Dvadeset šesto vanredno zasedanje , 29.02.2020.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeset šesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/59-20

6. dan rada

29.02.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 16:55

 • ZAKONI

 • Zakon o potvrđivanju Aneksa br. 3 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine
 • Zakon o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Komonvelta Dominike
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Grenade o ekonomskoj saradnji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pružaju u Republici Srbiji i usluga sertifikovanja za elektronske transakcije koje se pružaju u Crno
 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru Antikorupcijske inicijative Jugoistočne Evrope sa Protokolom o izmenama i dopunama Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji na izgradnji, upravljanju, održavanju, rekonstrukciji i sanaciji gasovoda za transport prirodnog gasa koji prelazi preko državne granice
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama i slivovima od zajedničkog interesa
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Brazil o bavljenju plaćenim poslovima izdržavanih lica diplomatskog, konzularnog, vojnog, administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih i konzularnih preds
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti veterinarstva
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti voda
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Nikaragve o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i zvaničnih pasoša
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Rumunije o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima
 • Zakon o dopuni Zakona o parničnom postupku
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o bezbednosnoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih Strana Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope o dogovorima sa zemljom domaćinom o Sekretarijatu Inicijativ
 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zapošljavanju izdržavanih lica članova diplomatskih i konzularnih predstavništava
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice zaposlenih u njihovim diplomatskim misijama i konzularnim predstavništvima
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o obavljanju plaćene delatnosti određenih članova porodice članova diplomatsko - konzularnih predstavništava
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o industriji i tehnologiji
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog vojnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske
 • Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu
 • Zakon o potvrđivanju Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznanju vozačkih dozvola
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom ostvarivanju izdržavanja dece i drugih članova porodice
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza I) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o igrama na sreću
 • Zakon o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR)
 • Zakon o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum, te vas molim da sednete i da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.
  Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 132 narodna poslanika i da prelazimo na odlučivanje.
  Imamo uslove za glasanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 132, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je prihvaćen Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman poslaničke grupe Stranka moderne Srbije na član 1.
  Zaključujem glasanje: za – jedan.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 1. sa ispravkom.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 2.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 2.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Nemanje Šarovića na član 4.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član 5.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman poslaničke grupe Stranka moderne Srbije na član 5.
  Zaključujem glasanje: za – jedan.
  Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 6.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Ružice Nikolić na član 7.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 8.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član 9. sa ispravkom.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Nataše Sp. Jovanović na član 10.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Nemanje Šarovića na član 11.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Petra Jojića na član 12.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 13.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 14.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Tomislava Ljubenovića na član 15.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Filipa Stojanovića na član 16.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Miljana Damjanovića na član 18.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 19.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 20.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Stranke moderne Srbija na član 20.
  Zaključujem glasanje: za – dva narodna poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radeta na član 21.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman poslaničke grupe Stranka Moderne Srbije na član 21.
  Zaključujem glasanje: za – dva narodna poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član 23.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Dubravko Bojić na član 24.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Petra Jojića na član 25.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 26.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Nemanje Šarovića na član 27.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Nataše Jovanović na član 28.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandre Belačić na član 29.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Zorana Despotovića na član 29.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133, uzdržan – jedan, nisu glasala tri narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopuni Zakona o parničnom postupku, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 131, uzdržanih – jedan, nije glasalo pet narodnih poslanika.
  Konstatujem da je prihvaćen Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 1.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član 2.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 2.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o dopuni Zakona o parničnom postupku, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133, protiv – niko, uzdržan – jedan, nisu glasala četiri narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o dopuni Zakona o parničnom postupku.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 132, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Stavljam na glasanje amandman Nataše Jovanović na član 1.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član 1.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Nemanje Šarovića na član 2.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radeta na član 2.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Petra Jojića na član 2.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Petra Jojića na član 3.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133, protiv – niko, uzdržan – jedan, nisu glasala četiri narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 130, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo sedam narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 1.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Nataše Sp. Jovanović na član 2.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman prof. dr Miladina Ševarlića na član 5.
  Zaključujem glasanje: za – jedan narodni poslanik.
  Stavljam na glasanje amandman dr Aleksandra Martinovića na član 5.
  Zaključujem glasanje: za – 13 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman Miodraga Linte na član 5.
  Zaključujem glasanje: za – četiri narodna poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman Božidara Delića na član 5.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 6.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman prof. dr Miladina Ševarlića na član 7.
  Zaključujem glasanje: za – sedam narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se posle člana 7 dodaje novi član 7a, koji je podneo prof. dr Miladin Ševarlić.
  Zaključujem glasanje: za – dva narodna poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 22.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Miodraga Linte na član 22.
  Zaključujem glasanje: za – tri narodna poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov iznad člana 24, koji je podneo Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Nemanje Šarovića na član 24.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Nikole Savića na član 24.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se posle člana 24. dodaje novi član 24a, koji je podneo prof. dr Miladin Ševarlić.
