Dvadeset šesto vanredno zasedanje , 29.02.2020.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeset šesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/59-20

6. dan rada

29.02.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 16:55

 • ZAKONI

 • Zakon o potvrđivanju Aneksa br. 3 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine
 • Zakon o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Komonvelta Dominike
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Grenade o ekonomskoj saradnji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pružaju u Republici Srbiji i usluga sertifikovanja za elektronske transakcije koje se pružaju u Crno
 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru Antikorupcijske inicijative Jugoistočne Evrope sa Protokolom o izmenama i dopunama Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji na izgradnji, upravljanju, održavanju, rekonstrukciji i sanaciji gasovoda za transport prirodnog gasa koji prelazi preko državne granice
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama i slivovima od zajedničkog interesa
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Brazil o bavljenju plaćenim poslovima izdržavanih lica diplomatskog, konzularnog, vojnog, administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih i konzularnih preds
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti veterinarstva
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti voda
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Nikaragve o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i zvaničnih pasoša
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Rumunije o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima
 • Zakon o dopuni Zakona o parničnom postupku
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o bezbednosnoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih Strana Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope o dogovorima sa zemljom domaćinom o Sekretarijatu Inicijativ
 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zapošljavanju izdržavanih lica članova diplomatskih i konzularnih predstavništava
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice zaposlenih u njihovim diplomatskim misijama i konzularnim predstavništvima
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o obavljanju plaćene delatnosti određenih članova porodice članova diplomatsko - konzularnih predstavništava
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o industriji i tehnologiji
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog vojnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske
 • Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu
 • Zakon o potvrđivanju Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznanju vozačkih dozvola
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom ostvarivanju izdržavanja dece i drugih članova porodice
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza I) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o igrama na sreću
 • Zakon o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR)
 • Zakon o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Dvadeset šestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.

  Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuju 89 narodnih poslanika.

  Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

  Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je prisutno 98 narodnih poslanika i da možemo da pređemo na rad i raspravu po amandmanima.

  Danas je sa nama ministar gospodin Zoran Đorđević, ispred predlagača, odnosno Vlade Republike Srbije.

  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli poslanici, kao i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

  Primili ste izveštaje nadležnih odbora.

  Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima, saglasno članu 157. stav 3.

  Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

  Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Nataša (Spasoja) Jovanović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Gospođo Gojković, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, mi smatramo da ovaj zakon je Narodna skupština Republike Srbije i da je tužilaštvo, pre svega, Republičko javno tužilaštvo, a zatim i viša tužilaštva po Srbiji, su trebali da započnu posao oko utvrđivanja otetih beba, možda je to čak i preciznije nego nestale, od njihovih roditelja, jer je Anketni odbor Narodne skupštine Republike Srbije, koji je formiran 2005. godine i SRS je imala svog predstavnika u tom odboru, dakle, Anketni odbor je u januaru 2006. godine Skupštini podneo izveštaj.

  U radu Anketnog odbora je nedvosmisleno utvrđeno da je tužilaštvo, u saradnji sa policijskim upravama širom Srbije zataškavalo otmicu beba od njihovih roditelja i u pitanju je očigledno, a prošlo je, evo, skoro dve decenije od kako je Skupština trebala i dala tu inicijativu prema tadašnjoj Vladi, međunarodna trgovina novorođenom decom.

  Ono što sada karakteriše ovu situaciju je da ste vi reagovali zbog toga što to od vas traže vaši mentori iz EU, samo zbog toga što je 2013. godine doneta presuda, gde jedna majka, Zorica Jovanović, sama je izborila to da se na Evropskom sudu za ljudska prava utvrdi da je njeno dete oteto, odnosno da je nestalo.

  U ovom trenutku, gospodine ministre, kako kažu članovi Vladine komisije, sasvim otvoreno, poput gospodina Radiše Pavlovića, najveću opstrukciju, da bi se krenulo, što se kaže, sa mrtve tačke, vrši niko drugi nego zamenik Republičkog javnog tužioca Jasmina Kiurski, ako je to pravilno kako se ona preziva, Kiurski.

  Zagorke Dolovac nema. Ona se ne oglašava nikada. Ove dosmanlije upadaju sa motornom testerom u RTS, motkama u Narodnu skupštinu, kada se druge stvari dešavaju, koje su važne za državu i za narod, kada su građani sa pravom usplahireni i uznemireni, a zamislite kako je roditeljima ovih otetih, nestalih beba, kada znaju da u Republičkom javnom tužilaštvu zamenik tužioca radi šta hoće, krši njihova prava, iako je formirana ta komisija, mimo poslovnika radi, stavlja pečat tužilaštva na zapisnik o radu komisije.

  Tako da, gospodine ministre, ovo će ostati ovako sve dok su tužioci takvi.

