Dvadeset treće vanredno zasedanje , 13.02.2020.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeset treće vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/41-20

2. dan rada

13.02.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 17:50

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, kvorum za rad Narodne skupštine u Danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim kolege poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sitema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 128 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na olučivanje.
Pre nego što pređemo na odlučivanje o predlozima odluka iz tačaka od 1. do 7. dnevnog reda, podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 2. tačke 12. i 13. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o izboru sudija i zamenika javnih tužilaca i o prestanku funkcije predsednika suda većinom glasova svih narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanke funkcije predsednika suda u sudovima opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji, u celini.
Zaključujem glasanje: za - 128, protiv - niko, uzdržanih - nema, od ukupno 128.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku finkciju od 28. oktobra 2019. godine, u celini.
Zaključujem glasanje: za - 129, protiv - niko, uzdržanih - nema, od ukupno 129.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju od 18. decembra 2019. godine, u celini.
Zaključujem glasanje: za - 129, protiv - niko, uzdržanih - nema, od ukupno 129.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koje se prvi put biraju na sudijsku funkciju, od 9. januara 2020. godine, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 130, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno 130 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koje se prvi put biraju na sudijsku funkciju, od 14. januara 2020. godine, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 130, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno 130 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, od 25. novembra 2019. godine, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 130, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno 130 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, od 26. novembra 2019. godine, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 130, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno 130 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke.
Dozvolite mi da, u ime narodnih poslanika i u svoje ime, čestitam izabranim nosiocima funkcija na izboru i da im poželimo puno uspeha u radu.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2020. godinu, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 130, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno 131 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2020. godinu, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 130, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno 131 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Rebalans Finansijskog plana Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 130, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno 131 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2020. godinu, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 130, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno 131 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog odluke.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem sednicu Dvadeset trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.