Prvo redovno zasedanje , 02.03.2020.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prvo redovno zasedanje

01 Broj 06-2/73-20

1. dan rada

02.03.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 18:10

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 130 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna Skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. oktobra 2018. godine.
Da li želite reč?
Izvolite.

Saša Radulović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Hvala predsedavajući. Znači, ista argumentacija kod smanjenja penzija. Država je praktično otela penzionerima, odnosno ukupno kada se sračuna gotovo 800 miliona evra za četiri godine važenja zakona.

Ono što predlažemo ovim zakonom je da se sve što je oteto, bude vraćeno penzionerima, tako da se svaka penzija uveća za onoliko koliko je otimano mesečno, tako da u naredne četiri godine, svim penzionerima nadoknadimo sve što im je oteto.

Iz ovoga o čemu sam govorio u prethodnoj tački je jasno da smanjenje penzija, smanjenje plata nije bilo potrebno. Šta je, u stvari, ono postiglo? Zbog čega je bilo tu? Napravljena je velika razlika između 60% penzionera, koji imaju izuzetno niske penzije, kojima nije ništa uzeto i penzionera koji imaju veća primanja, odnosno ona nisu velika, ali su veća od ove druge grupe za tih 40%, njima su otimane penzije.

U javnosti je proširena priča kako se, tobože, uzima ljudima koji dobijaju penzije od 100.000 dinara mesečno. Znate šta, broj tih ljudi je jako, jako mali, a u stvari težinu smanjenja penzija su podneli oni penzioneri čije su penzije negde između 30.000 i 40.000 dinara mesečno i onih čije su penzije između 40.000 i 50.000 dinara. Znači, na tolike penzije smo imali otimanje penzija, tako da se ne radi o bogatim penzionerima, nego je učinjena velika nepravda velikom broju naših građana.

Onda smo imali sledeću apsurdnu situaciju. Recimo, imate jedno domaćinstvo u kome su dva penzionera od po kojih svaki ima penziju od po, recimo, 20.000 dinara, tako da ukupna primanja domaćinstva budu 40.000 dinara. Onda imate jedno drugo domaćinstvo u kome imate penzionera kome su primanja 40.000 dinara, a drugi supružnik ne radi, tako da ukupna primanja tog penzionera su bila 40.000 dinara. E, sada, od ovog prvog domaćinstva vlast nije uzimala ništa, a od ovog drugog je uzimala 22% na razliku između 25.000 i onoga što su primali. Iz ovoga se jasno vidi koliko potpuno neopravdan ovaj potez bio, jako loše odrađen i u stvari napravilo sukob među penzionerima bez ikakve potrebe, pošto budžetu Republike Srbije to nije trebalo.

Država je mogla da uvede red u javni sektor. To nije uradila. Umesto toga, duboko je zavukla ruku u džep privrede i građana. Mi ovim predlažemo da se sav taj oteti novac vrati penzionerima. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržan – niko od 131.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednici dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica koje se odnose na nepravilnosti prilikom glasanja i okolnosti koje su dovele do toga i obeležile sprovođenje izbora za predsednika Republike 2017. godine na teritoriji opštine Sjenica, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.
Izvolite.

Saša Radulović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Hvala, predsedavajući.

Ovo se tiče predsedničkih izbora i opštine Sjenica, gde smo utvrdili, i to tako što su nam Sjeničani javljali, da je neko glasao umesto njih. Znači, imali smo spiskove ljudi koji nisu bili u zemlji u trenutku predsedničkih izbora i ljudi koji su bili u zemlji, ali nisu izašli na izbore, da je u knjigu prilikom izbora neko se potpisao za njih i ubacio listić. To su dojave koje smo dobili.

Ja sam lično pronašao, tokom kontrole, mrtve koji su glasali i građane koji nisu bili u zemlji, a upisano je da su glasali, pa samo predložili ovaj anketni odbor, predlog je od 2017. godine, da zajedno napravimo jedan anketni odbor koji će pregledati taj birački materijal i utvrditi da li je ovo zaista istina.

Predsedavajući, čuje se muzika.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Molim narodne poslanika da isključe muziku na telefonu, da bi mogli da obezbedimo normalan rad na sednici.

Saša Radulović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Građani bi trebali da znaju, poslanici vlasti puštaju muziku dok poslanik govori.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Ne znamo ko pušta, kolega, molim vas.

