Dvadeseto vanredno zasedanje , 27.01.2020.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeseto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/17-20

1. dan rada

27.01.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:30 do 18:40

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto se više niko ne javlja za reč, saglasno članu 98. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine zaključujem zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka od Prve do Trinaeste tačke dnevnog reda.
Sa ovim bismo završili.
Sa radom nastavljamo sutra u 10.00 sati.
(Sednica je prekinuta u 18.40 sati. )