Prvo redovno zasedanje , 02.03.2020.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prvo redovno zasedanje

01 Broj 06-2/73-20

1. dan rada

02.03.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 18:10

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Da li želite dalje da obrazlažete, kolega Raduloviću?

Saša Radulović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Ja želim da obrazlažem, ali treba da utvrdite kvorum.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Ne možete vi ovde da podnosite zahteve.
Vi ovde, kao malopre, vi ovde hoćete da utvrđujete kojim redom idu predlozi.

Saša Radulović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Znate, golim okom je vidljivo, neodbranjivo, predsedavajući. Neodbranjivo je to što radite. Pa pogledajte, molim vas.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Nemojte da brinete.

Saša Radulović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Evo sad vam stižu poslanici. Ovo je neodbranjivo, imate toliko kartica unešenih, pogledajte.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog zakona.
Zaključujem glasanje: za – nula, protiv – dva, od 126 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja porekla novca kojim je ministar odbrane Aleksandar Vulin kupio stan u Beogradu, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. decembra 2017. godine.
Izvolite, kolega Radulović.

Saša Radulović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Hvala, predsedavajući.

Poslanici se polako vraćaju u salu, to je dobra stvar.

Ministar odbrane Aleksandar Vulin… Evo, dobacuju, ali dobro, izdržaćemo.

Ministar Vulin je javnosti objasnio da je kupio stan u Beogradu za 230.000 evra i da za 200.000 evra od tog novca nije imao poreklo, pa je onda za to poreklo rekao da je dobio taj novac od tetke iz Kanade. Izgleda je kod nas u Srbiji mnogo tih nekih dobrih tetaka. Neki imaju tetkin kauč, neki izgleda tetku iz Kanade, i da je uneo, praktično, da mu je ona dala taj novac.

Samo je jedan mali problem, nema dokaz ni o tom novcu koji mu je dala tetka iz Kanade, jer bilo bi normalno da je novac dobio, recimo, preko računa, da je on legalno ubačen u Srbiju, da je, recimo, uzeo ga u kešu, pa ga prijavio, recimo, državi Kanadi kad je izlazio i državi Srbiji kad je ulazio. Međutim, ministar ništa od toga nema. Ili, recimo, barem da nam pokaže avionske karte kad je putovao iz Kanade iz Srbiju, njih 20 najmanje, kad je nosio taj novac iz Kanade. Ništa od ovoga nemamo.

E, sad, anketni odbor nam je potreban, pošto policija nije htela da utvrđuje to, ni Agencija za borbu protiv korupcije, nijedan državni organ. Potreban nam je, izgleda, anketni odbor Skupštine Republike Srbije da bi se utvrdilo kako je to ministar Vulin 200.000 evra od svoje tetke u Kanadi uneo u Republiku Srbiju.

Mi znamo da postoji limit po kome kad unosite neki novac u zemlju, morate da prijavite carini, pa sad ako je taj novac, recimo, veći od 10.000 evra, onda taj novac je morao da prijavi carini.

(Đorđe Komlenski: Pa gde su ti poslanici?)

Međutim, on ništa od toga nije uradio i morao je, praktično, nema ni jedan trag tog novca, radi se o 200.000 evra.

(Đorđe Komlenski: Bitango! Lopurdo!)

Poslanici vladajuće većine ovde dobacuju, govore, obraćaju se poslaniku kao da je bitanga, kao da je prevarant.

Govorim o jednom jednostavnom anketnom odboru koji bi utvrdio kako je to ministar Vulin uneo 200.000 evra u Republiku Srbiju, navodno novac koji je dobio od tetke, a da to nigde nije registrovano, ni u našoj carini, ni preko računa. Znači, jednostavno ne postoji trag tog novca.

Ovo je interesantna stvar, pošto imamo, Srbija je opljačkana u tri talasa. Izvlači se ogroman novac iz Srbije, evo, već 30 godina. Ispada niko nije kriv, a svi se bogate oko građana Srbije koji to jadni posmatraju. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog zakona.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – četiri, uzdržan – jedan, od 131 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović predložio, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja razloga ogromnih gubitaka koje ostvaruje Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije Beograd, kao i ukupnog iznosa državne pomoći koja je dodeljena Javnom preduzeću Elektroprivreda Srbije Beograd, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.
Izvolite.

Saša Radulović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Hvala, predsedavajući.

Ovo se sad odnosi na javna preduzeća u Srbiji koja beleže ogromne gubitke. Konkretno, gubitak EPS-a potiče od toga što, pored gubitaka koje imaju u mreži, velika količina struje svake godine ne bude plaćena, odnosno isporučuje se struja, ali se ne plaća. Radi se o stotinama miliona evra svake godine. U periodu od nekih 10 godina, to se meri u milijardama evra, ogroman novac.

Pošto se to stalno ponavlja, a partokratija je na vlasti i vlasti u stvari bira direktore javnih preduzeća, u ovom slučaju EPS-a, očigledno je potrebno da Narodna skupština Republike Srbije preuzme svoju nadzornu ulogu i krene u kontrolu poslovanja EPS-a da bi videli i utvrdili ko to ne plaća struju, i to za stotine miliona evra, jer to sigurno nisu penzioneri i to sigurno nisu građani Republike Srbije, odnosno ogroman broj njih. To mora da bude jedna manjina koja u stvari arči ogromne resurse Republike Srbije i da to ne plaća.

Znači, moramo da imamo princip po kome svi građani moraju da izvršavaju svoje obaveze i sve kompanije moraju da izvršavaju svoje obaveze, a ne da država Srbija, odnosno poreski obveznici moraju i da dotiraju EPS da bi EPS mogao da izmiruje svoje obaveze.

E, sad i tu kod dotiranja su se dosetili, pa dotiranje ne ide direktno, nego EPS uzima kredite, tim kreditima radi neke poslove, uglavnom na štetu domaće privrede, odnosno većina novca ide stranim kompanijama kad EPS ili bilo koje javno preduzeće, kad gradimo puteve, na primer, ne ide direktno, nego EPS ne može da vrati te kredite, pa onda država Srbija mora da plati, pošto je dala garancije za kredit, mora da plati te kredite i to su onda te stotine miliona evra koje se provlače kroz budžete svake godine, koje građani Srbije plaćaju.

Država Srbija je bogata zemlja. Imamo jako mnogo resursa. Ničija pomoć nam nije potrebna. Ono što jeste potrebno je da prvo skinemo kolonizatore sa leđa. To je u našem slučaju, nažalost, Nemačka, i da zaustavimo partokratiju, koja razara privredu Republike Srbije, koja je uzela i kontroliše sva javna preduzeća i pravi ogromnu štetu.

Anketni odbor bi jasno pred građanima Srbije mogao da pokaže šta se to radi unutar EPS i način na koji posluju nesposobni partijski kadrovi na vlasti. hvala.