Šesnaesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 28.12.2021.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesnaesta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/558-21

1. dan rada

28.12.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:05

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Hvala.

Pošto se više niko ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.

Dostavljeni su vam zapisnici Jedanaeste, Dvanaeste i Trinaeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2021. godini.

Pošto današnjoj sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika sa navedenih sednica.

Obaveštavam vas da je proverom u službi za poslove Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja utvrđeno da tom Odboru niko od narodnih poslanika nije dostavio u pisanom obliku primedbe na navedene zapisnike.

Prelazimo na odlučivanje.

Stavljam na glasanje Zapisnik Jedanaeste sednice Drugog redovnog zasedanja.

Molim narodne poslanike da glasaju.

Zaključujem glasanje: ukupno – 171, za – 160, nije glasalo – 11.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Zapisnik Jedanaeste sednice Drugog redovnog zasedanja u 2021. godini.

Stavljam na glasanje Zapisnik Dvanaeste sednice Drugog redovnog zasedanja u 2021. godini.

Zaključujem glasanje: ukupno – 170, za – 164, nije glasalo – sedam.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Zapisnik Dvanaeste sednice Drugog redovnog zasedanja.

Stavljam na glasanje Zapisnik Trinaeste sednice Drugog redovnog zasedanja u 2021. godini.

Zaključujem glasanje: ukupno – 171, za – 163, nije glasalo – osam.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Zapisnik Trinaeste sednice Drugog redovnog zasedanja.

Dostavljen vam je i predlog dnevnog reda sednice.

Pre utvrđivanja dnevnog reda, saglasno članu 92. i 93. Poslovnika, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za razmatranje akata po hitnom postupku, predlozima za dopunu predloženog dnevnog reda i o predlogu za spajanje rasprave.

Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Zaključujem glasanje: ukupno – 172, za – 166, nije glasalo – šest.

Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.

Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u veterinarskoj, fitosanitarnoj i oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje na Zapadnom Balkanu.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Zaključujem glasanje: ukupno – 172, za – 166, nije glasalo – šest.

Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila i ovaj predlog.

Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Zaključujem glasanje: ukupno – 172, za – 166, nije glasalo – šest.

Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila i ovaj predlog.

Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom priznavanju odobrenja ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost (AEOS).

Stavljam na glasanje i ovaj predlog.

Zaključujem glasanje: ukupno – 172, za – 165, nije glasalo – sedam.

Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.

Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o povezivanju šema elektronske identifikacije građana Zapadnog Balkana.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Zaključujem glasanje: ukupno – 172, za – 165, nije glasalo – sedam.

Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.

Narodni poslanik Smilja Tišma predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog rezolucije o ustaškom genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH od 1941. do 1945. godine.

Da li Smilja Tišma želi reč?

Želite reč?

Tri minuta, molim vas.

Izvolite.

Smilja Tišma

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Ja sam Smilja Tišma, preživelo dete, logoraš Jasenovca i ostalih logora u NDH od 1941. do 1945. godine, najstariji poslanik ovog saziva Narodne skupštine Republike Srbije.

Molim predsedavajućeg za dopunu dnevnog reda tačkom koju smo čekali 80 godina, a to je Predlog rezolucije o ustaškom genocidu izvršenom nad Srbima, Jevrejima i Romima u Drugom svetskom ratu od 1941. do 1945. godine.

Misija, pre nego što odem, prestanem da budem član ovog doma, i godinama insistiramo na tome kao preživeli zatočenici ustaških logora u Drugom svetskom ratu, da se pitanje izvršenog genocida nad srpskim, jevrejskim i romskim narodom na određen zvaničan način ozakoni i prikaže do danas to nije učinjeno.

Dozvolite da budem advokat 74 hiljade dece nad kojima je izvršen brutalan genocid u NDH, 20 hiljada dece u Jasenovcu, najstrašniji poligon za genocid i tada u Hrvatskoj državi postaloj na teritoriji Jugoslavije.

