Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.11.2022.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/163-22

3. dan rada

09.11.2022

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 19:55

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Niste vi sada rekli koji tačno član Poslovnika?
...
Demokratska stranka

Zoran Lutovac

Demokratska stranka - DS
Član 27. stav 2.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Šta u vezi sa tim?
...
Demokratska stranka

Zoran Lutovac

Demokratska stranka - DS
Član 27. stav 2.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Dobro. Šta u vezi sa tim?
...
Demokratska stranka

Zoran Lutovac

Demokratska stranka - DS
Pa, evo, ovo što sam vam rekao.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
To da je poslanica ukazala na povredu Poslovnika? Dobro. Ne smatram da sam prekršio bilo šta, ali moram da vas pitam da li hoćete da se izjasnimo? Hoćete li da se izjasni Skupština?
Smatram da hoćete da se izjasni.
(Zoran Lutovac: Neću.)
Nećete? Nećemo da se izjasnimo.
Po Poslovniku, u redu, ali ako hoćete po Poslovniku, uradite to na vreme. Stalno to radite. Dam nekome reč, onda dižete Poslovnik i onda se žalite.
Ko je hteo po Poslovniku još?
Reč ima Sandra Božić.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Evo, da pomognem prethodnom govorniku, gospodine predsedniče, i da mu objasnim da kada ne govorite o temi amandmana i o temi dnevnog reda, to je član 106.

Vidim da im je vrlo teško da nauče Poslovnik o radu Narodne skupštine. To je jedna knjižica koja ima možda dvestotinak stranica, a sve silni doktori i profesori.

Tako da vas molim da se malo još više potrudite da olakšate rad u Narodnoj skupštini time što ćete znati i poznavati zbirku propisa.

S druge strane, kada se žalite na to da nismo u temi, onda ne smete biti licemerni, jer vi od početka današnjeg zasedanja ste se javili nekoliko puta sa strane prekoputa i niste govorili ni o amandmanu, nismo čuli ništa o rebalansu budžeta, nismo čuli ništa o amandmanima, ali smo zato čuli da je Veljko Belivuk razbijao demonstracije.

Samo da vas pitam da li to govorite u prvom licu, s obzirom da smo čuli izjavu svedoka da su planirani nakon što je planiran atentat na predsednika Aleksandra Vučića i da se dovede, pretpostavljam, na vlast neko ko će biti zadužen da sprovodi kriminalne aktivnosti u punom procvatu Veljka Belivuka. Planirane su određene aktivnosti u smislu demonstracija, organizacija nemira itd.

Pa vas pitam, zaista iskreno ovog puta, s obzirom da znamo da neki put bolje Veljka Belivuka s ove strane brane nego što ga brane njegovi advokati, da li ste zaista imali ikakvog udela u organizaciji tog atentata? Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Ne smatram da sam prekršio Poslovnik.
Vezano za član 106, tačno je, ne govori se o rebalansu, ali smo dozvolili svima da govore šta god hoće, jer znate kako onda to izgleda. Posle kažu da nisu mogli da kažu ništa.
Tako da, ako žele svi, ali stvarno svi da se držimo teme, to bi bilo najbolje, ali vidim da to nije baš slučaj, jel tako, ne želite da se držimo teme.
Da li treba da se izjasnimo? Ne.
Po Poslovnik, Parlić.
...
Narodna stranka

Ivana Parlić

Narodna stranka
Predsedavajući, mi se držimo teme, a tema je član 107. Narušavate dostojanstvo Narodne skupštine.

Svako obraćanje ove žene danas je uvreda za sve narodne poslanice.