Prva (konstitutivna) sednica, 22.10.2020.

2. dan rada

OBRAĆANJA

Smilja Tišma

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovane dame i gospodo, nastavljamo rad Prve sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 193 narodna poslanika.
Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine na Prvoj sednici Narodne skupštine postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 227 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine, u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su u Narodnoj skupštini, saglasno članu 22. Poslovnika Narodne skupštine, konstituisane sledeće poslaničke grupe: Poslanička grupa „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, za predsednika Poslaničke grupe određen je narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, a za njegovog zamenika narodni poslanik dr Vladimir Orlić; Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije (SPS), za predsednika Poslaničke grupe određen je narodni poslanik Ivica Dačić, a za njegovog zamenika narodni poslanik Đorđe Milićević; Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije, za predsednika Poslaničke grupe određen je narodni poslanik Branimir Jovanović, a za njegovog zamenika narodni poslanik Nataša Mihajlović Vacić; Poslanička grupa SPAS, za predsednika Poslaničke grupe određen je narodni poslanik Marina Raguš, a za njenog zamenika narodni poslanik Radovan Tvrdišić; Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara, za predsednika Poslaničke grupe određen je narodni poslanik dr Balint Pastor, a za njegovog zamenika narodni poslanik Elvira Kovač; Poslanička grupa PUPS – „Tri P“, za predsednika Poslaničke grupe određen je narodni poslanik Milan Krkobabić, a za njegovog zamenika narodni poslanik Mira Petrović; Poslanička grupa Jedinstvena Srbija, za predsednika Poslaničke grupe određen je narodni poslanik Dragan Marković, a za njegovog zamenika narodni poslanik Života Starčević; Poslanička grupa Ujedinjena dolina – SDA SANDžAK, za predsednika Poslaničke grupe određen je narodni poslanik Šaip Kamberi, a za njegovog zamenika narodni poslanik Enis Imamović.
Poštovani narodni poslanici, imajući u vidu da narodni poslanici Bratimir Vasiljević, Katarina Rakić i Željko Tomić nisu položili zakletvu prilikom verifikacije mandata na konstituisanju Narodne skupštine, neophodno je da je sada polože.
Poštovani narodni poslanici, molim vas da saglasno članu 17. Zakona o Narodnoj skupštini, pristupimo polaganju zakletve.
(Predsedavajuća čita tekst zakletve, a narodni poslanici ponavljaju.)
"ZAKLINjEM SE DA ĆU DUŽNOST NARODNOG POSLANIKA OBAVLjATI PREDANO, POŠTENO, SAVESNO I VERNO USTAVU, BRANITI LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I GRAĐANSKE SLOBODE I PO NAJBOLjEM ZNANjU I UMEĆU SLUŽITI GRAĐANIMA SRBIJE, ISTINI I PRAVDI".
Dozvolite mi da vam poželim uspešan zajednički rad u predstojećem mandatnom periodu.
Nastavljamo sa radom Skupštine, Druga tačka dnevnog reda – IZBOR PREDSEDNIKA NARODNE SKUPŠTINE.
(Enis Imamović: Poslovnik.)
Obaveštavam vas, u skladu sa članom 9. Poslovnika Narodne skupštine, primila sam jedan predlog kandidata za predsednika Narodne skupštine.
Predlog vam je dostavljen za glasanje.
(Enis Imamović: Povreda Poslovnika.)
Izvolite.
...
Stranka demokratske akcije Sandžaka

Enis Imamović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Hvala uvažena predsedavajuća.

Reklamiram povredu Poslovnika u članu 103. u vezi sa članom 107.

Obraćam se formalno vama zato što još uvek vi predsedavate ovim zasedanjem koje je bez ikakvog obrazloženja prekinuto još pre 80 dana. Dakle, 80 dana ovaj saziv ruši dostojanstvo ovog parlamenta i ovaj saziv ruši dostojanstvo građana koje mi ovde predstavljamo. Saziv u kome imate apsolutnu većinu.

U ovoj zemlji je postalo nepojmljivo da se nešto uradi sistemski, da se nešto uradi bez pompe i bez nekakve skandalizacije. Prošlo je 123 dana od izbora do danas. Za to vreme smo mi ovde mogli da uradimo mnogo posla. Između ostalog mogli smo da kao parlament formiramo anketni odbor koji bi se bavio utvrđivanjem odgovornosti za propuste koji su doveli do gubitka života i ugrožavanja zdravlja građana.

Još nismo utvrdili odgovornost za greške koje su nastale u prvom i drugom talasu virusa Korona, a već smo ušli bez parlamenta u ovaj treći najavljeni talas. Mogli samo, ali vi niste dozvolili.

Podsećam vas da su gradovi Sandžaka bili na najvećem udaru virusa Korona i da je zdravstveni sistem u katastrofalnom stanju. Za svo ovo vreme mogli smo da pronađemo odgovorne, da kaznimo odgovorne i da spremno dočekamo taj treći talas.

