Prvo redovno zasedanje , 02.03.2020.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prvo redovno zasedanje

01 Broj 06-2/73-20

1. dan rada

02.03.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 18:10

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje: za – četiri poslanika.
Narodni poslanik Saša Radulović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa poslovanjem celokupne namenske industrije Srbije, naročito sa firmom HK Krušik AD Valjevo, sa firmom GIM D.O.O.
Izvolite.

Saša Radulović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Hvala.

Ovo je sada još jedan primer u seriji primera. Radi se sada o namenskoj industriji, radi se o Krušiku. Mnogo toga je bilo u javnosti, iznešeno u javnosti, pa bi bilo, ja mislim, vrlo ne samo korisno nego i poučno za sve građane Republike Srbije da taj problem Krušika unesemo u Skupštinu Republike Srbije i da ovde pred svim građanima javno, transparentno i otvoreno govorimo o poslovanju Krušika.

Ono što znamo i javnosti i iz mnogo dokumenata koji su dati na uvid javnosti je da je Krušik prodavao oružje ispod cene privatnoj kompaniji koja je u vezi sa ocem ministra policije, odnosno unutrašnjih poslova, Nebojše Stefanovića, da je ta firma, koja se zove GIM, u stvari dobijala oružje po niskim cenama, a prodavala je po visokim cenama.

Znači, umesto da sam „Krušik“ ima svu zaradu od tog posla, bio nam je potreban, izgleda otac ministra unutrašnjih poslova, da se ugradi u taj posao. Sada, ovo bi bila odlična prilika, da pred građanima Srbije, vlast pokaže da recimo ovo o čemu ja sad govorim nije istina, jer verujte mi ja bih voleo da nije istina. Mnogo bi bolje bilo za Srbiju da ove stvari o kojima govorim, pljačka o kojoj govorim, se ne dešava i nije desila, nego da budem u pravu i da se zaista dešava.

Anketni odbor je idealna prilika da to uradimo pred građanima Republike Srbije. Znači, da jasno pokažemo kako je poslovao „Krušik“, sa kim je poslovao, da više nema sakrivanja informacija, da firma mora da odgovara na zahteve i pitanja narodnih poslanika.

To nam je, između ostalog i posao. Naš posao ovde nije samo da sedimo i da se na zvonce glasa i da imamo prepirku među sobom, nego i da vršimo funkciju nadzora izvršne vlasti. „Krušik“ spada u to, u taj nadzor. Namenska industrija je jako važna industrija za Srbiju i stavljanje te namenske industrije u ovakva položaj gde neko može da izvlači novac iz nje, nije nešto što je u interesu Srbije, to je kriminal.

Time bi takođe, mogli da suočimo tužilaštvo i policiju, time što ne radi svoj posao. Ja znam, pošto sam radio za policiju i tužilaštvo i radio na nekim od najvećih predmeta korupcije u Srbiji, na 24 sporne privatizacije, kao i što sam radio sa Vericom Barać. znam i da u policiji i tužilaštvu ima jako mnogo čestitih ljudi koji bi umeli da rade ovaj posao. Međutim, vlast, partokratija na vlasti pre svega, preko uticaja ministarstava im ne dozvoljava da rade svoj posao.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje Predlog.
Zaključujem glasanje: za su glasala četiri poslanika.
Poslanik Radulović predložio je da se dnevni red dopuni tačkom Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora, radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa privatizacijom, izborom strateškog investitora i prodajom udela kompanije RBB Bor, kineskoj kompaniji „Ziđin“ za 350 miliona dolara, kojom su građani Srbije i budžet Republike Srbije oštećeni za najmanje 10 milijardi dolara, koliko iznosi profit od buduće eksploatacije rude, kao i štetnih posledica ovakve prodaje.
Izvolite.

Saša Radulović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Hvala.

Pomenuo sam već RTB Bor je prodat Kinezima, i to je prodat budzašto, nekih 300 miliona evra, nešto malo manje od toga, gde su sve rezerve bakra, koje Srbija ima, koji se eksploatiše u poslednjih 100 – 120 godina, a verovatno i mnogo, mnogo ranije kroz istoriju, samo ne na toj skali, da smo sve rezerve bakra prodali stranoj kompaniji.

Ovo je jedan bitan primer, pošto građani Srbije bi trebali konačno da shvate da su sve svetske sile kolonijalne sile, da svaka kolonizuje negde i da predmet kolonizacije su resursi. Recimo, Kineze interesuje bakar u Srbiji, Nemačku interesuje jeftina radna snaga, Rusiju interesuje gas i nafta. Među velikim silama nema prijatelja, imate smo interese. U ovom slučaju interese Republike Srbije ne štiti niko.

Ovaj anketni odbor je potreban da bi utvrdili zbog čega je država Srbija potpisala izuzetno štetan ugovor, još jednu pljačkašku privatizaciju i dala praktično rezerve bakra stranoj kompaniji koja je deo kineske države.

