Četrnaesto vanredno zasedanje , 21.09.2021.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Saglasno članu 86. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri predloge akata iz dnevnog reda.
Dame i gospodo, dostavljeni su vam zapisnici sednica 11. i 12. vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu.
Pošto današnjoj sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika sa navedenih sednica.
Obaveštavam vas da je proverom u Službi za poslove Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja utvrđeno da tom Odboru niko od narodnih poslanika nije dostavio u pisanom obliku primedbe na navedene zapisnike.
Prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje zapisnik sednice Jedanaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu, održane 7, 8. i 9. septembra 2021. godine.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno - 159, za - 147, nije glasalo - 12 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Zapisnik sednice Jedanaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu.
Stavljam na glasanje zapisnik sednice Dvanaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu, održane 10. septembra 2021. godine. Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno - 160, za - 147, nije glasalo - 13 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Zapisnik sednice Dvanaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, uz saziv sednice Četrnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu, koja je sazvana na zahtev 236 narodnih poslanika, saglasno članu 106. stav 3. Ustava Republike Srbije, članu 48. stav 3. Zakona o Narodnoj skupštini i članu 249. Poslovnika, dostavljen vam je Zahtev za održavanje vanrednog zasedanja Narodne skupštine, sa određenim dnevnim redom sadržanim u tom Zahtevu.
Za sednicu Četrnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu, određen je sledeći
D n e v n i r e d:
1. Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika, koji je podneo Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja;
2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije, koji je podnela Vlada, i
3. Predlog zakona o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa Svetog manastira Hilandar, koji je podnela Vlada.
Narodni poslanik, dr Aleksandar Martinović, na osnovu čl. 92. stav 2. i 192, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika, predložio je da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o 1. i 2. tački dnevnog reda.
Da li poslanik Martinović želi reč?
(Aleksandar Martinović: Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 160, za – 153, nije glasalo – sedam narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
Prelazimo na rad po dnevnom redu.
Želim samo, pre početka, da vam kažem o dinamici našeg rada. Danas ćemo raspravljati o 1. i 2. tački dnevnog reda, sutra o 3. tački dnevnog reda, a u četvrtak o amandmanima i dan za glasanje.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju, osim predlagača po tački dnevnog reda Kodeks, koji su narodni poslanici, van Narodne skupštine pozvani su Maja Popović, ministar pravde, Jovan Ćosić, pomoćnik ministra pravde i Vladimir Vinš, viši savetnik u Ministarstvu pravde.
Želim na početku da kažem da će ministarka pravde doći odmah po završetku sednice Saveta za nacionalnu bezbednosti, koji je sazvao predsednik Vučić povodom aktuelne situacije, incidenata i napada na srpski narod na Kosovu i Metohiji.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 157. stav 2. i članu 192. Poslovnika, otvaram zajednički načelni i jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izmenama i dopunama Odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije.
Pošto će izvestilac, odnosno predstavnik predlagača Maja Popović kasnije doći, pitam narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića da li želi reč?
(Aleksandar Martinović: Da.)
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Izvolite.