U čemu je problem? Zašto onda niste dozvolili da se prema predlogu, koji smo kao parlamentarna stranka dali Aleksandru Vučiću, da se izbori održe 6. septembra, najranije 6. septembra i da se nakon toga krene u formiranje Vlade? Zbog takvog neodgovornog pristupa vi ste doveli građane u opasnost. Zar su izbori bili važniji od života građana? Ne, bili su važniji očigledno rezultati, a izbori vidimo da još uvek nismo sproveli rezultate.

Smilja Tišma

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovani gospodine, prekoračili ste vreme u govoru.
...
Stranka demokratske akcije Sandžaka

Enis Imamović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
I skupštinska većina je prekoračila vreme u formiranju Skupštine i Vlade.

Smilja Tišma

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Nisam povredila odredbe člana 103. i 107.
Poslovnik je u svemu uređen prema zakonu i Skupština se vodi prema zakonu i Poslovniku.
Da li žele cenjeni poslanici da se izjasne o ukazanoj povredi Poslovnika? (Da.)
Reč ima Đorđe Milićević.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Uvažena predsedavajuća, povreda Poslovnika i odmah ću vam reći na početku, ne tražim da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika, član 27.

Molim vas da ovu sednicu vodite tako da zaštitite dostojanstvo i ugled Narodne skupštine Republike Srbije. To što neko ima potrebu da na početku jedne važne i izuzetno značajne sednice, ne samo za parlament, parlamentarizam, već za Srbiju i za građane Srbije, jer ovo je sednica koja se tiče budućnosti Srbije i budućnosti svakog građanina Srbije, ima potrebu nešto da kaže da bi izneo određene političke kvalifikacije, molim vas da to ubuduće nedozvoljavate.

Zloupotreba epidemiološke situacije, pa onda nekakva neodgovornost, pa onda nekakva skandalizacija, iako su rezultati kada je reč o Koroni vidljivi, iako smo imali prilike o svemu tome da razgovaramo ovde u parlamentu. Ako ste imali potrebu da bilo šta kažete, onda ste to trebali tada da uradite, a ne da imate danas naknadno pamet.

Ni sa čim se ne kasni i vi to jako dobro znate i trebali ste da skrenete pažnju prethodnom govorniku na rokove o formiranju Vlade. Dakle, Vlada će biti formirana pre jasno zakonom i Ustavom definisanih rokova.

Dakle, potreba za prisustvom u javnosti je vidljiva, ali nemojte da dozvolite na ovako jeftin način neko pokušava da politički profitira i da politički bude prisutan, dajte da se vratimo dnevnom redu, mislim da je pred nama jedan izuzetno važan dan, dan važan za parlamentarizam, ali ponavljam, važan za budućnost Srbije i za građane Srbije. Zahvaljujem.

Smilja Tišma

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Obaveštavam vas da sam, u skladu sa članom 9. Poslovnika Narodne skupštine, primila jedan predlog kandidata za predsednika Narodne skupštine.
Predlog vam je dostavljen.
Kao što ste videli, za predsednika Narodne skupštine predložen je narodni poslanik Ivica Dačić, izabran sa Izborne liste Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija - Dragan Marković Palma.
Podsećam da, prema članu 9. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, predstavnik predlagača može da obrazloži predlog.
Da li predstavnik predlagača želi da obrazloži predlog kandidata za predsednika Narodne skupštine?
Narodni poslanik Đorđe Milićević, obrazložiće dati predlog.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Uvažena predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, želim najpre da vam čestitam na izboru i želim posebno da čestitam kolega iz SNS na apsolutnoj pobedi na parlamentarnim izborima.

Želim na samom početku ovog zasedanja i nastavku Prve konstitutivne sednice da svima nama poželim uspeha u jednom izuzetno važnom i značajnom, rekao bih, zajedničkom poslu.

Demokratija se, dame i gospodo, ostvaruje na izborima, ne na ulici, već na izborima. Parlamentarna demokratija podrazumeva višestranački sistem. Građani su imali jasnu priliku da na parlamentarnim izborima kažu šta misle o političkim strankama, šta misle o programima političkih stranaka. Više od 20, ispravite me ako grešim, koalicija i političkih stranaka je učestvovalo na parlamentarnim izborima, a na odgovornim i ozbiljnim političkim opcijama je uvek da prihvate jasno demokratski izraženu volju građana, ma koliko im se ta volja građana u određenom trenutku možda i ne sviđala.

Želim da verujem da ove poštapalice, i to želim da kažem na početku današnjeg zasedanja, ove poštapalice koje uglavnom svi koristimo na početku diskusije – uvaženi, poštovani, da to nećemo koristiti samo kao odraz rekao bih lažnog međusobnog poštovanja, već da će period koji je pred nama biti period i trpeljivosti, međusobne tolerancije, uvažavanja, poštovanja i strpljenja. To ne zavisi samo od može želje, to neće zavisiti ni od nadam se budućeg predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, to neće zavisiti ni od rukovodstva Narodne skupštine koju budemo danas izabrali zajedno, mislim na potpredsednika i na sekretare, to će zavisiti od svih nas. Dakle, svih 250 poslanika je odgovorno za funkcionisanje ili ne funkcionisanje Narodne skupštine Republike Srbije.