Saša Radulović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Ustanovite to, nije toliko teško.
Ono što smo utvrdili, odnosno dobili dojave građana da su glasali ljudi koji ili nisu bili u zemlji u opštini Sjenica i građani uopšte znaju, Sjeničani znaju da veliki broj njih nije izašao na izbore i da se očigledno neko umesto njih potpisivao u birački spisak koji stoji tamo na stolu kada uđete da glasate. Svi građani znaju, moraju da se potpišu, i ubacivao te listiće u biračke kutije.
Ovo je jedan vid izborne krađe za koju bi Skupština morala da bude zainteresovana.
Interesantno je da Tužilaštvo uopšte nije reagovalo na našu krivičnu prijavu, tako da jedino što nam je ostalo je da zakažemo anketni odbor u kome će biti predstavnici svih političkih stranaka i koji će onda utvrditi da li se ovo zaista desilo.
Ovo je razlog zašto bojkotujemo izbore koji nam dolaze. Uslovi za izbore nisu fer, pravila nisu fer. Imamo izbornu krađu. Upravo ovaj anketni odbor o tome govori. Ovo nije samo pitanje ove vlasti, ovu situaciju imamo od uvođenja višestranačja u Srbiji. Bojkot sam po sebi nije cilj. Mi ne želimo na ulici da promenimo vlast, želimo fer i poštene izbore. To vam je kao boks meč u koji bi ušli sa vezanim rukama i nogama. To više nećemo da radimo. Zahtevamo fer izborne uslove. Ovaj anketni odbor bi mogao mnogo toga da reši. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema od 132.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi uvida u celokupan izborni materijal predsedničkih izbora 2017. godine i utvrđivanja da li izborni materijal sadrži anomalije i u čemu se one sastoje, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembara 2017. godine.
Reč ima narodni poslanik Saša Radulović.
Izvolite.

Saša Radulović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Hvala.

U interesu građana je da znaju da su im izbori fer i pošteni, da nema izborne krađe, da niko ne glasa umesto ljudi koji nisu izašli na izbore, nego da se zaista zabeleži ko je kako glasao. To vam je osnov demokratije.

Ja sam siguran da i glasači vlasti i da glasači opozicije žele fer izborne uslove. Pošto imamo dosta dokaza, krivičnih prijava koje su podnešene, koje govore o tome da glasaju ljudi jedni, odnosno da se glasa umesto ljudi koji nisu izašli na izbore i to, pre svega, glasa se umesto mrtvih koji su i dalje u biračkom spisku. Glasa se umesto dijaspore koja je van zemlje, a kojoj je praktično onemogućeno da glasa u inostranstvu.

Sva naša deca u dijaspori znaju koliko je teško prijaviti se, imati dovoljno ljudi u određenom konzulatu gde je otvoreno glasanje, da mogu da se organizuju i da dođu da glasaju tamo. Znači, to se sistematski guši, da ponovim, ne samo od strane ove vlasti, nego imamo kontinuitet gušenja od uvođenja višestranačja u Srbiji. Znači, da napravimo jednu detaljnu analizu kompletnih izbora, svih materijala, zapisnika, kao i samih biračkih spiskova, da bi utvrdili u tim biračkim spiskovima ko se kako potpisivao, da li su se drugi potpisivali za ljude, da li su glasali mrtvi, da li su glasali ljudi koji u tom trenutku nisu bili u zemlji.

Ovo je jako važno za ceo izborni proces u Srbiji, za demokratiju u Srbiji. Neverovatno je da, pored svih ovih dokaza, EU kaže da, i pored toga što su nam vezane ruke i noge i što se dešava izborna krađa, treba izaći na te izbori. Ovo govori da EU u potpunosti, pre svega Nemačka, podržava ovu vlast u svemu što radi u Srbiji, jer, kao što vidimo, zadovoljava njihove interese za jeftinom radnom snagom. To je ključna stvar za Nemačku, koja je imperijalna sila, koja unutar EU upravlja kompletnim Balkanom.

Nama treba da postavimo fer izbore. Hoćemo da nema krađe na izborima, da konačno utvrdimo sve mahinacije i da postavimo sistem koji će da radi u budućnosti. Ovaj i ovakvi anketni odbori bi upravo to i uradili. Kada postavimo fer uslove, onaj ko pobedi treba da formira vlast i da vodi Srbiju.

Kada kradete, onda imate nelegitimnu vlast. Kada glasaju mrtvi, kada glasaju ljudi koji nisu u zemlji to nisu legitimni izbori. Ovaj anketni odbor bi mogao da skine tu sumnju. Hvala.