Drugo vanredno zasedanje , 27.02.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Drugo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/323-23

3. dan rada

27.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

 • ZAKONI

 • Zaključak povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o sprovedenom monitoringu Kancelarije za javne nabavke za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara 2021. do 31. decembra 2021. godine
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za energetiku Republike Srbije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2021. godinu
 • Odluka o izboru direktora Agencije za sprečavanje korupcije
 • Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnički koridor X u Srbiji okvirni sporazum - globalna kapija između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Železnički koridor X u Srbiji - deonica od Beograda do Niša) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokac
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon u oblasti nauke, tehnologije, obrazovanja i kulture
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Esvatini o kulturno-prosvetnoj saradnji
 • Zakon o izmenama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu za 2021. godinu i Izveštaja o sprovođenju aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23 - Potpoglavlje Borba protiv korupcije
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Agencije za sprečavanje korupcije za 2021. godinu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Gospodine Jerkoviću, ajde što niko ne razume o čemu pričate uopšte, ja nisam siguran da li razumete vi, ali kakve to veze ima sa vašim amandmanom na član 1? Bar se potrudite, pokušajte da nešto kažete, da bilo kakvog smisla ima.
  Pravo na repliku.
  (Narodni poslanik Aleksandar Jerković dobacuje s mesta.)
  Samo ako možete da ne vičete sa mesta sada, dao sam reč.
  (Aleksandar Jerković: Ja neću da vičem ako mi date mikrofon.)
  Dao sam reč, samo polako. Dozvolite drugima da govore, pa možete i vi.
  Nastavite, gospodine Jovanov.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Milenko Jovanov

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Nemam mnogo šta da kažem. Mislim da je dobro preterao prethodni govornik u nekim stvarima. Njegovo je pravo, nije nikakav problem. Ali, želim da mu se zahvalim kao predstavniku stranke Bunjevci, kako kaže tačno, Bunjevci građani Srbije.

  Dakle, želim da mu se zahvalim kao pripadniku Bunjevačke nacionalne manjine za to što brine o Srbiji, za to što vodi politiku u skladu sa državnim interesima, jer Bunjevci su zajedno sa Srbima još na Velikoj Narodnoj skupštini u Novom Sadu izglasali prisajedinjenje Srema, Banata, odnosno, pardon, Srem je dan ranije, Banata, Bačke i Baranje Kraljevini Srbiji. Tako da, nastavljate jednu važnu tradiciju, državotvornu tradiciju Bunjevaca u Srbiji.

  Nažalost, koliko imate veze sa Bunjevcima, to najbolje znate. Ali, iako možda lično nemate, zastupate njihovu politiku, s tim da ono što znam sigurno, to je da pravi Bunjevci, oni koji se zaista tako izjašnjavaju i na popisu i imaju svoj nacionalni savet, apsolutno ne stoje iza ovoga što vi govorite. Tako da, ja zaista ne znam koje vi onda Bunjevce predstavljate?

  Dakle, drago mi je da se borite kao Bunjevac za Srbiju, ali bih voleo da svoje delovanje uskladite sa Nacionalnim savetom Bunjevaca u budućnosti. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Hvala.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Lutovac, Rakić, Mitrović, Miladinović i Milivojević.
  Reč ima podnosilac Nenad Mitrović.
  ...
  Demokratska stranka

  Nenad Mitrović

  Demokratska stranka - DS
  Poštovane i poštovani narodne poslanice i narodni poslanici, znanje je moć. Kada su neznanje i pohlepa moć, posledice su stvarno velike, reči su Zorana Đinđića.

  Kod ovog Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, očito je da nije u pitanju neznanje. Siguran sam da je u pitanju pohlepa, jer izrada novog softvera posle samo par godina, u zemlji, recimo, gde u selima Ivanjice kada u jednoj štali uključite dve muzilice nestane struja, ne u štali, nego ispadne sklopka u selu.

  Na Odboru za poljoprivredu jedan poslanik vladajuće većine je rekao da ove i sledeće godine se ulaže preko 500 miliona evra u širokopojasni internet u svim selima u Srbiji. Pazite, nestaju nam sela, stari ljudi umiru, mladi se sele. Doći ćemo vrlo brzo u situaciju kada će, kako mladi kažu, u lajvu poslednjeg seljaka kada napadne medved, da gledamo napad uživo. Mi ovde stvarno ne znamo šta su prioriteti.