  Zaključujem glasanje: za – dva narodna poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se posle člana 31. dodaje novi član 31a, koji je podneo prof. dr Miladin Ševarlić.
  Zaključujem glasanje: za – dva narodna poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman Filipa Stojanovića na član 32.
  Zaključujem glasanje: za – dva narodna poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman prof. dr Miladina Ševarlića na član 33.
  Zaključujem glasanje: za – dva narodna poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman prof. dr Miladina Ševarlića na član 58.
  Zaključujem glasanje: za – dva narodna poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman Ružice Nikolić na član 64.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman prof. dr Miladina Ševarlića član 86.
  Zaključujem glasanje: za – dva narodna poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman Zoran Despotovića na član 86.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Tomislava Ljubenovića na član 86.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Dubravka Bojića na član 86.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman prof. dr Miladina Ševarlića na član 87.
  Zaključujem glasanje: za – dva narodna poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman Petra Jojića na član 90.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 93.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandre Belačić na član 99.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov iznad člana 104. koji je podnela Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 104.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 105.
  Zaključujem glasanje: za – jedan poslanik.
  Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član 106.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Nemanje Šarovića na član 106.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Petra Jojića na član 112.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 113. koji su zajedno podneli Božidar Delić i Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se posle člana 116. dodaju naslov i novi član 116a koji je podneo Miladin Ševarlić.
  Zaključujem glasanje: za – dva poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman Vesne Nikolić Vukajlović na član 118.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 125.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Miodraga Linte na član 127.
  Zaključujem glasanje: za – dva poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman Miladina Ševarlića na član 137.
  Zaključujem glasanje: za – dva poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 137. Božidara Delića i Milorada Mirčića.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Ljiljane Mihajlović na član 142.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 147. Miladina Ševarlića.
  Zaključujem glasanje: za – dva poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman 151. Miodraga Linte.
  Zaključujem glasanje: za – dva poslanika.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 130, protiv – dva, uzdržana – dva, nije glasalo pet poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o igrama na sreću, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 134, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nisu glasala tri narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman Nikole Savića na član 2.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Zaštitnika građana na naziv člana 5. i član 5.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Olene Papuge i Nade Lazić na naziv člana 5. i član 5.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Poslaničke grupe Stranka moderne Srbije na naziv člana 5. i član 5.
  Zaključujem glasanje: za – tri poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman Ružice Nikolić na član 5.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član 9.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Milije Miletića na član 9.
  Zaključujem glasanje: za – jedan poslanik.
  Stavljam na glasanje amandman Milije Miletića na član 16.
  Zaključujem glasanje: za – tri poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 16.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Zaštitnika građana kojim se posle člana 16. predlaže dodavanje člana 16a i 16b.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Poslaničke grupe Stranka moderne Srbije kojim se posle člana 16. predlaže dodavanje člana 16a i 16b.
  Zaključujem glasanje: za – tri poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman Nemanje Šarovića na član 19.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 24.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Milije Miletića na član 24.
  Zaključujem glasanje: za – dva poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 27.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Filipa Stojanovića na član 27.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Dubravka Bojića na član 30.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Zaštitnika građana na član 32.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Poslaničke grupe Stranka moderne Srbije na član 32.
  Zaključujem glasanje: za – tri poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 32. Olene Papuge i Nade Lazić.
  Zaključujem glasanje: za – četiri poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman Zorana Despotovića na član 36.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Nataše Jovanović na član 36.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Milije Miletića na član 36.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Tomislava Ljubenovića na član 43.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Milije Miletića na član 47.
  Zaključujem glasanje: za – jedan poslanik.
  Stavljam na glasanje amandman Nikole Savića na član 47.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Ružice Nikolić na član 51.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član 59.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 64.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Nemanje Šarovića na član 67.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 72.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 80.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljan na glasanje amandman Petra Jojića na član 87.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljan na glasanje amandman Milije Miletića na član 87.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljan na glasanje amandman Zorana Despotovića na član 95.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljan na glasanje amandman Nataše Sp. Jovanović na član 97.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljan na glasanje amandman Nikole Savića na član 103.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljan na glasanje amandman Milije Miletića na član 103.
  Zaključujem glasanje: za je glasao jedan poslanik.
  Stavljan na glasanje amandman Vjerice Radete na član 121.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljan na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 128.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Dubravka Bojića na član 131.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljan na glasanje amandman Milije Miletića na član 131.
  Zaključujem glasanje: za je glasalo tri poslanika.
  Stavljan na glasanje amandman Milije Miletića na član 133.
  Zaključujem glasanje: za je glasalo dva poslanika.
  Stavljan na glasanje amandman Milije Miletića na član 136.
  Zaključujem glasanje: za je glasao jedan poslanik.