Treba da znamo i zapamtimo da je Jasenovac zauzimao ogroman prostor od 240 kvadratnih kilometara, oko 150 fudbalskih terena i bio šest puta veći od Aušvica u kome je stradalo milion i po ljudi, a državna politika NDH, odnosno današnje Republike Hrvatske dozvoljava da je nastradalo najviše 80 do 100 hiljada. Statistike govore o mnogo većem broju, no o tome će verovatno nadležni organi da odlučuju.

Poslednjih 100 logoraša krenulo je u samoubilački poslednji proboj sa ciljem da preživi, samo jedan da ispriča o 57 metoda ubijanja i 700 hiljada brutalno ubijenih ljudi, žena i dece. Cifre su sasvim drugačije. Vode se poslednjih meseci ozbiljni razgovori i polemike oko toga. Videćemo šta će ti razgovori da daju. Samoubilački proboj preživelo, o čemu sam maločas govorila, je njih samo oko 80.

Od Jasenovca Savom su plutali leševi, a kod Brankovog mosta 10 hiljada leševa napravilo je čep u plovidbenom putu da su ih nacisti dinamitom dizali u vazduh da bi omogućili plovidbu, a leševi su nastavili put do Crnog mora, a Beogradom se širio čudan težak zadah smrti. Da li je to genocid? Poriče se stalno da nije izvršen genocid. Ima puno primera. Ja ću samo neke da nabrojim.

Danas je poslednji pokušaj da stavimo rezoluciju na dnevni red, poslednji put uzimam reč u vezi sa ovim pitanjem. U ime brutalno ubijenih, masakriranih žrtava, ljudi, žena i dece u genocidu nad genocidima u 20. veku, u ime jasenovačkih mučenika, dužnost nam je da donesemo rezoluciju o ustaškom zločinu izvršenom u toku Drugog svetskog rata. Bar na ovu osamdesetogodišnjicu da kažemo da li je i to genocid što se do sada zna da izvršeno i urađeno u Jasenovcu.

Za ovaj saziv koji ima apsolutnu većinu i istorijsku ulogu …veliku istorijsku odgovornost i nema opravdanje da se propusti ova istorijska šansa, posebno sada kada mnogi upiru prst u Srbiju i optužuju Srbiju da je genocidna država.

Ko danas ne glasa za osudu genocida može se smatrati da taj genocid odobrava nad sopstvenim narodom. Kaže narodna poslovica, na muci se poznaju junaci, a heroji svog naroda.

Ova rezolucija treba da bude gromobran pred revizijom istorije revolucija o genocidu NDH. Nije protiv hrvatskog naroda, već protiv svih koji su izvršili genocid nad tim narodom, pa kako se onda Hrvati prepoznaju u njoj i blokiraju njeno donošenje pretnjom da će blokirati Srbiju i neke klastere ako se usvoji rezolucija?

Naš patrijarh Porfirije reče da ustaše nisu bili Hrvati, jer se ispisaše iz ljudskoga roda kao neljudi. Ali kako se zovu oni Hrvati što proteraše 250.000 Srba iz države Hrvatske proteklih godina, to nam je poznato, a kako se zovu ovi danas što napraviše vojni sporazum Zagreba i Prištine 17. decembra 2021. godine?

Poruka je – spremite se Srbi za novu Oluju i genocid. Ako je Vili Brant klečao u Varšavskom getu za Holokaust, Merkel i Makron se izviniše za genocid Namibije i Ruande. Dakle, ni Hrvatska nema moralno pravo da se krije iza Evrope, kao što se krije iza Jugoslavije i kada je ucenjivala Srbiju zbog bratstva i jedinstva da se ne diraju rane a one ne mogu da zarastu dok se ne osudi genocid.

U ime dobrosusedskih i suživota na Balkanu pozivam vas da danas kao poslanici Narodne skupštine Srbije zajedno probijemo obruč ćutanja o osamdesetogodišnjici pretrpljenog genocida.

Glasajte bez straha, bez bojazni, bez uvijanja, bez kalkulacija, bez stranačkog pragmatizma. Molim vas da prestane ćutanje. Probali smo da se donese rezolucija 2016, pa 2021. i uvek se kaže – nije vreme, ni tada, ni sada. Pa, kada? Srbija više ne može da čeka i ne treba da čeka.

