Drugo vanredno zasedanje , 27.02.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Drugo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/323-23

3. dan rada

27.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

 • ZAKONI

 • Zaključak povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o sprovedenom monitoringu Kancelarije za javne nabavke za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara 2021. do 31. decembra 2021. godine
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za energetiku Republike Srbije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2021. godinu
 • Odluka o izboru direktora Agencije za sprečavanje korupcije
 • Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnički koridor X u Srbiji okvirni sporazum - globalna kapija između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Železnički koridor X u Srbiji - deonica od Beograda do Niša) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokac
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon u oblasti nauke, tehnologije, obrazovanja i kulture
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Esvatini o kulturno-prosvetnoj saradnji
 • Zakon o izmenama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu za 2021. godinu i Izveštaja o sprovođenju aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23 - Potpoglavlje Borba protiv korupcije
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Agencije za sprečavanje korupcije za 2021. godinu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Hvala vam.
  Po amandmanu, Srđan Milivojević.
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Poštovani građani Srbije, koristiću vreme ovlašćenog predlagača.

  Dakle, kada smo govorili o nazivu ovog zakona, mi smo tražili da se zakon naslovi – Zakon o izmenama i dopunama Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

  Zašto nam je to važno? Evo, gospodin Jovanović nije tu, ali vi niste razumeli kada ste malopre kritikovali Vladu, nije Vlada bila u Lebanu. Od kada je Vlada otišla iz Lebana to mesto se zove bezlebane, a ne Lebane.

  Ali, kada govorimo o Zakonu o upisu stvarnih vlasnika, zašto nam je to važno? Evo, da pitam vas, kolege iz Srpske napredne stranke, ko je najviši vrh Srbije, a da ne gledate u internet? Ne znate. Dobro. Velika Rudoka sa Šare, 2.660 metara, bar do danas. E sada, ako se nešto u Briselu potpiše, možda bude i Midžor. A jedan drugi vrh se proglasio najvišim. On se zove Pančićev Vrh na Kopaoniku.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Milivojeviću, možemo li po amandmanu?
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Upravo je to amandman, gospodine.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Nije to amandman.
  Hoćete li da vam kažem šta je amandman?
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Evo, da ja kažem vama.

  Da li znate ko je vlasnik onog nelegalnog objekta na Pančićevom Vrhu, stvarni vlasnik.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Nećete po amandmanu?
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Ne, čekajte, molim vas… (Isključen mikrofon.)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Evo, ja ću da pripomognem.
  Znači, pošto je ovo reč o amandmanu koji je podnela poslanička grupa Zavetnika, reč je o predlogu da se promeni naziv predloga zakona.
  (Srđan Milivojević: Pa, što ste me prekinuli?)
  Da vam pomognem, da vidite o čemu se radi.
  Znači, nije stvar u tome da vi govorite nešto šire od onoga što je zaista eksplicitno napisano u amandmanu, ali gledajte da to bar nekog smisla ima.
  Ovde pitate narodne poslanike kako se zove ono, kako se zove ono. Zamislite neko od njih da pita vas ko je napisao „Pokondirenu tikvu“. Šta bi onda bilo i u šta bi se pretvorila ova sednica sada?
  Sve je u redu. Znači, možete da govorite, imate vreme, a samo gledajte da to bude bar minimalno korektno i da bar nekog smisla ima.
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Ja ću da vam objasnim zašto je to važno, zašto je važno da znamo ko je stvarni vlasnik objekta na Pančićevom vrhu.