Građani od nas očekuju odgovoran i ozbiljan odnos. Verujem da nećemo imati situaciju kakvu smo imali, ja se nerado vraćam u prošlost i uvek želim da gledam u budućnost, ali moram da pomenem da ne želim da verujem da ćemo imati situaciju kakvu smo imali u prethodnom sazivu. Pa da zbog nekakvog navodnog bojkota parlamenta, a razlog tog bojkota je nemogućnost za demokratskim sučeljavanjem mišljenja i demokratskom raspravom. Nemamo jedan deo poslaničkih grupa, naravno da to nije razlog, niko nikada u ovom parlamentu u prethodnom sazivu, a i u sazivima od 2012. godine do danas nije želeo da spreči demokratskoj sučeljavanje i mišljenja, i demokratsku raspravu. Ali, suština je u tome da je neko politički dovoljno anemičan, pa da kroz takav vid rasprave ne može da pokaže svoju snagu. To je, dame i gospodo narodni poslanici, uvažena predsedavajuća klasična nemoć.

Dakle, ovde nije potrebna snaga sile, već snaga argumenata. Mi smo mnogo puta do sada, tokom prethodnog saziva, kao poslanički klub govorili o tome da poslanik nije jak onoliko koliko je fizički snažan i onoliko koliko može glasno da govori ili da lupa o poslaničke klupe. Samo primitivni ljudi koji nemaju argumente to čine. Poslanik je jak koliko su mu jaki argumenti. Ponavljam, ne snaga sile, već snaga argumenata.

Parlament je glas naroda, mesto gde mi, legitimno izabrani predstavnici građana, razgovaramo o alternativama kako da dođemo do najkvalitetnijih rešenja koja će biti u najboljem interesu građana Srbije. Ključna reč u svemu tome, mislim da je reč pristojnost. Pristojnost znači da najpre iz javnog diskursa izbacimo sve ono što je negativno kako bi imali normalnu komunikaciju, kako bi imali normalni dijalog u parlamentu. Ali, isto tako, pristojnost znači čestito, pošteno i odgovorno obavljati posao za koji su nam građani dali mandat i legitimitet, obavljati ga odgovorno, ozbiljno, ali i snositi odgovornost za ono što je rečeno. Dakle, pristojnost, ali ujedno uvažavati i princip odgovornosti.

Mislim da je vladajuća koalicija od 2012. godine do danas u tom smislu napravili veliki iskorak u parlamentarnoj demokratiji, jer do te 2012. godine, znate, u Srbiji su svi za nešto bili krivi, a niko nije snosio odgovornost.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvažena predsedavajuća, čast mi je i privilegija da danas u svojstvu predlagača, kao predstavnik Poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, naravno, uz veliku zahvalnost svima vama, jer da nije vaših potpisa ne bih bio u mogućnosti da danas budem predstavnik predlagača, pre svega kolegama iz Srpske napredne stranke, kolegama iz Partije ujedinjenih penzionera Srbije, našim predizbornim koalicionim partnerima iz Jedinstvene Srbije, SDPS-u, manjinama, kolegama iz Srpskog patriotskog saveza, sam u mogućnosti da govorimo o Predlogu kandidata za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije.

Želim odmah da kažem zašto sam rekao posebna zahvalnost kolegama iz Srpske napredne stranke. Nije ovde, dame i gospodo, reč o matematici i brojkama i ne govorimo mi o tome da je nekome potreban neki broj poslanika da bi se formirala parlamentarna većina i da bi se formirala Vlada Republike Srbije, to je SNS mogla da učini i bez koalicionih partnera. Ne bih na taj način, kako to neki pokušavaju da čine u javnosti, pojednostavi razgovore koje je predsednik Republike i predsednik SNS vodio sa parlamentarnim strankama u Srbiji, jer to su razgovori koji se ne odnose na to ko ima kakve afinitete i ko će koji resor voditi, to nije spisak lepih želja. To su razgovori koji se tiču budućnosti Srbije i to su razgovori koji se tiču budućnosti svakog građanina Srbije.

Što se tiče poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, gospodin Marković će govoriti, ali nadam se da se neće naljutiti, jer naš stav je bio potpuno isti po tom pitanju, mi smo odmah nakon izbora rekli da smo ponosni na sve ono što smo radili zajedno sa Srpskom naprednom strankom i našim koalicionim partnerima u prethodnom vremenskom periodu. Kada kažem ponosni, pre svega mislim na ojačan i osnažen međunarodni ugled Srbije, na sve ono što smo radili na nacionalnom, državnom, ekonomskom i političkom planu, i da smatramo da je to jedan dobar osnov za nastavak saradnje i da želimo da kao predizborna koalicija damo svoj doprinos očuvanju političke stabilnosti koja je potvrđena na parlamentarnim izborima, ali isto tako nacionalnom i državnom jedinstvu, imajući pre svega na umu izazove i teškoće sa kojima će se Srbija suočavati u periodu koji je pred nama.