Dozvolite mi da vas po poslednji put zamolim da glasate po svojoj savesti i u to ime predsedavajućem dozvolite da ustanem i da mu uručim moj lični primerak rezolucije.

Ovaj čin je poslednji proboj logoraša Jasenovca i da se nikada ne zaboravi genocid.

Hvala vam na pažnji.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Zaključujem glasanje: ukupno – 168, za – 44, uzdržano – jedan, nije glasalo – 123 narodna poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.

Narodni poslanik Miodrag Linta predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izbeglicama.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Zaključujem glasanje: ukupno – 16, za – šest, nisu glasala dva narodna poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Miodrag Linta predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Zaključujem glasanje: ukupno – 168, za – devet, nije glasalo – 159 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.

Narodni poslanik dr Aleksandar Martinović je predložio da se obavi: 1. – zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. i od 4. do 13;

2. – zajednički jedinstveni pretres po 2. i 3. tački dnevnog reda.

Da li predlagač želi reč? (Ne)

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Molim narodne poslanike da glasaju.

Zaključujem glasanje: ukupno 168, za – 157, nije glasalo – 11 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.

Pošto smo se izjasnili o predlozima za razmatranje akata po hitnom postupku, za dopunu predloženog dnevnog reda i o predlogu za spajanje rasprave, na osnovu člana 93. stavljam na glasanje Predlog dnevnog reda, u celini.

Zaključujem glasanje: ukupno 168, za – 161, nije glasalo sedam.

Konstatujem da je Narodna skupština utvrdila dnevni red Šesnaeste sednice Drugog redovnog zasedanja u 2021. godini, u celini.

Molim službu da pripremi prečišćeni tekst dnevnog reda.

D n e v n i r e d

1. Predlog zakona o izmeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, koji je podnela Vlada;

2. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva;

3. Lista kandidata za člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, koju je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku; 4. Izveštaj o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2020. godinu, koji je podnela Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, sa Predlogom zaključka Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije od 25. novembra 2021. godine;

5. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;

6. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2022. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;

7. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2022. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;

8. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2022. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;

9. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom;

10. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u veterinarskoj, fitosanitarnoj i oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje na Zapadnom Balkanu; 11. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu, koji je podnela Vlada;

12. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom priznavanju odobrenja ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost (AEOS);

13. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o povezivanju šema elektronske identifikacije građana Zapadnog Balkana.

Prelazimo na rad po utvrđeno dnevnom redu sednice.

Saglasno članovima 90. i 239. obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju Branislav Nedimović, potpredsednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Siniša Mali, ministar finansija, Radomir Ratko Dmitrović, ministar za brigu o porodici i demografiju, prof. dr Darija Kisić Tepavčević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Dragan Kovačević, predsednik UO Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Saša Stevanović i Danijela Vazura, državni sekretari, Milan Dobrijević, državni sekretar, Dragan Pejović, direktor Regulatorne agencije za elektronske komunikacije, Snežana Karanović, pomoćnik ministra, Mirjana Radanović, vršilac dužnosti sekretara, Ognjen Popović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra, Aleksandra Čamagić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra, Sandra Grujičić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra, Sava Savić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra, Nebojša Milosavljević, vršilac dužnosti direktora Uprave za zaštitu bilja, Emina Milakara, vršilac dužnosti direktora Uprave za veterinu, Zorana Vujović, direktor Sektora za pravne poslove, Dragoljub Stefanović, tehnički direktor Regulatorne Agencije, Milena Antić Janić, rukovodilac grupe za populacionu politiku, Milan Vojvodić, šef Odseka za informacionu bezbednost, Branka Đorđević, viši savetnik u Sektoru za finansijski sistem, Zoran Sandić, samostalni savetnik u istom sektoru, Sanja Gavranović i Katarina Denčić iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Zorica Vulić, Dragan Petrović iz MUP.

Molim poslaničke grupe ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.

Saglasno članovima 157. i 170, otvaram zajednički načelni i jedinstveni pretres o tački 1. i tačkama od 4. do 13. dnevnog reda.

Da li predstavnici predlagača, predstavnici Vlade žele reč na samom početku sednice?

Reč ima ministar Nedimović.