Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 19.10.2022.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/140-22

2. dan rada

19.10.2022

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:45

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Po redosledu, narodna poslanica Sanja Jefić Branković. Izvolite.

(Nebojša Zelenović: Replika.)

Nema replike, završili smo krug replika.

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Sanja Jefić Branković

Socijaldemokratska partija Srbije
Zahvaljujem.

Poštovana predsedavajuća, potpredsednice, koleginice i kolege narodni poslanici, mi smo tokom jučerašnje rasprave bili u prilici da čujemo brojne argumente za i protiv usvajanja ovog predloga zakona, a čini mi se da će tako biti i danas.

Analizirajući Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima, prosto ne mogu da ne iznesem zaključak da smo svi mi ovde koji danas sedimo u ovoj sali kao narodni poslanici ali pre svega kao predstavnici naroda, svesni svoje odgovornosti prilikom donošenja zaključaka o tome kakav ćemo stav po pitanju ovog predloga zakona zauzeti, ali, na kraju i kakvu ćemo odluku doneti u danu kada o tome budemo i odlučivali.

Skoro sam siguran da smo svi saglasni oko činjenice da je vreme globalnog ekonomskog rasta i razvoja za nama i da nas u budućnosti očekuje jedan značajniji i neizvesniji ekonomski period u kome će svaka zemlja onako i onoliko koliko zna i ume morati da se snalazi. To jeste realnost i Evrope, ali i čitavog sveta, pa, nažalost, i naše zemlje.

Tačno je, Srbija je mala evropska zemlja ali se u velikoj meri oslanja na velike ekonomije i na velika tržišta i poprilično je nemoguće da u potpunosti ostane imuna na sva ona ekonomska dešavanja i previranja koja se oko nje dešavaju, bez obzira na to što su ona daleko od naših granica i što mi možda neposredno nemamo uticaj na njih, ali se one svakako posredno odražavaju i na našu zemlju i prosto je nemoguće da ostanemo imuni na to i da ne osetimo posledice ekonomske nesigurnosti koje postoje, pre svega u Evropi, ali i u ostatku sveta.

Upravo zbog toga, imajući u vidu okolnosti u kojima se sada nalazimo, i te kako je važno da nova Vlada, drugačije organizovana, sa nekim drugim personalnim rešenjima, zauzme jedan stav koji će omogućiti sigurnost ovoj zemlji, u vreme koje je sasvim izvesno nesigurno u nekom budućem periodu i u kome ćemo morati da donosimo neke teške i značajne, a mogu reći i nepopularne odluke.

Upravo u tom smislu, ekonomska pitanja danas zaista jesu apsolutno dominantna i u životima svih naših građana, to je potpuno prirodno, ali nam je upravo iz tog razloga veoma važno da očuvamo stabilnost koju imamo, ali i da svoju trgovinsku razmenu nastavimo na način na koji smo to činili i do sada, a da bismo to ostvarili, neophodni su nam stabilni evropski partneri, pre svega, ali i trgovinski partneri iz ostalih zemalja u okruženju, kako bismo mogli da omogućimo pre svega sigurno snabdevanje tržišta, ali i da odgovorimo svim onim izazovima vezanim za poskupljenje i rastuću inflaciju, koju ćemo morati da držimo pod kontrolom onoliko koliko u tome uspemo u celoj ovoj situaciji.

Možda je baš to jedan od razloga zašto ovaj predlog zakona predviđa jedno novo ministarstvo koje će se baviti samo pitanjem trgovine, možda baš zato da ojača te ekonomske i trgovinske veze koje smo do sada ostvarili. Moj kolega Bačevac je kao ovlašćeni predstavnik naše poslaničke grupe tokom jučerašnjeg dana izneo sve one rezultate koje je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u proteklom periodu u ovom smislu ostvarilo. Tu pre svega mislim na jačanje trgovinskih veza koje smo do tada imali, ali i na stvaranje nekih novih veza koje predstavljaju neku zdravu osnovu za dalji rad ovog ministarstva. Ja sam ubeđena da će predloženo ministarstvo, koje će u svom resoru imati pitanje koje će se baviti samo ovom temom, zapravo nastaviti na tim nekim zdravim osnovama koje su od strane naše koleginice Tatjane Matić u proteklom periodu i postavljeni.

