Trinaesta sednica Prvog redovnog zasedanja , 27.05.2021.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Trinaesta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/201-21

3. dan rada

27.05.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:15 do 19:15

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.
Pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnom poslaniku u Narodnoj skupštini za upražnjeno poslaničko mesto, kako bismo omogućili njegovo učešće u radu Narodne skupštine.
Uručena vam je Odluka Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkom mesta u Narodnoj skupštini.
Takođe, uručen vam je Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnom poslaniku, sa predlogom da Narodna skupština, shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Radovanu Arežini, izabranom sa izborne liste Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija – Dragan Marković Palma.
Na osnovu Odluke Republičke izborne komisije i Izveštaja i predloga Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, a shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika konstatujem potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Radovanu Arežini.
Čestitam narodnom poslaniku na izboru i molim da se pripremi za polaganje zakletve.
Poštovani narodni poslaniče, molim Vas da, saglasno članu 17. Zakona o Narodnoj skupštini, pristupite polaganju zakletve.
(Predsednik čita tekst zakletve, a narodni poslanik ponavlja.)
„ZAKLINjEM SE DA ĆU DUŽNOST NARODNOG POSLANIKA OBAVLjATI PREDANO, POŠTENO, SAVESNO I VERNO USTAVU, BRANITI LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I GRAĐANSKE SLOBODE I PO NAJBOLjEM ZNANjU I UMEĆU SLUŽITI GRAĐANIMA SRBIJE, ISTINI I PRAVDI!“
Molim narodnog poslanika da potpiše tekst zakletve.
Dozvolite mi da Vam, u ime Narodne skupštine i u svoje ime čestitam na izboru za narodnog poslanika i poželim uspešan zajednički rad u tekućem mandatnom periodu.
Nastavljamo rad.
Dame i gospodo, nastavljamo sa radom.
Obaveštavam vas da je sprečen da sednici prisustvuje narodni poslanik Đuro Perić.
Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o 2. tački dnevnog reda – PREDLOGU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIČNOJ KARTI.
Pre nego što nastavimo, samo da vas još jednom podsetim da ćemo raditi po ovoj raspravi u pojedinostima u prepodnevnom delu sednice.
Od 16.00 do 19.00 sati je postavljanje poslaničkih pitanja Vladi Republike Srbije, a posle 19.00 sati će biti Dan za glasanje.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju: Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova, Siniša Mali, ministar finansija, Zoran Lazić, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova i Valentina Vulić, načelnik Uprave za upravne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Primili ste amandmane koje je na Predlog zakona podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove.
Primili ste izveštaje Odbora za odbranu i unutrašnje poslove i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Molim predstavnika predlagača da se izjasni o amandmanu.
Ima reč Aleksandar Vulin.