  Kasnije ću po amandmanima, konkretno po gradovima, da vam kažem za frapantne slučajeve gde policija i tužilaštvo nisu reagovali pored očiglednih dokaza da su deca oteta, odnosno nestala od roditelja.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podnela je narodna poslanica Gorica Gajić i narodna poslanica Vjerica Radeta.
  Da li želite reč?
  Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vjerica Radeta

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Dame i gospodo, Vlada Republike Srbije, a i Skupština je pod pritiskom argumenata SRS da ovo što pokušavate ovu lakrdiju da predstavite kao neki zakon koji će pomoći nekome da nađe oteto mu i prodato dete uradilo nešto što je zaista skandal nad skandalima.

  Juče je Vlada Republike Srbije u nekim kasnim popodnevnim satima organizovala nekakav sastanak na kojem su prisustvovali, sad ćete da čujete, neka inicijativa za ekonomska i socijalna prava. Niko živi ne zna čime se oni bave, ko su oni. Navodno, oni se bave marginalizovanim i diskriminisanim grupama sa posebnim fokusom na socijalna i ekonomska prava.

  Ova gospođa, koja sada stoji gore i zadržava predsednika da ne čuje, toliko prava sebi daje, to je gospođa Tatjana Macura, naprednjacima je ona sad Tanja, od kad se dogovorila da će izaći na izbore, ona je osnovala neku organizaciju koja je takođe bila prisutna sinoć na sastanku. To je neka Beogradska grupa roditelja nestalih beba. Sastanku je prisustvovala i fondacija čiji je predsednik Milan Antonijević, Soroševac, nekadašnji zamenik Nataše Kandić u njenoj fondaciji.

  Šta su uradili? Zamislite, formirali su neku komisiju, a ta komisija će biti mešovita. Da, i tom sastanku je prisustvovala Tatjana Macura. Od 250 narodnih poslanika Vlada je uprla prstom baš na Tatjanu Macuru da ona prisustvuje tom sastanku. Zauzvrat, Tatjana Macura je povukla svoje amandmane. Evo, malopre smo dobili informaciju u poslaničku grupu.

  Ovo je zaista skandal nad skandalima. Tatjana Macura se bori protiv ukradenih beba, žena koja je takođe kradljivac. Ona je ukrala mandat. Znate, neko krade bebe, neko mandat, šta je kome pri ruci. I ona ima kredibilitet da ona bude neki lik koji će upravljati odlukama Vlade Republike Srbije i cele Narodne skupštine, samo zato što je spremate da izađe na izbore, a podsećam vas da Tatjana Macura i ovi njeni otpadnici koji su oteli mandate ovde u Skupštini kažu da se u Srebrenici desio genocid.

  Da li je vama to taj reprezentativni deo Narodne skupštine? Svi treba da se stidite ovog zakona, i cela Vlada i svaki narodni poslanik koji za ovu bruku bude glasao.

  Ovo je velika prevara. Prvo, da vam kažem, ministar Nebojša Stefanović je ovde sedeo, da podsetim javnost, pre svega. Ta Vladina komisija postoji i sada. Mi smo tražili da nam ta Vladina komisija kaže šta je uradila. Ali, u toj komisije je u ime roditelja gospodin Pavlović iz Kragujevca, koji vam očigledno smeta zato što je on puno prisutan u medijima i u medijima govori istinu i ima puno materijala i puno dokaza o otetim bebama. Vas to ne zanima. Vas zanima da u predizbornoj kampanji, između ostalog, možete da kažete da ste rešili problem otetih beba.

  Pa, ta Tatjana Macura koja je juče učestvovala u Vladi, u svemu ovome, u ovoj lakrdiji, ona je ovde plakala, jer Bože, vi prodajete decu za 10 hiljada evra. Pa, ostalo je i dalje da se deca prodaju za 10 hiljada evra legalno po ovom predlogu zakona.

  Skandal ste napravili ovim zakonom od početka, a skandal nad skandalima je ovo što je Vlada uradila juče. I neka vam služi na čast da ste toliko nisko pali da se zbog izborne kampanje ovako grubo igrate životima ljudi, sudbinama porodica, sudbinama ljudi koji možda jesu oteti ili nisu.

  Svako ko za ovo glasa treba da se pokrije ušima i da ne izađe ni pred jednog birača, ni pred jednog čoveka u Republici Srbiji. Bruka i sramota.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Izvolite.
  Reč ima narodni poslanik Tatjana Macura, replika.
  ...
  Stranka moderne Srbije

  Tatjana Macura

  Poslanička grupa Stranka moderne Srbije
  Zahvaljujem, predsedavajuća.

  Očekivala sam ovakve napade. U najmanju ruku i najmanje što sam očekivala od gospođe Radete jesu ovakve kletve upućene narodnim poslanicima i čitavoj javnosti koja se uključila u rešavanje problema nestalih beba. Neću komentarisati ono što je gospođa navodila u svom izlaganju.

  To je najblaže rečeno na nivou svake zone sumraka i svako ko zloupotrebljava ovu temu za lične obračune sa narodnim poslanicima i sa javnošću i udruženjima roditelja nestalih beba treba da bude apsolutno sramota.

