. godine, u 14 časova i 43 minuta, ukazao je na povredu člana 104. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 12. decembra 2019. godine, u 14 časova i 47 minuta, ukazao je na povredu člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Osmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.