Nikada u koalicionim odnosima nije postojao ni jedan problem. Ona ključna pitanja, nacionalna, državna, politička i ekonomska, rešavali smo konsenzusom. Dakle, ovde je reč o uverenosti i ispravnosti ideja u koje verujemo, za koje se zajedno zalažemo i ciljeva koje želimo zajedno da ostvarimo.

Dozvolite mi da se vratim na ono što je danas ključna stvar, a to je obrazlaganje Predloga kandidata za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, gospodina Ivice Dačića.

Prvi put u novijoj istoriji, voleo bih da me neko ispravi ako grešim, ali prvi put u novijoj istoriji na političkoj sceni Srbije predsednik jedne političke stranke, političke stranke koja je na političkoj sceni Srbije punih 30 godina i za tih 30 godina je relevantan politički činilac, je kandidat za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije. Čovek koji ima dugogodišnje političko, dugogodišnje parlamentarno iskustvo i nije slučajno što je, on nama vrlo često kaže nemojte da govorite o tome, i ja znam da ću posle ovog govora da pretrpim kritike od njega, ali ja ću to danas reći, nije slučajno što je diplomirao na Fakultetu političkih nauka sa prosečnom ocenom 10 kao najbolji student i što nerado govori o tome, jer to je samo potvrda da sve ono što zna i ume želi da stavi u službu svojih građana i svoje države.

Od samog početka svoje karijere obavljao je važne partijske funkcije, ali i značajne funkcije u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti Republike Srbije. Bio je poslanik, izvinite ako grešim, ali mislim 30 godina parlamentarnog života?

(Ivica Dačić: 28.)

Dakle, 28 godina. Najpre poslanik u Skupštini Savezne Republike Jugoslavije, potom poslanik u Skupštini Srbije i Crne Gore, a zatim i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, gde je vodio i neke od ključnih i značajnih resora u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Bio je predsednik Vlade Republike Srbije, ministar unutrašnjih poslova i ministar spoljnih poslova. Sve svoje dužnosti obavljao je uspešno, ostavio tragove svoga rada. U svim sektorima kojima je upravljao ostavljao je značajne tragove, značajne rezultate, kako u pogledu organizovanosti i stvaranja kvalitetnih zakonskih okvira, tako i u pogledu doprinosa tih sektora, pre svega kada govorimo o napretku Srbije.

Kao ministar unutrašnjih poslova, sproveo je značajne reforme i unapredio položaj policije, formirao Sektor za vanredne situacije. Srpska diplomatija na čelu sa Ivicom Dačićem, uz ogromnu podršku i koordinaciju predsednika Republike Aleksandra Vučića, ali i celokupne Vlade Republike Srbije, osujetila je pokušaje onih koji su želeli da bez Srbije reše pitanje južne srpske pokrajine i diplomatskim tokovima vrati Srbiju na mesto koje joj objektivno pripada. Osamnaest država je povuklo odluku o prihvatanju nezavisnosti tzv. Kosova.

Danas je, ponavljam, ojačan i osnažen međunarodni ugled i međunarodni imidž Srbije. To ne dolazi samo od sebe, za to je potreban veliki rad, trud, posvećenost i energija kakvu su imali i predsednik Srbije i ministar spoljnih poslova tada i prvi potpredsednik Vlade Ivica Dačić, ali ponavljam i celokupna Vlada Republike Srbije.

Verujem da onog trenutka kada bude izabran, a ne sumnjam u to, za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije nastaviće da se bavi parlamentarnom diplomatijom, koja je takođe od velike važnosti i velikog značaja za Srbiju.

Ogromno državničko i političko iskustvo, posvećenost, patriotizam, tolerantnost, komunikativnost kojom se odlikuje Ivica Dačić verujem da su garant da će i dužnost predsednika Narodne skupštine Republike Srbije uspešno obavljati u korist Srbije i u interesu građana Srbije.

Potpuno sam ubeđen da će parlament na čelu sa Ivicom Dačićem, rukovodstvom, mislim na potpredsednike koje budemo izabrali, sekretarom kojeg budemo izabrali danas, uspeti da na najbolji mogući način da odgovore na pitanja koja se postavljaju pred parlament kao najviši organ zakonodavne vlasti i da će raditi u najboljem interesu građana. Potpuno sam ubeđen da će parlament biti simbol demokratičnosti, efikasnosti, transparentnosti i javnosti u radu.

Moram da kažem nešto o čemu nisam želeo danas da pričam, ali vidim da je to tema u javnosti, pa prosto zarad javnosti i zarad građana Srbije moram i o tome nekoliko rečenica. Nadam se da mi nećete zameriti.

