Jedanaesto vanredno zasedanje , 08.09.2021.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nevenka Kostadinova

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Hvala predsedavajuća. Uvažena ministarka sa saradnicima, uvažene kolege i koleginice narodni poslanici, ja ću govoriti o Zakonu o potvrđivanju amandmana na Montrealski protokol, o supstancama koje oštećuje ozonski omotač. Čovečanstvo usled ubrzanog tehnološkog razvoja, industrijskog napretka, forsiranjem potrošnje kao glavnog pokretača svetske privrede, sa jedne strane je poboljšalo ljudski život, učinilo ga lepšim i lakšim, ali paralelno sa tim, narušeni su zakoni prirode, poremećena životna sredina i povećan štetni uticaj na nju. Tako su benefiti napretka i razvoja automatski za posledicu imali različite poremećaje čiji se efekti višestruko odražavaju na prirodu i zakone koji u njoj caruju, na zemljište, vodu i vazduh, na biljni i životinjski svet, na zdravlje i živote ljudi.

Iz tih razloga se u prošlosti donošene različite konvencije, sporazumi i dogovori, a sve sa ciljem sprečavanja i eliminisanja uzroka, štetnog uticaja na životnu sredinu. Primer za to je Bečka konvencija, o zaštiti ozonskog omotača iz 1985. godine, čija je potpisnica bila bivša SFRJ, a koja je pozivala na saradnju i upravljanje supstancama koje oštećuju ozonski omotač.

Kako ova Konvencija nije predviđala nikakve kontrolne mehanizme, usvojen je Montrealski protokol koji predviđa obavezu smanjenja proizvodnje i potrošnje supstanci, koje oštećuju ozonski omotač, a koji je ratifikovan od strane 197 zemalja, među kojima je i naša država Srbija.

Na tekst Montrealskog protokola, kasnije su usvojena četiri amandmana koje je naša zemlja takođe ratifikovala. Montrealski protokol se pokazao kao veoma uspešan dokument iz oblasti zaštitne životne sredine, na sastanku u Uruandi 2016. godine, usvojen je Kigali amandman kojim se uvodi kontrola HFC supstanci, na isti način kao i za supstance koje oštećuju ozonski omotač.

Tim amandmanom se fluor-ugljovodonici uvode u Montrealski protokol, čime se definiše i smanjenje proizvodnje i potrošnje ovih supstanci.

Fluor- ugljovodonici su gasovi koji se koriste kao zamena za supstance koje oštećuju ozonski omotač. Ovi gasovi ne oštećuju ozonski sloj, ali imaju efekat staklene bašte i imaju veliki uticaj na klimatske promene čije su posledice, poput požara, poplava i slično, sve češće u zadnje vreme.

Republika Srbija kao mala, ali odgovorna država je potvrdila sva četiri amandmana Montrealskog protokola, a potvrđivanjem Kigali amandmana nastavlja svoje delovanje u cilju očuvanja ozonskog omotača.

Montrealski protokol je postepenom zamenom supstanci koje oštećuju ozonski omotač doprineo procesu oporavka omotača koji upija ultraljubičaste zrake koja sa sunca stižu na zemlju.

Dakle, ozonski omotač je filter koji upija štetne ultraljubičaste zrake, koji kada bi stigli na zemlju uništili bi genetički materijal i onemogućili bi fotosintezu, što ubi ubilo biljni i životinjski svet. Iz ovoga jasno proizilazi značaj i važnost ozonskog omotača i još više značaj i važnost aktivnosti vezane za njegovo očuvanje.

Naša država kao potpisnica Montrealskog protokola uspešno je implementirala sve ugovore i ispunila sve obaveze iz protokola.

U procesu pridruživanje EU Republika Srbija je u obavezi da svoje zakonodavstvo usaglasi sa regulativom EU i o fluor-vodoničnim gasovima.