Dakle, Vlada po ovom predlogu bi trebalo da ima 25 ministarstava i sasvim sam sigurna da pred sobom ima veliki izazov, pre svega da bude efikasna u rešavanju ekonomskih i energetskih problema u našoj zemlji.

Ukratko bih se osvrnula na jučerašnju raspravu. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima je naišao na kritike od strane opozicije tokom jučerašnjeg dana i lično sam mišljenja da te kritike treba poštovati, iz razloga što je svakoj demokratskoj državi i te kako važno da se u Skupštini, odnosno u parlamentu, čuje glas opozicije. To znači da opozicija radi svoj posao, odnosno da je tu da koriguje sve ono što vlast ili ne vidi, ili ne može da uradi, pa se upravo kao posledica svega toga može javiti možda i neka nova ideja, ali i bolji zakonski predlog.

Ja ću se upravo rukovoditi postulatom da je kvalitet uvek važniji od kvantiteta u kontekstu 25 ministarstava o kojima sam malo pre govorila. Sigurna sam da će nova Vlada novim ministarstvima, resorima, ali i drugima personalnim rešenjima uspeti da odoli svim izazovima koji se pred njom nalaze i da pozicionira Srbiju u jednom spoljnotrgovinskom i spoljnopolitičkom smislu na način na koji će se to negativno najmanje osetiti za sve naše građane.

Iz napred navedenih razloga SDPS je duboko uverena da će Vlada uspeti da odoli ovim izazovima i pružiće joj punu podršku u danu kada o ovom zakonu budemo odlučivali. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Zahvaljujem se narodnoj poslanici Sanji Jefić Branković.
(Nebojša Zelenović: Povreda Poslovnika.)
Po kom osnovu?
(Nebojša Zelenović: Član 104. stav 1.)
Izvolite.

Nebojša Zelenović

MORAMO - ZAJEDNO
Zahvaljujem se.

Povređen je član 104. stav 1. koji kaže - ako se poslanik u svom izlaganju na sednici uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku koji nije član iste poslaničke grupe.

Gospodin Jovanov se na uvredljiv način izrazio o meni. Dakle…
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Izvinite, narodni poslaniče, vi ste sada citirali član koji se odnosi na repliku. Na šta imate povredu Poslovnika? Na prethodno izlaganje koleginice Jefić ili?

Nebojša Zelenović

MORAMO - ZAJEDNO
Povređen je Poslovnik. Prethodni put sam tražio repliku i niste mi je dali, a sada tražim povredu Poslovnika, a posle ću repliku.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Kolega, nije povreda Poslovnika. Na šta ste imali povredu Poslovnika?

Nebojša Zelenović

MORAMO - ZAJEDNO
Na izlaganje gospodina Jovanova.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
To se vrši neposredno, a ne nakon sledećeg govornika. Molim vas uzmite Poslovnik pa malo proučite.
Sledeći po prijavi za reč je Vojislav Vujić.
...
Jedinstvena Srbija

Vojislav Vujić

Jedinstvena Srbija - Dragan Marković Palma
Uvažena predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, jučerašnji dan je pored ove teme koja treba da bude dominantna, uglavnom obeležila diskusija Istok ili Zapad?

Ono što je bitno kolegama sa leve strane, kolege koje danas obrazlažu ovaj zakon i ono što je juče rekao i predsednik JS, Dragan Marković Palma, predsednik moje poslaničke grupe, da ćemo mi iz JS podržati ovaj Zakon o Vladi.