  Stavljan na glasanje amandman Nikole Savića na član 136.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljan na glasanje amandman Nataše Sp. Jovanović na član 138.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljan na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 138.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljan na glasanje amandman Vjerice Radete na član 140.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Pošto smo završili glasanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o igrama na sreću, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 134, protiv – jedan, uzdržanih – jedan, nije glasalo četiri poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o igrama na sreću.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece, za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – niko, uzdržanih – jedan, nije glasalo četiri poslanika.
  Konstatujem da je prihvaćen Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Stavljam na glasanje amandman Nataše Sp. Jovanović na Naslov Predloga zakona.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandmane Gorice Gajić i Vjerice Radete na član 1.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Ružice Nikolić na član 1.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandre Belačić na član 1.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandmane Gorice Gajić i Aleksandra Šešelja na član 2.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandmane Gorice Gajić i Nemanje Šarovića na član 3.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Miljana Damjanovića na član 3.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandmane Gorice Gajić i Vesne Nikolić Vukajlović na član 4.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član 4.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Zorana Despotovića na član 5.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Ljiljane Mihajlović na član 5.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Momčila Mandića na član 6.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Dubravka Bojića na član 6.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Miroslava Stanković Đuričić na član 7.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 7.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Marine Ristić na član 8.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 8.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Filipa Stojanovića na član 9.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Tomislava Ljubenovića na član 9.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Nikole Savića na član 10.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 10.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Božidara Delića na član 11.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Nemanje Šarovića na član 11.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Miljana Damjanovića na član 12.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandre Belačić na član 13.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 13.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Nataše Sp. Jovanović na član 14.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član 14.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Dubravka Bojića na član 15.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Nemanje Šarovića na član 15.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Ružice Nikolić na član 16.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Petra Jojića na član 17.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Ljiljane Mihajlović na član 18.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 18, a ispravkom.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član 19.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Zorana Despotovića na član 20.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Marine Ristić na član 21.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 22.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Tomislava Ljubenovića na član 23.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član 23.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 23.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Nikole Savića na član 24.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Miljana Damjanovića na član 25.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 25.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 26.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlog zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Zakon o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece, za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – niko, uzdržanih – dva, nisu glasala dva poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece, za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji.
  Prelazimo na tačke od 7. do 35. dnevnog reda, sporazumi.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju protokola uz konvenciju ugovora za međunarodni prevoz robe drumom, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 134, narodna poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji – faza 1. između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 132, narodna poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Konvencije međunarodnom ostvarivanju izdržavanja dece i drugih članova porodica, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133, narodna poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije, Vlade Republike Severne Makedonije, o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznanju vozačkih dozvola, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133, narodna poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133, narodna poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Protokola određivanju tromeđne granične tačke između Republike Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 132, narodna poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Okvirnog vojnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133, narodna poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u industriji i tehnologiji, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133, narodna poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 134, narodna poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Iako imamo većinu, hajte da ponovimo glasanje. Traže poslanici da glasaju i oni. Hajde da ponovimo glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 134, narodna poslanika, pa konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o obavljanju plaćene delatnosti određenih članova porodice članova diplomatsko-konzularnih predstavništava u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 132, narodna poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice zaposlenih u njihovim diplomatskim misijama i konzularnim predstavništvima, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 134, narodna poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zapošljavanju izdržavanih lica članova diplomatskih i konzularnih predstavništava, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133, narodna poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala, sa aneksima I i II, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133, narodna poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih Strana Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope o dogovorima sa zemljom domaćinom o Sekretarijatu Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 132, narodna poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o bezbednosnoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 131,protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 134, narodna poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Nikaragve o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i zvaničnih pasoša, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – jednoglasno, 135, narodna poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti voda, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti veterinarstva, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Brazil o bavljenju plaćenim poslovima izdržavanih lica diplomatskog, konzularnog, vojnog, administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 134, narodna poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama i slivovima od zajedničkog interesa, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133, narodna poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji na izgradnji, upravljanju, održavanju, rekonstrukciji i sanaciji gasovoda za transport prirodnog gasa koji prelazi preko državne granice, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru Antikorupcijske inicijative Jugoistočne Evrope sa Protokolom o izmenama i dopunama Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru Antikorupcijske inicijative jugoistočne Evrope, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 134.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 134.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Grenade o ekonomskoj saradnji, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 134.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pružaju u Republici Srbiji i usluga sertifikovanja za elektronske transakcije koje se pružaju u Crnoj gori, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 134.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Komonvelta Dominike, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 134.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa br. 3 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 135.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Sada kratko samo, imamo dve povrede Poslovnika.
  Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 28. februara 2020. godine u 11 časova i 50 minuta, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – tri.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 29. februara 2020. godine, u 13 časova i 4 minuta, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem sednicu Dvadeset šestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
  Time završavamo vanredno zasedanje.
  Vidimo se u ponedeljak.