Trinaesta sednica Prvog redovnog zasedanja , 27.05.2021.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Trinaesta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/201-21

3. dan rada

27.05.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:15 do 19:15

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutan 191 narodni poslanik, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Prva tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O AKCIZAMA
Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o akcizama, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno - 198, za – 198.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o akcizama.
Druga tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIČNOJ KARTI
Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, a s obzirom na to da su amandmani Odbora za odbranu i unutrašnje poslove na članove 1, 2. i 6. postali sastavni deo Predloga zakona, Narodna skupština će odlučivati samo od Predloga zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno - 199, za – 199.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj krati.
Treća tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI POSLOVNE TAJNE
Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o zaštiti poslovne tajne, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno - 200, za – 200.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o zaštiti poslovne tajne.
Pre kraja, želeo bih samo da se još jednom zahvalim svima. Danas se nalazimo na završetku prolećnog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2021. godini.
Želim samo da vam kažem, da smo mi od početka godine održali 17 sednica i razmatrali i usvojili 108 tačaka dnevnog reda.
Želim svima da se zahvalim na radu i moram da vam kažem da ćemo da nastavimo da radimo, bez obzira što je kraj redovnog zasedanja, istina, kroz vanredna zasedanja, kao i uvek, ali posebno zato što nas čeka Četvrta posebna sednica, koju sam zakazao za 8. Predlog za promenu Ustava Republike Srbije, a čekaće nas i naš Odbor za ustavna pitanja, te rad koji je vezan za usaglašavanje i pisanje konkretnih amandmana kako bi izgledala ta promena Ustava, što znači da ćemo u nekoliko narednih meseci imati još jedno odlučivanje o tekstu amandmana, a kasnije referendum.
Želim i da vas podsetim da je za usvajanje Predloga za promenu Ustava potrebna dvotrećinska većina, što ne sumnjam da će, naravno, biti.
Takođe bih želeo da vam kažem da sam sazvao za sredu 9. jun sledeću sednicu, gde ima više zakona koji se tiču Nacionalne baze podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma, nekoliko ugovora, odnosno garancija vezano za izgradnje regionalnih gasovoda i izveštaje raznih regulatornih tela, Komisije za kontrolu državne pomoći, Republike komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, sprovedeni monitoring Kancelarije za javne nabavke, Izveštaj Komisije za hartije od vrednosti.
Sada, na kraju, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Trinaestu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.
S obzirom na to da ovim završavamo Prvo redovno zasedanje u ovoj godini, pozivam vas da pozdravimo himnu Republike Srbije.
(Intoniranje himne.)
Zahvaljujem.
Zaključujem redovno zasedanje. Hvala.