Svi kažu da je vreme teško. Vreme je, siguran sam, nije lako, ali i ovo će da prođe. Svedoci smo više puta da su bili ratovi, pa su prošli. Svedoci smo da su bile sankcije, bilo je teško i tada, pa su i one prošle. Bila je korona i to je bilo teško i ta korona je prošla i život ide dalje. Siguran sam da život nikada ne može da stane. I ovaj rat u Ukrajini će sigurno da prođe i sve ovo što se traži od nas, ovaj veliki pritisak koji trenutno Srbija ima da se opredelimo da li ćemo na Istok ili da li ćemo na Zapad i ovo će da prođe. Siguran sam da će Srbija, kao i sve ostalo što se zove život, da nastavi.

To pitanje Istoka ili Zapada je aktivno 70 godina i juče je nekom palo napamet da ultimativno sada kažemo da li smo za istok ili smo za zapad. Ja nisam siguran da smo mi uopšte uslovljeni bilo kako da takav odgovor moramo da damo danas, da takav odgovor moramo da damo i u petak kada budemo glasali za Vladu. Vreme je pred nama, videćemo šta će sve da se dešava i siguran sam da ćemo u skladu sa tim i da donosimo takve odluke.

Ali, ono što je mene juče iziritiralo, a to je da sam u hodnicima čuo sledeću stvar od ljudi koji dugo rade u ovoj skupštinskoj zgradi, kažu, po kuloarima kruže priče - ovu grupu plaćaju Nemci, ovu grupu plaćaju Amerikanci, ove ovamo plaćaju Francuzi, ove plaćaju Englezi, opet neke tamo druge plaćaju Rusi. Ja sam siguran i mogu da pričamo u ime koalicije kojoj pripadam i siguran sam i u ime one većine koja će da glasa ovu Vladu, mi poslanici koje plaća srpski narod nemamo nikakve sponzore sa strane i zato ćemo u petak da glasamo za Vladu, zato ćemo u petak da glasamo za one kojima je narod dao najveće poverenje da formiraju Vladu.

Da li će Vlada da ima 25 resora, da li će da ima 20 resora, to je stvarno tehničko pitanje i siguran sam da je to najmanje bitno. Vi možete da imate, kaže neko, biće skupa zato što umesto 20 ima 25 resora. Pa, znate šta? Vi možete da imate 15 resora, ali imate 200 sekretara i da ta Vlada bude manje funkcionalna i da bude skuplja od Vlade u 25 resora. Tako da mislim da oni koji trebaju da formiraju Vladu imaju to ovlašćenje, imaju tu odgovornost i mi u to ne trebamo da se mešamo.

Šta nama treba da bude bitno? Da vidimo da bar posle prvih 100 dana ovde sednemo, da čujemo izveštaj Vlade u periodu koji je iza nje, posle 100 dana da dobijemo jedan takav izveštaj i da onda kažemo da li je nešto dobro ili je nešto loše.

Juče isto, stvar koja me je pogodila, ne znam zašto se to potenciralo, kaže neko - znate šta, od uslova formiranja ove Vlade je vrlo bitno da li ćemo mi da priznamo Kosovo. Pa, ovde je više puta jasno rečeno da niko neće da prizna nezavisno Kosovo. Mi smo svi koji smo prisutni u ovoj sali polagali zakletvu i ta zakletva podrazumeva da nećemo da priznamo nezavisno Kosovo. Ista Vlada o kojoj pričamo polaže zakletvu i u tekstu te zakletve isto piše da nećemo da priznamo Kosovo.

Prema tome, za jeftine političke poene ima vremena. Znači, ova Vlada će da traje naredne tri godine i više od tri godine, a ono što je bitno, a to je da sve one funkcije koje su obavljali čelni ljudi i koje će da obavljaju čelni ljudi i dalje moraju da ostanu stabilne.

Spoljna politika će da bude dominantna u narednom periodu. Privredu moramo da čuvamo kao i sve ostale resore.

Zato još jedanput pozivam sve prisutne, nemojte da otežavamo Vladi. Vlada je naša. Vlada pripada i opoziciji i pripada i vlasti. Da li će da radi dobro ili loše, pokazaće vreme. Hvala.