  Ne mogu da kažem, zakon je lep, ali u ovom trenutku nije koristan. Pričamo o metrou, o brzim prugama, ali otpuštamo javne tužiteljke koje se bore za ovaj narod, bore se protiv lopovluka i takvo je danas stanje.

  Želim da završim sa ovim amandmanom rečima Zorana Lutovca – nema danas većeg patriotizma nego boriti se protiv korupcije. Hvala lepo.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Izvolite.
  ...
  Demokratska stranka

  Miodrag Gavrilović

  Demokratska stranka - DS
  Dragi građani Srbije, pred nama se nalazi jedna sednica koja je bez ikakvih razloga sa velikim brojem tačaka koje se razlikuju, a kako je predlagač tražio, objedinio sve i jednu tačku dnevnog reda zbog toga što smatra to sve povezano. Upravo je to jedan način razmišljanja. Nalazimo se u jednoj situaciji da se preda nama nalazi, kako to vlastodržac kaže – ne prihvata amandman zbog toga što on ne doprinosi unapređenju zakonodavnog okvira, a moj amandmana je tražio od toga da budemo direktni i da pomognemo narodu da razume ono što mi radimo i da pišemo zakone tako da narod razume šta mi hoćemo da napišemo u tim zakonima.

  Ali, evo kako to izgleda. Znači, traženo je izmenama ovog zakona da se promeni da se, umesto člana 7. stav 4, upućuje na odredbu član 7. stav 3. zato što u tom stavu se nalazi odredba koja detaljno opisuje član 6. tačka ta i ta, a tu se pozivamo na član 3. u kome se nalazi značenje pojmova.

  Zamislite čoveka koji nije pravnik i treba da pročita ovaj zakon, e to vam je, gospodo, isto kao što i vi radite ovih dana. Znate kako? Evo vam primer. Kada građani dobiju obaveštenje, recimo, o prekršaju, poziv na sud, poziv od tužioca, obaveštenje o visini poreza na imovinu, račune za info-stan, ma bilo šta da dobiju, za njih to predstavlja problem, jer ne razumeju uopšte o čemu se radi, ne razumeju zakon, ne razumeju ono što dolazi do njih. A, znate zbog čega? Zbog vas. Zato što je narod zbog vas došao u situaciju da je ova država za narod problem, veliki problem. Ne veruje ni sudu, ni tužiocima, ne veruju ni Zaštitniku građana, on ne veruje verovatno ni sam sebi, ne veruju Komisiji za zaštitu konkurencije i tako redom.

  Ono što je bitno da se kaže sa ovim amandmanom koji je meni važan, važan je i Demokratskoj stranci, jeste sledeće – narod će ovih dana pokazati šta u stvari on želi. Ovakav zakonodavni okvir sigurno ne.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Dejan Bulatović, po amandmanu.
  ...
  Stranka slobode i pravde

  Dejan Bulatović

  Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
  Poštovani predsedniče, poštovani narodni poslanici, građani Republike Srbije, moram da kažem da ovaj Izveštaj o Zaštitniku građana zaista je nešto što nisam shvatio i nisam razumeo da Zaštitnik građana treba da čuva građane, da odgovara na njihova pitanja. To se ne dešava. I ja kao narodni poslanik sam nekoliko puta podneo Zaštitniku građana neka pitanja na koja nisam dobio nikakav odgovor.

  Takođe, pre dve godine sam govorio o tome da se dešavaju neke neverovatne stvari, a kada je u pitanju kršenje zakona i Zaštitnik građana je ćutao na to. Govorio sam i o tome da je vrlo važno da imamo transparentnu stvar kada je poljoprivreda u pitanju, a kada su poljoprivrednici širom Republike Srbije govorili o problemima u kojima se nalaze, kada su govorili o tome da postoje neki državni sekretari, pre godinu dana, koji su čak uhvaćeni u nekim krivičnim delima, u vreme Branislava Nedimovića, ministra, čak su bili uhapšeni i neki državni sekretari, i to su bila pitanja zapravo… Kada govorimo i evo ovako amandmanski to da kažem da Zaštitnik građana treba da čuva građane i treba da govori o tome na svim mogućim sredstvima javnog informisanja. O tome treba da se govori.

