Treće vanredno zasedanje , 25.02.2021.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treće vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/40-21

3. dan rada

25.02.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:25

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Pošto su poslanik Milićević i poslanica Đurić odustali od drugog i trećeg javljanja, ja im se zahvaljujem. Time smo iscrpeli listu prijavljenih, tako da, pošto je već i prošlo 19.00 sati, završavamo rad u delu sednice koji se odnosi na poslanička pitanja.
Zahvaljujem Vladi Republike Srbije, na čelu sa premijerkom Anom Brnabićem, i svim članovima Vlade na učešću.
Pošto mi kažu da sam napravio lapsus, želim da se izvinim, nisam to primetio, želim da se izvinim i još jednom da se zahvalim Vladi Republike Srbije, na čelu sa Anom Brnabić, i svim članovima Vlade na tome što su bili ovde i što smo uvek imali puno prisustvo gotovo svih članova Vlade na ovako važnom zasedanju, odnosno da ova tema dobija na značaju samim tim što su svi oni prisutni ovde.
Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem četvrtak, 25. februar 2021. godine, sa početkom u 19.13 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.
Kao što znate, pre nego što pređemo na odlučivanje, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Kao što znate, kvorum postoji u Danu za glasanje ako je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim poslanike da ubace identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Molim ove što pišu ove pripreme da malo prilagode jeziku, da svi mogu da vas razumeju.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 184 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Prva tačka dnevnog reda.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, u načelu.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanja.
Ukupno 187, za - 186, nije glasao jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Stavljam na glasanje Predlog da se utvrdi postojanje, naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje.
Ukupno 187, za – 186, nije glasao jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje na snagu zakona u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Pristupamo sada glasanju o Predlogu zakona, u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanja.
Ukupno 187, za - 185, nije glasalo dvoje.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu.
Tačka broj dva.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KFW Frankfurt na Majni po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“ Beograd (Regionalni program za energetsku efikasnost u prenosnom sistemu II) u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanja.
Ukupno 187, za - 186, nije glasao jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KFW Frankfurt na Majni po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“ Beograd (Regionalni program za energetsku efikasnost u prenosnom sistemu II)..
Pošto sada prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora, odnosno sporazuma (tačke od 3. do 6. dnevnog reda), podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 3. tačke 4. i 6. Ustava Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje javno zaduživanje i zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.
Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.
Treća tačka dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KFW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije koju predstavlja ministar finansija za projekat „Energetska efikasnost u zgradama javne namene i obnovljivi izvori energije u sektoru daljinskog grejanja – ozelenjavanje javnog sektora“, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanja.
Ukupno 187, za - 186, nije glasao jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
Četvrta tačka dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o prosvetnoj, kulturnoj i sportskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Meksičkih Država, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanja.
Ukupno 187, za - 186, nije glasao jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
Peta tačka dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o statusu između Republike Srbije i Evropske unije o akcijama koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Republici Srbiji, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanja.
Ukupno 186, za - 186.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.
Šesta tačka dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanja.
Ukupno 186, za - 186.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.
Sedma tačka dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2019. godinu, koji je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku 3. februara 2021. godine.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanja.
Ukupno 186, za - 183, nije glasalo troje.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zaključaka.
Dame i gospodo narodni poslanici, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem sednicu Trećeg vanrednog zasedanja i želim da vas obavestim da sledeće nedelje počinje redovno zasedanje. Zakazao sam sednicu za utorak, 2. mart, sa dve tačke dnevnog reda: Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Srbije za projektni zajam – infrastruktura u kulturi i Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju.
Zahvaljujem se svima na učešću.
(Sednica je završena 19.25 časova. )

Whoops, looks like something went wrong.