Benefiti od Montrealskog protokola za zemlje potpisnice pored doprinosa očuvanju ozonskog omotača su brojne, od pristupa izvorima finansiranja za razno-razne projekte iz ove oblasti, preko tehničke saradnje i transfera tehnologija, razvojnih mogućnosti, kao i podrške za institucionalno jačanje i fleksibilnost u sprovođenju obaveza i implementacije planiranih aktivnosti.

Ovaj sporazum je samo jedan u nizu usvojenih zakona u ovom sazivu Skupštine. Podsećam da smo nedavno usvojili Zakon o zaštiti prirode, pre toga Zakon o klimatskim promenama, Zakon o energetici, Zakon o obnovljivim izvorima energije, a svi oni imaju za cilj zaštitu i očuvanje životne sredine.

Takođe, osvrnula bih se na još jedan veoma važan sporazum koji danas imamo na dnevnom redu, a koji se odnosi na projektni zajam između Saveta Evrope i Republike Srbije. Ovaj zajam jeste investicija, a ne trošak, jer će se sredstva iskoristiti za izgradnju smeštajnih kapaciteta za studente u Beogradu i Nišu.

Kao neko ko dolazi sa juga Srbije i kao student niškog Univerziteta, jer je Niš administrativni centar južne i jugoistočne Srbije, smatram da je izgradnja smeštajnih kapaciteta za studente niškog Univerziteta od velikog značaja za studente iz tog dela Srbije. Ovo još više iz razloga što su roditelji studenata iz tog dela Srbije lošijeg materijalnog položaja, pa će proširenje smeštajnih kapaciteta u studentskim domovima dati mogućnost mnogim studentima lošijeg materijalnog stanja da reše problem smeštaja na kvalitetan način po pristupačnoj ceni.

Ulaganje u studentski smeštaj je ulaganje u obrazovanje, a ulaganje u obrazovanje jeste investicija u bolju i lepšu budućnost jedne zemlje.

Svi dobro znamo mudru izreku koja kaže – ako hoćete da jednu zemlju urnišete, onda joj uništite obrazovanje, a ako hoćete da jednu zemlju podignete, onda investirajte u njeno obrazovanje.

Na kraju, u danu za glasanje, kao i moje kolege iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – za našu decu, podržaću predloge koje imamo danas na dnevnom redu.

Hvala.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto na listama poslaničkih grupa nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog načelnog jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? (Ne.)
Za reč se javila predlagač.
Reč ima ministarka Vujović.
...
Srpska napredna stranka