Vidim potrebu pojedinih, nazovite političkih opcija, da onog trenutka kada je predsednik Srbije i predsednik SNS najavio da će kandidat za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije biti gospodin Ivica Dačić vidim potrebu pojedinih nazovite opozicionih političkih stranaka da degradiraju i minimiziraju ulogu predsednika Narodne skupštine Republike Srbije. Ne minimiziraju oni samo njegovu ulogu, nego minimiziraju na taj način i ulogu svih nas, svih koji smo dobili, ponavljam, legitimitet i mandat da obavljamo jedan odgovoran i ozbiljan posao u interesu građana. To mogu, znate, samo politički diletanti koji ne shvataju formalnopravni značaj i ulogu predsednika parlamenta, kao između ostalog i to da je on akter u nekoliko tema koje su postavljene kao prioriteti.

To su isti oni, podsetiću vas, koji su do vlasti i privilegija želeli da dođu bez izbora, oni koji sve vreme pozivaju na nekakvu promenu izbornih uslova, iako ti izborni uslovi, vi jako dobro znate, nisu menjani od 2008. godine, pozivaju na promenu izbornih uslova, izbornih pravila, a od svega toga prave farsu, zamajavaju javnost, jer jako dobro znaju da iz te bezizlazne političke situacije u tom trenutku imaju samo jedan put, a to je očajnički i gubitnički put – bojkot izbora, koji je doživeo propast. To su oni koji su rekli ili su zahtevali, kada smo vodili međustranački dijalog, kada smo razgovarali na Fakultetu političkih nauka, i toliko koliko su spremni na uopšte dijalog, to su oni koji su rekli – ili 42 zahteva ili bojkot. To nije način da sa nekim razgovarate i da vodite dijalog ako želite da dođete do kompromisnog rešenja, na šta je u tom trenutku bila spremna vladajuća koalicija.

Oni koji su shvatili da nije potrebno da učestvuju u razgovorima i međustranačkom dijalogu jer je dovoljno da se sa svojim prijateljima sastanu u hotelskim lobijima, to je bilo daleko značajnije od onoga što smo svi mi zajedno ovde u sali radili, razgovarali u institucijama sistema, o izbornim uslovima, o svim pitanjima koja se tiču izbora i bili spremni i pokazali spremnost da promenimo sve ono što smatramo da može da poboljša izborne uslove u Srbiji.

Oni koji nisu shvatili da snižavanje cenzusa sa 5% na 3% je zapravo zbog njih, jer tih 5% je za njih bilo nedostižno, a mi smo sa tih 3% želeli zapravo da oživimo parlamentarni život, da vratimo život u parlament, da se dijalog i politika vode u parlamentu, a ne na ulici i da imamo reprezentativnije javno preslikano mnjenje ovde u parlamentu. Nažalost, i tih 3% je za njih bilo nedodirljivo i nedostižno. Znate kako, oni hrabri o izborima uvek pričaju onda kada izbori prođu, a onda kada predsednik Republike i predsednik SNS kaže – oročićemo Vladu Republike Srbije i imaćemo izbore 2022. godine, oni postavljaju pitanje – a zašto, čemu? Pa čekajte, dogovorite se sami sa sobom.

To me podseća na onaj period kada su odlučili da bojkotuju parlament i kada su svi imali samo jedan jedinstven stav, a to je raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Kada su shvatili ne da ne mogu da predstavljaju alternativnu vladajućoj koaliciji, već da se postavlja pitanje da li mogu politički da prežive, onda su prešli na druge političke floskule i druge političke formulacije. Ali da ne pričam danas previše o njima, vratiću se na temu i vratiću se na ono zbog čega smo danas tu.

Još jednom, želim svima vama da zahvalim na podršci koju ste pružili svojim potpisom kandidatu za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije Ivici Dačiću. Verujem da ćete u danu za glasanje to i potvrditi. Verujem da u ovom parlamentu možemo da uspostavimo jedan normalan dijalog, normalnu komunikaciju, u najboljem interesu građana Srbije. Verujem u budućnost Srbije i verujem u one ciljeve koje je definisao predsednik Republike, a i predsednik Narodne skupštine, zajedno sa svima nama je tu da pomognemo u realizaciji tih ciljeva. Zahvaljujem.

Smilja Tišma

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Molim cenjene poslanike, imamo jedno kratko saopštenje.
Poslanička grupa „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, a za njegovog zamenika narodni poslanik Vladimir Orlić, menja se i određuje narodni poslanik Sandra Božić.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika, član 56. stav 4. Poslovnika.
Saglasno članu 9. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres o Predlogu kandidata za predsednika Narodne skupštine.
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč?
Molim gospodina Dragana Markovića da se javi.
...
Jedinstvena Srbija

Dragan D. Marković

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija
Poštovana predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, želim i ja na početku da vam čestitam na mandatima, da čestitam, pre svega, na rezultat koji je postigla vladajuća većina proteklih godina, odnosno, od 2012. do 2020. godine.

Odmah na početku bih govorio o predloženom kandidatu za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, i mogu da vam kažem da naša koalicija SPS-Jedinstvena Srbija, je počastvovana ovim činom da predsednik Republike i predsednik najveće parlamentarne stranke, gospodin Aleksandar Vučić, predložio Ivicu Dačića za predsednika parlamenta.

