Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 24.11.2020.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/168-20

1. dan rada

24.11.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:10 do 17:25

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Sada nema više nikog prijavljenog.
Nastavljamo sa radom.
Obaveštavam vas da je sprečena da sednici prisustvuje narodni poslanik i potpredsednica Narodne skupštine Elvira Kovač.
Dostavljeni su vam zapisnici Druge i Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.
Pošto današnjoj sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika sa navedenih sednica.
Pošto primedaba nije bilo, obaveštavam vas da je proverom u Službi za poslove Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja utvrđeno da niko od narodnih poslanika nije dostavio u pisanom obliku primedbe na navedene zapisnike.
Prelazimo na odlučivanje.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 186, za – 172, nije glasalo – 14.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Zapisnik Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.
Stavljam na glasanje Zapisnik Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 189, za – 176, nije glasalo –13.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Zapisnik Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.
Dame i gospodo narodni poslanici, u sazivu ove sednice koji vam je dostavljen sadržan je predlog dnevnog reda sednice.
Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za stavljanje na dnevni red akata po hitnom postupku i o predlogu za spajanje rasprave.
Poslanička grupa Jedinstvena Srbija je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 12. novembra 2020. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 191, za – 179, nije glasalo – 12.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, prihvatila ovaj predlog.
Poslanička grupa SPAS predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 12. novembra 2020. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 191, za – 178, nije glasalo – 13.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, prihvatila ovaj predlog.
Predsednik Narodne skupštine je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. novembra 2020. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 191, za – 180, nije glasalo – 11.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, prihvatila ovaj predlog.
Predsednik Narodne skupštine je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. novembra 2020. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 191, za – 182, nije glasalo – devet.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, prihvatila ovaj predlog.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, podsećam vas da je Vlada na osnovu člana 159. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine pisanim putem 20. novembra povukla iz procedure Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanske štedionice a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad po osnovu ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju gasovoda na teritorije Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital Akcionarskog društva South stream Serbia AG, Zug, Švajcarska, koji je predložen da se razmatra kao 13. tačka predloženog dnevnog reda ove sednice.
Narodni poslanik dr Aleksandar Martinović na osnovu članova 92. stav 2, člana 157. stav 2, člana 170. i 192. stav 3, Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se obavi pod 1) zajednički načelni pretres o: Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je podnela Vlada; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, koji je podnela Vlada; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji je podnela Vlada; Predlogu zakona o izmeni dopuni Carinskih zakona, koji je podnela Vlada i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, koji je podnela Vlada.
Pod 2) zajednički načelni i jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu, projekat hitni odgovor Republike Srbije na Kovid 19 između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada; Predlogu zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o Zajmu LD 2053–2020 između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora, podrška naporima Republike Srbije na ublažavanju pandemije Kovid 19, koji je podnela Vlada; Predlogu zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazumima o zajmu LD 2025-2019 između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam, energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti, koji je podnela Vlada; Predlogu zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o Zajmu LD 2026-2019 između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam vodosnabdevanje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, koji je podnela Vlada; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW Frankfurt na Majni i Republike Srbije, zajmoprimalac koju predstavlja ministar finansija za Projekat rehabilitacije sistema daljinskog grejanja u Srbiji – faza pet, koji je podnela Vlada; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW Frankfurt na Majni i Republike Srbije, koju predstavlja ministar finansija za Projekat energetske efikasnosti u objektima javne namene – faza dva, koji je podnela Vlada i Predlogu zakona o izmenama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših Republika SFRJ, koji je podnela Vlada
I pod 3) zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu odluke o prestanku funkcije člana Fiskalnog saveta, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava; Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa SPS; Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine, koji je podnela poslanička grupa SPS; Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Jedinstvena Srbija; Predlogu odluke o izmenama Odluke o izmenama članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa SPAS; Predlogu odluke o utvrđivanju sastava parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podneo predsednik Narodne skupštine i Predlogu odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podneo predsednik Narodne skupštine.
Da li narodni poslanik dr Aleksandar Martinović želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje: ukupno 191, za – 176, nije glasalo – 15.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
Inače, želim da kažem da smo ovu sednicu zakazali sedam dana pre održavanja, u skladu sa Poslovnikom i kao što smo i obećali da sve zakonske izmene, odnosno sva akta koja dolaze iz Vlade su po redovnom postupku. To je i dovelo do promene da po Poslovniku amandmani se podnose tri dana pre početka rasprave. Jednostavno želimo da što više naš parlament radi po redovnom postupku, ne računajući, naravno, situacije kada je nešto obaveza po hitnom postupku zbog državnih interesa ili neke vanredne situacije, ili kada su u pitanju akti koje sama Skupština donosi, koji se pre svega tiču izboru određenih odbora, odnosno kadrovskih pitanja.