Ja nemam, naravno ništa protiv Kineza, oni su nam i saveznici, što se tiče KiM, međutim to rade iz sopstvenog interesa i valjda ne trguju sa tim da bi dobili bakar. Pa, je pitanje zbog čega država Srbija radi ovakve stvari?

Rezerve bakra u Boru su procenjene na preko 100 milijardi dolara, ne radi se o trenutnim nalazištima, odnosno trenutnim oknima gde se eksploatiše bakar, radi se o novim i o tome niko nije vodio računa, kada se prodavao RTB Bor. Država Srbija praktično od toga nije dobila apsolutno ništa, jer taj novac koji smo dobili za RTB Bor je otišao na saniranje dugova, koje je napravilo rukovodstvo sa Spaskovskim.

Znači, ovo je jedna velika pljačkaška privatizacija kojom država Srbija daje važne resurse i praktično pada u kolonijalni položaj prema svim tim svetskim silama, gde više ne kontroliše ništa i izgleda da naša vlast na taj način kupuje podršku svih tih sila za svoj ostanak na vlasti.

Ono što je takođe zabrinjavajuće je način na koji posluje kineska strana u Boru, izuzetno je štetan po životnu okolinu. Ogromno je trovanje vazduha, nastavilo se. Ništa nije unapređeno, samo još pogoršano. Građani Bora to znaju. Takođe, nameravaju da ova nova nalazišta eksploatišu tako da ne štete okolinu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za je glasalo pet poslanika.
Poslanik Radulović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa dešavanjima u Crnoj Gori, nakon usvajanja protivustavnog zakona o slobodi i veroispovesti.

Saša Radulović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Hvala.

U Crnoj Gori se dešava otimanje imovine SPC. Znači, izgleda da, da bi crvka mogla da zadrži svoju imovinu, morala bi da nađe krštenicu Sv. Save. To tako otprilike izgleda. Ugrožavaju se prava srpskog naroda u Crnoj Gori.

Moj deda je rođen u Crnoj Gori, otac mi je rođen na Kosovu, tako da mogu da govorim o ovome direktno i tiče me se direktno, odnosno krvlju sam vezan sa tim. Država Srbija ćuti o ovome.

Smatram da ne treba da ćutimo, nego da otvorimo skupštinsku raspravu. Predložili smo jedan nacrt rezolucije o dešavanjima u Crnoj Gori, pa ću ga ovde i pročitati.

Imajući u vidu činjenicu da Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovi sloboda, garantovana je sloboda veroispovesti, pravo na imovinu, pravo na privatnost i zabrana diskriminacije svih građana Republike Crne Gore. Imajući u vidu da se ove garancije odnose i na SPC, imajući u vidu činjenicu da su praksom Evropskog suda za ljudska prava određene granice i uslovi mešanja države u vršenje ovih prava, imajući u vidu činjenicu da u Republici Crnoj Gori značajan broj građana smatra sebe pripadnicima srpskog naroda, što samo po sebi stvara obavezu Republike Srbije, da u slučaju kršenja njihovih prava preduzme aktivnu ulogu u obezbeđivanju minimalnih standarda osnovnih ljudskih prava, da Narodna skupština Republike Srbije donosi sledeću rezoluciju o osudi kršenja ljudskih prava pripadnika srpskih naroda i SPC u Crnoj Gori.

Jedan - osuđuje se kršenje ljudskih prava pripadnika srpskog naroda i SPC od strane Republike Crne Gore i pozivaju organi vlasti Republike Crne Gore da poštuju obaveze koje su preuzeli ratifikacijom Evropske konvencije.

Pozivaju se predsednik Republike Srbije i Vlada Republike Srbije da u skladu sa svojim ustavnim ovlašćenjima iniciraju odgovarajuće postupke u cilju zaštite, ne samo prava srpskog naroda i SPC, već i zaštite elementarnih ljudskih i imovinskih prava svih građana Crne Gore, bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost, kao i same vladavine prava koja razdvaja uređena demokratska društva od samovolje skupštinske većine.

Daje se puna podrška SPC i pripadnicima srpskog naroda u legitimnoj borbi za zaštitu svojih osnovnih ljudskih prava. Smatramo da je ovo minimum koji Srbija može da uradi da podrži srpski narod i SPC u Crnoj Gori. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje: za je glasalo pet poslanika.
Poslanik Radulović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa trenutnom situacijom sa migrantima.

Saša Radulović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Ja ću kazati ovaj deo polako, jako je važno da svi građani shvate šta se dešava.

Ja bih voleo da nisam u pravu. Voleo bih da ovo nije tačno što ću kazati, jer bolje da ja nisam u pravu, nego da ovo što ću kazati je tačno.

Srbija nestaje pred našim očima. Čovek po čovek, porodica po porodica, dok nas na ovim prostorima više ne bude bilo. Godišnje Srbiju napušta gotovo 50 hiljada građana, naše dece, jer im život u Srbiji više nije podnošljiv. Ceo Balkan nestaje. Sve zemlje na Balkanu su u istom procesu.