Imajući u vidu da je Aleksandar Vučić, veliki perfekcionista u pozitivnom smislu, i posle toliko godina saradnje predložio Ivicu Dačića, kao drugog čoveka u ovoj državi, to znači da je Ivica Dačić opravdao sve ono što se zove saradnja između Aleksandra Vučića i gospodina Ivice Dačića.

Poštovane dame i gospodo, mnogo toga što sam ja hteo da kažem rekao je gospodin Đorđe Milićević, ali ne mogu da ne kažem, da 2008. godina, je bila godina kada je Ivica Dačić SPS-JS, doneli smo odluku da napravimo proevropsku vladu, i kako bi spasili Srbiju od daljeg propadanja, i nismo pogrešili, velik broj investitora je tada dolazio i otvarao fabrike u Srbiji, ali posebno je veliki uspeh kada smo napravili sa SNS 2012. godine koaliciju o političkoj saradnji. Da jedna takva koalicija na političkoj sceni traje osam godina, to je retkost u političkoj istoriji od kad višestranački sistem postoji u Srbiji, mislim na koaliciju SPS-JS i SNS.

Kada je u pitanju današnji kandidat za predsednika Skupštine, on ima ogroman rezultat i bilo mu je veoma teško da obiđe toliko zemalja, on je obišao pojedine zemlje za koje građani Srbije prvi put su čuli da postoje, i da te zemlje, kažu – evo, mi ćemo da povučemo priznanje o nezavisnosti KiM.

Zajedno sa predsednikom Vučićem uspeli su da smanje, da kosovski Albanci više nemaju većinu u institucijama gde se odlučuje o sudbini građana Srbije i o Srbiji. Ono što je, mogu slobodno da kažem, najveća pobeda, da su kosovski Albanci izgubili kada su tražili da, ja neću reći tzv. Kosovo. Jer, da vam kažem, to mi smeta kad neko kaže tzv. Kosovo, tzv. nezavisno Kosovo, a ne tzv. Kosovo i Metohija je sastavni deo Srbije i da koristimo termin, onaj koji pripada nama kao političarima i da vam kažem da su oni tada, kosovski Albanci izgubili kada su podneli zahtev da uđu u Interpol. Poznato je šta bi se dešavalo Srbima na KiM i da bi to vratilo Srbiju unazad, ne znam koliko godina.

Vi znate da u međunarodnim odnosima ne poznaje se međunarodno pravo dato nekim aktima, tamo se poštuje većina glasova, stavi se na glasanje i mi smo, zato što nismo imali, evo, Dule se sekira da li će biti direktor, bićeš Dule, bićeš, dobro si radio, ja ti garantujem. Ne morate da aplaudirate za Duleta, ali imamo grejanje od kada Dule direktor „Srbijagasa“, imamo grejanje jel, od 2008. godine. Hvala gospon Dule.

Tako da kandidat današnji, dame i gospodo, gospodin Ivica Dačić će biti pravi predstavnik srpskog parlamenta i on ima najveće iskustvo. Ja sam pre neki dan rekao, ostalo mu je još da bude predsednik Skupštine i predsednik Srbije. I on i ja smo se složili da predsednik Srbije treba da bude i u narednom vremenskom periodu gospodin Aleksandar Vučić, a mi da mu pomažemo. Da mu pomažemo na način kao do sada što smo mu pomagali. Vi znate da su meni nuđene ministarske funkcije i Aleksandar Vučić mi je nudio i gospodin Tadić, ali ja sam hteo da pokažem da mi ne treba fotelja i da mi ne treba pozicija ministar da bi nešto dobro radio za Srbiju. Mnogo zemalja sam i ja obišao i uvek kada sam odlazio u neku zemlju informisao sam predsednika Srbije Aleksandra Vučića i naravno mog koalicionog partnera i ministra inostranih poslova, gospodina Ivicu Dačića.

Ovaj parlament će se razlikovati od drugih parlamenata, odnosno od drugih saziva. Zašto? Narod je, dame i gospodo, izabrao prave predstavnike. Mi ne možemo da kažemo kakva je bila blokada medija, kako oni drugi zbog blokade medija nisu mogli da uđu u parlament. Pa, ima nešto što se zove društvene mreže. Molim vas, hajde da radimo anketu koliko ljudi od 18 do 35 godina gleda tv i čitaju novine. Manje od pet posto, a ovi drugi su vodili kampanju preko društvenih mreža, mislim na opoziciju i tu su pisali sve i svašta i nisu imali tu priliku da im građani daju poverenje kako bi ušli u parlament.

Strašno sam ljut na Aleksandra Vučića, zašto on u drugom delu izborne kampanje dozvolio da oni koji nisu izašli na izbore ne treba da nose, da overi notar, potpisano lice koje daje svoj glas za kandidaturu te partije, a mi smo morali da idemo kod notara. Vi koji sedite ovde, kod notara i da se čeka red kod notara i da ljudi možda izgube u manjim gradovima gde postoji jedan notar ili dva notara sa sto hiljada stanovnika, treba pet sati da izgubi da čekajući u redu čovek da saglasnost, odnosno svoj potpis za neku partiju i tako dalje. I to im je bilo malo.