Irena Vujović

| Ministarka zaštite životne sredine
Hvala.
Poštovana predsedavajuća, poštovani narodni poslanici, građani i građanke Srbije, hvala vam na konstruktivnoj raspravi, jer smo danas imali na dnevnom redu izuzetno važne sporazume. Kao što ste i videli, pre svega, dva su izuzetno važna iz oblasti vojne saradnje Republike Srbije sa Vladom Kraljevine Maroka i Republike Srbije sa Vladom Savezne Republike Nemačke.
Takođe ono što je od izuzetne važnosti za Republiku Srbiju jeste i ratifikacija Ugovora o zajmu kada govorimo o novim ulaganjima i proširenju kapaciteta studentskih domova širom Srbije, s obzirom na neophodnost proširenja tih kapaciteta kada se pogleda broj slobodnih mesta i kapaciteta u odnosu na broj prijavljenih, ratifikacija Ugovora o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Republikom Srbijom u visini od 32 miliona evra.
Svakako, puno vas se osvrnulo i na Montrealski protokol, na koji bi ja i posebno obratila pažnju, s obzirom na resor koji vodim. Pre svega, da vam se zahvalim još jednom na iscrpnim komentarima, sugestijama i na tome što ste razumeli važnost zaštite životne sredine, a i Montrealskog protokola.
Kada govorimo o njemu, moram ponovo da naglasim da je to veoma uspešan međunarodni dokument iz oblasti zaštite životne sredine i da je dao izuzetno dobre rezultate po pitanjima obnavljanja ozonskog omotača.
Jedan od najvažnijih globalnih problema koji je svakako i kod nas prisutan jeste problem i borba sa klimatskim promenama. U martu ove godine ste usvojili Zakon o klimatskim promenama, što je takođe učinilo jedan iskorak kada pričamo o zaštiti životne sredine.
Mogu da vam najavim da ćemo mi u narednim danima formirati i nacionalni savet za klimatske promene, izuzetno važno telo pri Vladi koje će se i baviti ovim pitanjem. To je, naravno, bilo predviđeno i Zakonom o klimatskim promenama i to je ono što je novina i što će se dogoditi u narednim danima i u narednih pet godina će se baviti ovo telo tim pitanjima.
U nacionalni savet su uključene sve zainteresovane strane. Dakle, jedan transparentan pristup, uz poštovanje struke i njihovo prisustvo u savetu. Takođe smo obuhvatili i nevladin sektor i eksperte i zajedno ćemo napraviti određene rezultate, iskreno se nadam.
Glavni problem sa klimatskim posledicama svakako jeste što se oni ispoljavaju odloženo i mi sada osećamo klimatske promene koje su rezultirale na osnovu poslednjih 50 godina i zato je mnogo važno šta ćemo raditi danas, da ne bi neke buduće generacije osećale slične i posledice sa kojima se mi susrećemo. Zbog toga mi radimo više nego ikada u oblasti zaštite životne sredine.
Moram da iskoristim priliku da još jednom istaknem da ministarstvo intenzivno radi kada govorimo o borbi sa aerozagađenjem. Takođe isto brinemo o zagađenju vode i zemljišta i podjednako se trudimo da podižemo i svest ljudi vezano za značaj ove teme.
40/3 GD/CG
Kada govorimo o aerozagađenju, takođe moram da naglasim da izrađujemo program zaštite vazduha sa akcionim planom koji će definisati ciljeve i mere kada je reč o kvalitetu vazduha. To se po prvi put događa i svakako će pružiti i osnov za dalji razvoj usvajanja tih podzakonskih akata i nastavak primene evropskog zakonodavstva u oblasti zaštite vazduha.
Konferencija će se održati u petak, na kojoj će se i predložiti neke od mera za nacionalni plan, odnosno Akcioni plan za zaštitu vazduha na teritoriji Republike Srbije.
Takođe, u mesecu septembru sprovodimo i veliku akciju u 43 jedinice lokalne samouprave, a možda nam se još neke jedinice lokalne samouprave priključe, a to je svakako čišćenje divljih deponija i smetlišta širom čitave zemlje. Po nekoj proceni, ima oko 3,5 hiljade takvih deponija, mi ćemo u septembru očistiti 500. Dakle, svakako da ćemo svi zajedno da se trudimo da to očistimo zarad budućnosti novih generacija koje dolaze.
Ja se trudim da im i danas sa ovog mesta skrenem pažnju, predsednicima opština i nadležnim organima u jedinicama lokalne samouprave, da te lokacije koje očistimo svakako i sačuvamo. To je ono što je zadatak svih nas i nadam se da će mnogi građani kojima su te lokacije i velika smetnja, prijavljivati neodgovorne pojedince i da ćemo se zajedno boriti za čistiju budućnost.
Potvrđivanje ovog amandmana, da se vratim na Montrealski protokol, je značajno, pošto kontrolom potrošnje i upotrebom fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte ćemo dati doprinos sprovođenju Pariskog sporazuma, odnosno smanjenju emisija gasova i globalnog porasta temperature.
Uzimajući u obzir da bi usvajanjem ovog amandmana bili korak bliže ostvarenju cilja koji će svakako uticati na zaštitu životne sredine i budućnost svih građana, zahvaljujem vam se još jednom na raspravi i nadam se da ćete u danu za glasanje usvojiti sve ove predloge zakona koji su danas bili na dnevnom redu, uključujući, naravno, i Montrealski protokol. Hvala vam.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Zaključujem zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 2. do 7. tačke dnevnog reda.
Sa radom nastavljamo sutra u 10.00 časova.

Whoops, looks like something went wrong.