  Dakle, još jednom apelujem na sve narodne poslanike, pa i na one koji su ostavili svoje amandmane, da dobro poslušaju šta su tačno bili zahtevi roditelja koji su nekoliko dana protestvovali ovde ispred Skupštine, u kom smislu su tražili da se ovaj zakon modifikuje. Dovođenjem čitavog jednog odeljka u ovaj zakon praktično smo dobili sigurnost da će apsolutnom većinom roditelji biti involvirani u proces istraga o njihovoj nestaloj deci.

  O svim drugim navodima niti ću se u toku današnje rasprave javljati. Javiću se samo po pitanju amandmana koji su juče bili predmet dijaloga između Beogradske grupe roditelja, koju ja nisam osnovala čisto da gospođa bude u toku, jer ona postoji sigurno 19 godina, a ja svoj mandat imam od 2016. godine. Zatim su bile relevantne vladine organizacije koje se bave pitanjem ljudskih prava, predstavnici različitih ministarstava i na kraju, naravno, je organizovala i predsednica Vlade koja ima mandat da ovo pitanje reši u kraćem roku nego što je to nama omogućeno. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vjerica Radeta

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Gospođa Macura ima mandat stranke Dosta je bilo od 2016. godine i ona je taj mandat ukrala zajedno sa još nekoliko njenih poslanika. Nije kletva i nije ni kleveta da je gospođa Macura kradljivac mandata, upoređujemo je sa kradljivcima beba.

  U političkom životu nema većeg kriminala i nema veće korupcije, i nema nemoralnije stvari nego ukrasti mandat, i to ja mislim svi treba da razumeju. Čak i oni koji su krali mandate shvatili su jednog dana koliko je to bilo pogrešno.

  Ovde se postavlja drugo pitanje – kako je Tatjana Macura izvučena iz šešira da ona bude ta najzainteresovanija, da ona bude ta čije je mišljenje Vladi Republike Srbije relevantno? Šta radi u ovoj grupi sa Vladom Milan Antonijević, soroševac, sledbenik Nataše Kandić, strani plaćenik, izdajnik? Ima li neko da misli drugačije o tom Milanu Antonijeviću?

  Čudi me da niste pozvali i onu inicijativu, da nisu pozvali onu inicijativu za mlade, kako se zovu, što organizuju onaj „Mirdita“ festival u Beogradu. Vi pravite lakrdiju od ozbiljnih stvari i sada kao Tatjana Macura će mene da uvredi da pomene da sam ja sada izrekla kletve. Ne, izrekla sam celu istinu. Celu istinu sam izrekla, a ta istina govori o tome da ste vi svi ovim zakonom, da biste udovoljili vašim mentorima iz Evropske unije, koristili sva moguća sredstva, pa makar to sredstvo bilo i Tatjana Macura. O njoj ćemo posebno pričati kada budemo govorili o četvrtoj tački sledeće sednice.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Ružica Nikolić

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Zahvaljujem.

  Dame i gospodo narodni poslanici, mi smo vam u načelnoj raspravi rekli da ovaj predlog predstavlja legalizaciju trgovine decom i da se ovakvim predlogom zakona neće rasvetliti istina o bebama koje su nestale iz naših porodilišta i smatramo da ovaj zakon, odnosno predlog treba povući iz procedure.

  Nepostojanja adekvatnih mehanizama za sprovođenje istrage ostavlja roditelje da sami moraju da sprovode istrage i da sami pronalaze načine da dođu do istine i utvrde činjenice o svojoj deci koja su im uzeta, odnosno ukradena iz porodilišta. Država se nije dovoljno uključila ni posvetila ovom problemu, čak je bilo i slučajeva da su sudije koje su se bavile slučajevima nestalih beba bile ometane u istragama.

  Podsetiću vas na slučaj istražnog sudije iz Niša koji je istraživao i pokušavao da dođe do istine o nestalim bebama i u okviru svog rada ovaj sudija je utvrdio niz nepodudarnosti, nelogičnosti i prevara koje su ukazivale i dokazivale na to da su živorođena deca proglašavana mrtvorođenim i da su najverovatnije prodavana.

  U jednom svom intervjuu ovaj sudija kaže da je slučaj nestalnih beba ličio na hobotnicu i da su u pitanju bila teška krivična dela koja su se dešavala više od 20 godina, da su bili umešani mnogi, od državnih organa do političara. Zatim, kaže, zato sam od strane raznih rukovodila i državnih organa bio žigosan, govorili su da sam korumpiran samo da me omalovaže, bilo je poštenih sudija, mučili smo se da dokažemo, bili smo zajedno u toj borbi protiv nekih drugih sudija koji su radili za kriminalce.

  Takođe je naglasio da su posle toga doneli nezakonitu odluku o obustavljanju istrage od strane suda i naveo je primer otmice bebe medicinske sestre iz Niša, a za koju kaže da je godinama tu radila, znala je šta se dešava i na kraju je i sama postala žrtva.

  Ovde se naime radi o organizovanom kriminalu i, nažalost, ovakvim predlogom nećemo uraditi ništa da se sazna prava istina i još jednom naglašavamo da ovaj zakon treba povući iz procedure, da je ovo samo farsa i da je samo u okviru predizborne kampanje, kako bi se u narednom periodu pričalo kako ste problem nestalih beba rešili. Zahvaljujem.