Ali, ja kao čovek iz privrede, mnogo godina i mogu da kažem malo poznajem i taj medijski posao, novinarski, zašto su napustili parlament u izbornoj kampanji i pred izbore ako drugi program RTS-a prenosi sve ono što govore poslanici u ovom parlamentu. Tako da ih mnogo ne žalim. Građani Srbije su dali poverenje onima koji veruju, a rekao je i Đorđe, da se ja ne ljutim, nisam mogao da ukapiram zbog čega, možda zato što si uzeo deo od teme o kojoj sam ja hteo da govorim, ali naravno da se ne ljutim. Zašto kažu vanredni izbori za godinu i po dana? Pa, ljudi, prvi put da čujem da opozicija ne želi izbore. Godinu i po dana imate vremena da vodite kampanju od vrata do vrata, od kuće do kuće, preko društvenih mreža i to je valjda dobro da građani ocene rad sadašnje većine. Ne, kaže, možda ćemo mi da bojkotujemo ponovo i tako dalje.

Moram, s vremena na vreme da se vratim na Ivicu, pošto ja ne pišem govore i možda sam jedini političar koji ne piše govore i ne spremam se za sednice. Juče sam imao neke delegacije i uopšte nisam razmišljao o tačkama dnevnog reda, ni o današnjoj tački, ni o budućem vremenskom periodu, uvek govorim iz zdravog razuma i na osnovu iskustva koje ja imam, ali, kada je bio ministar policije Ivica Dačić, od tada pa nadalje prvi put se preseklo da se ne tuku radnici koji traže svoja prava na ulici, nekada neko zaveden, nekada neko sa pravom, neke organizacije, a znamo kako je to bilo do 2008. godine, odnosno za vreme dok je on bio ministar policije, i ne samo za vreme dok je bio ministar policije, za vreme dok je obavljao funkciju ministra inostranih poslova.

Putin je dao priznanje Ivici Dačiću za dobru prijateljsku saradnju između srpskog i ruskog naroda. Nije to malo priznanje. On je rekao da ovo priznanje deli sa građanima Srbije, a očigledno da oni koji procenjuju, a zove se Vladimir Putin, teško i retko kada mogu da naprave grešku.

Vi znate da su srpski predstavnici teško mogli da imaju kontakt sa papom i sa Svetom stolicom, a kada je Ivica Dačić imao prijem kod pape, sedeo je do Svete stolice, odnosno pored pape. Znate, da papa stavi jednog bivšeg komunistu, sadašnjeg socijalistu, pored sebe da sedi, to je očigledno neko veliko priznanje koje je dao ne samo Ivici Dačiću nego i srpskom narodu i svima onima koji žive u Srbiji.

Koja je prednost i vrednost Ivice Dačića? Zato što sve ono što je govorio tamo gde se odlučuje o sudbini srpskog naroda, govorio je i u Srbiji, a posebno kada je bila sednica na Savetu bezbednosti. Dobro znate koje je termine koristio, jedna dama tamo koja je napala Srbiju i srpski narod i prvi put su građani čuli ono što mi koristimo kad je velika nepravda, a vi znate šta, da ja to ne ponavljam danas, i da je predstavljao Srbiju na veoma visokom nivou.

On je potpisnik Briselskog sporazuma. Šta to znači? To znači da ono što je potpisao, zajedno sa Aleksandrom Vučićem, traže i da se realizuje. Ali, moramo da priznamo rad i predsednika Srbije i ministra inostranih poslova za sve ono što se dešavalo u poslednjem vremenskom periodu. Laž je da će sada Nemačka da povuče priznanje o nezavisnosti Kosova i Metohije, da će Makron, predsednik Francuske, itd, bez obzira što Makron voli Srbiju i dok je bio u Srbiji znate da mu je bila ruka na srcu, itd, ali, u povratku u Pariz, priča je ostala ista.

Nije lažno da je Angela Merkel rekla svojim preduzetnicima, vlasnicima velikih kompanija – idite u Srbiju, ulažite, tamo postoji bezbednost i sigurnost kapitala. Danas 60 i nešto hiljada građana Srbije radi u tim nemačkim fabrikama. I ne samo u nemačkim fabrikama, već i u nekim drugim fabrikama.

Ivica Dačić se razlikovao od drugih ministara inostranih poslova koji su kad su negde putovali spavali u skupocenim hotelima i da vam ne pričam koje su to pare, to vi mnogo bolje znate od mene, bavili ste se tom statistikom, a Ivica Dačić je skroman čovek. On je na moru bio za ovih 12 godina pet puta i to sam ga ja vodio u Grčku, i to tamo gde je najjeftinije, u Paraliji, gde svi jedu giros i Ivica i ja jedemo giros sa ljudima.

Dok nije postao ministar inostranih poslova imao je jedne pantalone, samo da vam kažem, odnosno dva para – jedne one što nose električari pa stavljaju šrafciger u džep i onda je bila kritika njegovih savetnika i kažu – ej, bre, čoveče, ne predstavljaš ti samog sebe i jedva smo ga naterali da kupi tri odela. To je istina. Njegova deca su skromna, porodica. Pravi predstavnik srpskog domaćina.