  Zaštitnik građana ćuti. Nema odgovor ni na jedno pitanje kada mu poljoprivrednik postavi to pitanje. To je ono što je zaista potpuno neshvatljivo, potpuno nerazumljivo i šta je uloga, da li on uopšte zna šta je uloga Zaštitnika građana? Dokle će u ovoj zemlji da onaj ko ima funkciju ne obavlja svoju funkciju i dokle će u ovoj zemlji da ti ljudi koji to rade ne snose nikakvu odgovornost, kao i određeni ministri kojima se postavilo pitanje za određene stvari, a oni ljudi se ne mešaju u svoj posao? To ne može više da se toleriše.

  Građani Republike Srbije kada traže odgovor na neki pitanja moraju da dobiju te odgovore. Ne može da se ćuti. Ne može da se kaže da je u poljoprivredi dobra situacija. U poljoprivredi nije dobra situacija. Gase se farme. Imamo sve manje krava, imamo sve manje svinja u Srbiji. Ko će da da odgovore na ta pitanja?

  Ja sam gospodina Milenka Jovanova pozvao još pre nekoliko meseci da odemo zajedno u neka sela, da se uveri lično šta se dešava. Imamo i gospodina Jerkovića koji pokušava da govori o tome, a čovek nema pojma o selu, nema pojma o poljoprivredi, i to su situacije koje…

  Vi imate skupštinski Odbor za poljoprivredu i smenite mene. Moje bivše kolege podnesu inicijativu, vi iz SNS to podržite, smenite i u redu je to. Koga postavite? I time govorite zapravo o čemu se radi. Postavljate na mesto zamenika predsednika skupštinskog odbora ženu koja pojma nema o poljoprivredi. To je suština. Tako da ste zajedno u tom poslu, gospodine Milenko Jovanov, zajedno ste u tom poslu. Nemojte da se ograđujete non-stop jedni od drugih, nego kažite – da, SSP jeste u našoj koaliciji, oni podržavaju naše zakona, pripremamo neke zajedničke zakone. Nemojte da krijete to. Dajte, kažite to javno.

  Što sam imao na tu temu ja sam rekao. Izašao sam iz te stranke i lepo sam rekao o čemu se radi. Dokle ćete te stvari da stavljate ispod tepiha? Zašto ćutite? Zašto to krijete od građana Republike Srbije? Mora da se zna istina.

  Dakle, građani Republike Srbije, želim da vam kažem da je suština, zašto ovaj režim ne može da se promeni, zato što je određeni deo opozicije neiskren, zato što iza kuloara dogovaraju svoje stvari, u svom ličnom interesu, stranačkom i zato teško idu stvari. Zašto se opozicija nije ujedinila? To njima postavite pitanje. Njima, tim mojim bivšim kolegama. Zašto je došlo… Prvi dan imali su sukob Marinika Tepić i Miki Aleksić, a zbog toga što je Marinika Tepić iznela laž o Mikiju Aleksiću da su se tobož oko mesta posvađali. Nije to suština. Stranka slobode i pravde je želela u prvom trenutku da se otarasi opozicionih poslanika. Problem je taj što je Miki Aleksić narodni poslanik koji zastupa opozicioni deo javnosti, zato što je iskrena opozicija i tu je problem sa Mikijem Aleksićem.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Gospodine Bulatoviću, to je bilo svih pet minuta. Svih pet minuta ste iskoristili.
  Ne znam šta da vam kažem više. Stvarno ne znam šta da vam kažem. Sad ste izazvali reakcije svih u sali. Nema koga niste pomenuli.
  Nije ovo amandman na Izveštaj Zaštitnika građana, nego na zakon.
  Nije problem, ljudi, da govorite šta smatrate da je važno da se kaže, ali neka bude korektno i da ne pravi problem, izaziva reakcije drugih.
  Reč ima Aleksandar Jerković.
  ...
  Bunjevci građani Srbije

  Aleksandar Jerković

  Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
  Gospodine Bulatoviću, gospodine predsedavajući, možda možete da probate da nas utišate, ali morate da znate jednu stvar… (Isključen mikrofon.)