Pošto smo se izjasnili o predlozima na stavljanje na dnevni red sednice akata po hitnom postupku i o predlogu za spajanje rasprave, na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine stavljam na glasanje Predlog dnevnog reda, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje: ukupno 193, za – 181, nije glasalo – 12.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova utvrdila dnevni red Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini, u celini.
Dame i gospodo narodni poslanici, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na osnovu člana 168. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se po hitnom postupku vrsti u dnevni red sednice tačka – Predlog odluke o izboru Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, koji je podneo Narodnoj skupštini 23. novembra.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje: ukupno 193, za – 181, nije glasalo – 12.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
Molim službu da pripremi prečišćeni tekst dnevnog reda koji smo izglasali.
D n e v n i r e d:
1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je podnela Vlada (broj 011-1695/20 od 6. novembra 2020. godine)
2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, koji je podnela Vlada (broj 011-1701/20 od 6. novembra 2020. godine)
5/3 JJ/CG
3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji je podnela Vlada (broj 011-1702/20 od 6. novembra 2020. godine)
4. Predlog zakona o izmenama i dopuni Carinskog zakona, koji je podnela Vlada (broj 011-1703/20 od 6. novembra 2020. godine)
5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, koji je podnela Vlada (broj 011-1707/20 od 6. novembra 2020. godine)
6. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat „Hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19“) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada (broj 011-1694/20 od 6. novembra 2020. godine)
7. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2053 (2020) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora - podrška naporima Republike Srbije na ublažavanju pandemije COVID-19, koji je podnela Vlada (broj 011-1696/20 od 6. novembra 2020. godine)
8. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2025 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam - Energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti, koji je podnela Vlada (broj 011-1697/20 od 6. novembra 2020. godine)
9. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2026 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam - Vodosnabdevanje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, koji je podnela Vlada (broj 011-1698/20 od 6. novembra 2020. godine)
10. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni („KfW“) i Republike Srbije („Zajmoprimac“) koju predstavlja ministar finansija za projekat „Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji, faza V“, koji je podnela Vlada (broj 011-1699/20 od 6. novembra 2020. godine)
11. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni („KfW“) i Republike Srbije („Zajmoprimac“) koju predstavlja ministar finansija za projekat „Energetska efikasnost u objektima javne namene, faza II“, koji je podnela Vlada (broj 011-1700/20 od 6. novembra 2020. godine)
12. Predlog zakona o izmenama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, koji je podnela Vlada (broj 011-1704/20 od 6. novembra 2020. godine)
13. Predlog odluke o prestanku funkcije člana Fiskalnog saveta, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava (broj 02-1579/20 od 28. oktobra 2020. godine)
14. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa SPS (broj 02-1597/20 od 29. oktobra 2020. godine)
15. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa SPS (broj 02-1686/20 od 5. novembra 2020. godine)
16. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Jedinstvena Srbija (broj 02-1757/20 od 12. novembra 2020. godine)
17. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa SPAS (broj 02-1753/20 od 12. novembra 2020. godine)
18. Predlog odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podneo predsednik Narodne skupštine (broj 02-1784/20 od 13. novembra 2020. godine)
19. Predlog odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podneo predsednik Narodne skupštine (broj 02-1783/20 od 13. novembra 2020. godine)
20. Predlog odluke o izboru Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo (broj 02-1867/20 od 23. novembra 2020. godine)
Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu sednice.
Takođe bih želeo pre nego što krenemo u raspravu, odnosno pre nego dam reč predlagaču, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.
Takođe bih želeo samo radi bolje informisanosti i planiranja našeg rada prenesem ono o čemu smo danas pričali na Kolegijumu Narodne skupštine Republike Srbije, a to je da imajući u vidu informaciju da nema amandmana koji su podneti na ovu prvu grupu zakona, što znači da neće biti rasprave u pojedinostima, a imajući u vidu predlog doktora Martinovića koji smo usvojili o spajanju tačaka, odnosno objedinjenoj raspravi koja će praktično biti u četiri celini, znači o zakonima, o međunarodnim sporazumima, o kadrovskim pitanjima ovde u Skupštini i četvrto o Predlogu za izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Intencija da radimo, odnosno da danas završimo načelnu raspravu po ovoj prvoj grupi zakona. Sutra se radi po međunarodnim sporazumima i ugovorima i vezano za ova kadrovska pitanja, a u četvrtak bi nastavili raspravu o Povereniku i bio bi dan za glasanje. Govorim zbog planiranja rada Skupštine i zbog naravno prijava za diskusiju.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju Siniša Mali, ministar finansija, Slavica Savičić i Danijela Vazura, državni sekretari u Ministarstvu finansija, Snežana Karanović i dr Dragan Demirović, v.d. pomoćnika ministra finansija, Milena Tadić i Ljiljana Petrović, šefovi odseka u Ministarstvu finansija, Marijan Blešić, rukovodilac grupe u Ministarstvu finansija, Jelena Dragojlović, samostalni savetnik u Ministarstvu finansija i Milanka Marković, savetnik u Ministarstvu finansija.
Saglasno Odluci Narodne skupštine da se obavi zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz dnevnog reda pod tačkama od 1. do 5, a pre otvaranja zajedničkog načelnog pretresa, podsećam vas da, shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave u načelu za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.
Saglasno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom sistemu i poreskoj administraciji, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, Predlogu zakona o izmenama i dopuni Carinskog zakona, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi.
Sve ove predloge zakona je podnela Vlada.
Koliko me obaveštavaju, evo sada je mogućnost da se javite po Poslovniku.
Reč ima narodna poslanica Snežana Paunović.