I, šta Vlada radi da zaštiti Srbiju? Šta je demografska politika? Na žalost, imamo govor predsednika SNS pred kamerama „Tanjuga“, gde jasno kaže da će broj emigranata koji će se naseljavati u Srbiju do 2028. godine polako da raste i da će se 2028. godine izjednačiti sa brojem naše dece koja beže iz zemlje. To vam je 50 hiljada godišnje. A, da će od 2030. godina pa na dalje, broj emigranata koji će se naseljavati u Srbiji biti veći od broja naše deca koja beže iz zemlje.

Ovo vam dragi građani, znači da je plan Vlade da nadomesti našu decu koja beže iz zemlje, da naseli u Srbiji preko milion migranata u narednih 20 godina. Znači, milion naše dece treba da napusti zemlju u tom periodu, uglavnom idu za Nemačku, milion migranata da se naseli i to protivno njihove volje i još milion ljudi gotovo treba da izgubimo kroz negativan natalitet, odnosno više nas umire nego što se rađa. Ovo vam je nestajanje Srbije.

Zašto vlast radi ovo? Ovo je takođe i nemačka politika, pošto našu radnu snagu Nemačka vuče kod sebe, kvalifikovanu radnu snagu koja radi kod njih ispod cene, a ovde imaju namere za svoje fabrike za jeftinu radnu snagu, za motanje kablova, da naseljavaju migrante.

Imamo potpredsednicu Vlade, koja izgleda, Slavicu Đukić Dejanović, koja javno već govori o tome kako treba da se spremimo na to da će naša deca ovde kod kuće da se žene i udaju sa migrantima.

Da vam kažem jednu stvar oko migranata. Migranti su žrtve, oni nisu krivci. Velike korporacije svetske bombarduju njihove zemlje, kreiraju veštački migrantsku krizu i dovode ih u Evropu, cilj im je poništavanje suverenih zemalja Evrope. Država Srbija na žalost učestvuje u tom procesu, nije nam jasno zašto i zbog toga ovaj anketni odbor.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – pet.
Poslanik Saša Radulović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi preispitivanja celishodnosti Briselskih pregovora, kao i okolnosti u kojima se ovi pregovori vode, a u vezi sa rešenjem pitanja Kosova i Metohije.
Izvolite.

Saša Radulović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Hvala.

Mi izgleda, svuda se razgovara o Kosovu i Metohiji, samo ne u Skupštini Republike Srbije.

Briselski sporazum je potpisala ova vlast nakon 2012. godine, potpisao ga je Ivica Dačić zajedno sa Aleksandrom Vučićem koji je to podržavao. Briselskim sporazumom država Srbija se obavezala da povuče sve svoje institucije sa teritorije Kosova i Metohije.

U isto vreme prištinska vlast, koja bi želela da ima nezavisnu republiku, a nema je i ne može ni da je dobije bez da je država Srbija prizna, se obavezala da će da napravi zajednicu srpskih opština, gde će biti ne samo opštine na severu, nego i opštine u ostatku Kosova i Metohije, gde su srpske enklave, gde ima, u stvari većina građana Kosova i Metohije, koji su lojalni Republici Srbiji, žive u tima enklavama.

Država Srbija je ispunila sve svoje obaveze iz Sporazuma. Povukla se sa Kosova i Metohije, povukla svoje institucije, dala im pozivni broj, rešila mnoga pitanja, znači jednostrano uradila mnogo stvari, dok Priština nije uradila ni jednu jedinu stvar.

Zajednica srpskih opština nije napravljena, niti se zna kada će. Uvedene su čak i takse za srpsku robu i to je u stvari nemački plan na Kosovu i Metohiji, gde Nemačka pokušava da parira Americi i da u stvari nekako što pre odvoji Kosovo i Metohiju od Srbije. E, sada vidimo sukob u poslednje vreme između američke i nemačke politike.

Pošto prištinska strana ne ispunjava ni jednu tačku sporazuma, evo to vam je već duže od osam godina, država Srbija bi trebala da se povuče iz Briselskog sporazuma, da ga proglasi ništavim zbog ne ispunjenja Prištine, odnosno sporazum je ništav, zato što Priština ne ispunjava ni jednu tačku u tom sporazumu.

Nebitno je da li ste ga podržavali ili ga niste podržavali u vreme kada je potpisan, šta se očekivalo, šta se nije očekivalo tada, da ne ulazim u to, ono što nam je bitno je zbog čega smo i dalje u tom sporazumu.

Ovaj predlog poslaničke grupe, odnosno poslanika DJB je da Srbija proglasi taj sporazum ništavim, da se povuče iz njega i da nastavi dalje politiku kao da tog sporazuma nema. Bez pristanka Srbije, Priština ne može da napravi državu. Prema tome, na nama je da damo nešto i da ne damo, nemamo ni jedan razlog da damo bilo šta. Kosovo i Metohija je deo Srbije, tako će i ostati. Ovo bi trebao da bude prvi korak u tome da ponovo kažemo da je deo Srbije. Hvala.