Zato puno hvala Aleksandru Vučiću koji je doneo takvu odluku da Ivica Dačić bude predsednik srpskog parlamenta.

Šta je još važno? Važno je da mi iskoristimo te kontakte, te prijateljske odnose sa nekim velikim zemljama, a i sa afričko-arapskim državama, jer tamo, u Africi, nije bitno kako se zove država, ali vredi glas kad se podigne u institucijama gde se glasa za Srbiju, i da on iskoristi, zajedno sa predsednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem, tu poziciju koju je imao nekada i ta prijateljstva.

Smejali su se Ivici Dačiću, kažu – vidite, on peva. Ljudi, ja bih voleo da znam da pevam, ali ne znam. Kad ti dođe gost, a mnogo večera sam organizovao, 15 stranih investitora otvorili su fabrike u Jagodini, od 15 njih 10 kad dođu i kažu – nećemo, ja ih samo ubedim da prenoće dve noći kod mene i oni su moji i Božiji. I da vam priznam, više puta sam zloupotrebljavao Ivicu Dačića da dođe, da otpeva, da priča sa tim ljudima.

Kad mi idemo u kampanju, on je jedini političar koji je rizičan od korone, da ne prenese na druge, a u stvari sam ja dobio koronu a on nije. On se ljubi sa svima redom kad izlazimo, kad ulazimo, i uvek kasnimo. Ne kasnimo mi što smo kasno ustali, nego zato što ga voli narod.

Kad sam kod korone, i to je isto zasluga ove vlasti, da mi u okruženju smo država koja ima najmanji broj zaraženih. Ja sam imao koronu i trajala je 40 minuta, kao i moja supruga i moj sin. Kako 40 minuta? Tako što sam 40 minuta imao temperaturu. Posle toga – ništa. I nisam publikovao, jer ja nisam za to da političari imaju dupli imunitet, da imate onaj imunitet koji se zove pasoš i zdravstveni imunitet.

Mogu da vam kažem da mi je drago što sam preležao koronu, ali moramo da vidimo kako da manje plašimo narod, jer ukoliko se nastavi ovako, svakog dana po pet sati na svim televizijama da se priča – umro Pera, Mika, Žika, ujutru kad ustanete prvo pipate ženu za čelo, ako imate ženu, ili žena pipa vas za čelo, decu, unuke, itd. Psihološki najmanje 30% ćemo imati problem sa građanima. Treba samo jednom, i to pet minuta. Pre neki dan sam gledao konferenciju nekih lekara, sat i 45 minuta. Hvala njima, nemam ja ništa protiv njih, ali sat i 45 minuta! Ja vam garantujem da sad i moja majka, koja je rođena 1938. godine, može da vam priča o koroni pola sata.

Poruka je da nosimo maske, ali, život mora da ide dalje, ljudi. I u ekonomskom smislu ako mi sada nastavimo da tako radimo onda se građani Srbije plaše, ne odlaze na posao zato što će možda da dobiju koronu i tako dalje.

Kad sam kod korone, da vam kažem da u Jagodini 36 dan da niko nije zaražen. Ima još gradova u Srbiji, naravno, gde nema korone.

Struka je u pravu kada kaže – treba izbegavati velike skupove, tačno je to. Znači, da izbegavamo velike skupove, da nosimo maske, ali deca moraju da idu u srednju školu.

Imam petoro đaka u kući, jednu nedelju idu u školu, drugu nedelju ne idu. Čekajte ljudi, kakav onlajn? Svi smo mi išli u neku školu. Ja sam najviše voleo kada dođu drva da nosim drva i da izgubim dva časa, a i vi koji sedite ovde. Sada deca prvi put kažu – hoćemo da idemo u škole. Ako 98% roditelja kaže – hoću da mi dete ide u školu, pa roditelj je najodgovorniji za svoje dete i ako u školama nemamo veliku pojavu virusa korone da deca idu svakog dana u školu. Kako to idu u vrtić? Kako idu u osnovnu školu, a ne mogu u srednju, hoće to neko da mi objasni? Naravno da ne može niko da mi objasni.

Znači, ja ovo ne govorim kao političar. Ja imam dvanaestoro članova porodice. Svi živimo u jednoj kući. Imam petoro unučadi i znam šta su emocije, znam šta je realnost. Isto tako svako od nas kaže - mladi da nas naslede itd. Pa, ko će da nas nasledi ako oni dve godine i kako se govori da će biti ova korona i u narednom vremenskom periodu, da ćemo da uđemo i u 2021. godinu? Oni će dve godine nastave da izgube. Ne ulazeći u ono što su deca navikla da idu na ekskurziju itd, hajde to smo im zabranili, ali da idu u školu, moraju da idu u školu.

To je na neki način i moj apel, nije zloupotreba ove teme, jer ako bi pričao samo o Ivici Dačiću…