Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 28.04.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/99-23

4. dan rada

28.04.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 21:55

 • ZAKONI

 • Zaključak povodom predstavljanja Izveštaja Evropske komisije o Republici Srbiji za 2022. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Povezane škole u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o osnivanju kulturno-informativnih centara u Skoplju i u Beogradu
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, medija, omladine i sporta
 • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Zakon o elektronskim komunikacijama
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Austrije o vojnoj saradnji
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Okvirni zajam za infrastrukturu u obrazovanju Srbije između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju na Zapadnom Balkanu
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu
 • Odluka o prestanku dužnosti sudije Ustavnog suda
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS 1024 01 C između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o readmisiji lica koja nezakonito borave
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP BANK NYRT, OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad i DSK BANK AD po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Australije o socijalnoj sigurnosti
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o rebalansu Finansijskog plana Agencije za energetiku Republike Srbije za 2023. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“, Beograd (projekat Transbalkanski koridor za prenos električne energije, sekcija 4 - 2x400 kV DV Ba
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji Zajam za likvidnost EPS-a između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda potrebno je da utvrdimo kvorum.
  Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina, od ukupnog broja narodnih poslanika.
  Molim narodna poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u elektronske jedinice.
  Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 140 narodnih poslanika, odnosno prisutna je većina od ukupnog broja narodnih poslanika i postoje uslovi za odlučivanje.
  Prelazimo na odlučivanje.
  Prva tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o elektronskim komunikacijama, u načelu.
  Molim Skupštinu da se izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 132 narodnih poslanika, protiv – tri, uzdržan – jedan, nije glasalo 13 od ukupno 149 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Olenik.
  Zaključujem glasanje: za – dvoje, nije glasalo – 148 od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 143 od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 144 od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Moramo-Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 143 od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. u istovetnom tekstu, koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Olenik i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 145 od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Olenik.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 146 od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 144 od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Olenik.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 148 od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 145 od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 144 od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Moramo-Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 144 od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Olenik.
  Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – jedan, nije glasalo – 148 od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 144 od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Moramo-Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 145 od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 147 od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 146 od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Olenik.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 147 od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 146 od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 147 od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 144 od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Moramo-Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 144 od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Olenik.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 147 od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su podneli poslanici grupe Moramo – Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 146, od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 150, od ukupno prisutna 153 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 145, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su podneli poslanici grupe Zeleno – Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 146, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Olenik.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 148, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnela grupa poslanika Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 145, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – deset, nije glasalo – 144, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnela grupa Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 149, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Olenik.
  Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nije glasalo – 147, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podnela grupa Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 145, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podnela grupa Moramo – Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 145, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 144, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Olenik.
  Zaključujem glasanje: za – pet, uzdržan – jedan, nije glasalo – 148, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 145, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 143, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo narodni poslanik Miloš Parandilović.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 144, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – jedan, nije glasalo – 148, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji su podneli narodni poslanici Marina Lipovac Tanasković i Đorđe Stanković.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 146, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 144, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji su podneli poslanici Miroslav Aleksić i Borislav Novaković.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 145, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji su podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić i Đorđe Stanković.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 145, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji je podnela poslanica Tatjana Manojlović.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 143, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji su podneli zajedno poslanici Miroslav Aleksić i Marina Lipovac Tanasković.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 144, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 145, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji su podneli poslanici Miroslav Aleksić i Đorđe Stanković.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 145, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 144, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su zajedno podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 145, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 145, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji su podneli poslanici Marina Lipovac Tanasković i Đorđe Stanković.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 143, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji su podneli poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 144, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji su podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 140, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 21. koji su podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 140, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 22. koji su podneli poslanici Miroslav Aleksić i Borislav Novaković.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 143, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji su podneli poslanici grupe Moramo – Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 144, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 25. koji su podneli poslanici grupe Moramo – Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 143, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 25. koji su podneli poslanici Miroslav Aleksić i Slavica Radovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 142, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 28. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – jedan, nije glasalo – 147, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 28. koji su podneli poslanici Miroslav Aleksić i Đorđe Stanković.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 144, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 31. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – jedan, nije glasalo – 147, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 33. koji su podneli poslanici Miroslav Aleksić i Đorđe Stanković.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 143, od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 40. koji su podneli Aleksić, Lipovac Tanasković.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 147, od ukupno – 155 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 42. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – jedan, nije glasalo – 149 od ukupno 155 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 46. koji su podneli poslanici Moramo – Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 144 od ukupno 155 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 49. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nije glasalo – 148 od ukupno 155 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 51. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 148 od ukupno 155 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 51. koji su podneli poslanici Lipovac Tanasković i Stanković.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 144, od ukupno – 155 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 53. koji su podneli poslanici Lipovac Tanasković i Stanković.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 146, od ukupno – 155 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 55. koji su podneli poslanici Moramo – Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 144 od ukupno 155 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 55. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nije glasalo – 147 od ukupno 155 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 55. koji su podneli poslanici Aleksić i Radovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 141 od ukupno 155 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 56. sa ispravkom, koji su podneli poslanici grupe Moramo – Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 148 od ukupno 155 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 57. koji su podneli poslanici grupe Moramo – Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 146 od ukupno 155 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 58. koji su podneli Aleksić i Novaković.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 142 od ukupno 155 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 63. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, uzdržan – jedan, nije glasalo – 150 od ukupno 155 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 70. koji su podneli poslanici grupe Zeleno – Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 145 od ukupno 155 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 70. koji su podneli poslanici Aleksić i Novaković.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 142 od ukupno 155 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 85. koji su podneli zajedno poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 144 od ukupno 155 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 87. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 143 od ukupno 155 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 89. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – jedan, nije glasalo – 149 od ukupno 155 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 95. koji je podnela Slavica Radovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 142 od ukupno 155 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 95. koji su podneli poslanici Lipovac Tanasković, Rašković Ivić.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 145 od ukupno 155 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 102. koji su zajedno podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 145 od ukupno 155 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 102. koji su podneli poslanici grupe Moramo – Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 149 od ukupno 155 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 102. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nije glasalo – 148 od ukupno 155 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 103. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nije glasalo – 147 od ukupno 155 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 105. koji su podneli poslanici grupe Moramo – Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 144 od ukupno 155 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 107. koji su podneli poslanici grupe Moramo – Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 146 od ukupno 155 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 113. koji su podneli poslanici grupe Moramo – Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 146 od ukupno 155 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 117. koji je podnela Tatjana Manojlović.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 144 od ukupno 155 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 126. koji su podneli poslanici grupe Moramo – Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 146 od ukupno 155. Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 129. koji su podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 140 od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 134. koji je podnela Tatjana Manojlović.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 141 od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 147. koji su podneli poslanici grupe Moramo – Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 144 od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o elektronskim komunikacijama, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – šest, nije glasalo – 13 od ukupno 155.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o elektronskim komunikacijama.
  Druga tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjU NA RADU.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – šest, nije glasalo – 15 od ukupno 156.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo poslanik Olenik.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, uzdržan – jedan, nije glasalo – 152 od ukupno 157.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo - 146, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo - 148, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo - 148, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Olenik.
  Zaključujem glasanje: za – pet, uzdržan - jedan, nije glasao -151, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo - 147, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneli poslanici Lipovac Tanasković i Stanković.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasao - 151, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli poslanici DS.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo - 150, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Olenik.
  Zaključujem glasanje: za – pet, uzdržan – jedan, nije glasao - 151, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo - 149, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Olenik.
  Zaključujem glasanje: za – pet, uzdržan – jedan, nije glasao - 151, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Biljana Đorđević.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasao - 151, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Đorđe Pavićević.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nisu glasala - 153, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su podneli poslanici Ivković, Đukić i Lukić – Šarkanović.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo - 134, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nisu glasala - 142, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Jelena Jerenić.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo - 150, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo - 148, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Radomir Lazović.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nisu glasala - 152, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Robert Kozma.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nisu glasala - 152, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Olenik.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, uzdržan – jedan, nisu glasala - 152, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su podneli poslanici Moramo – Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo - 149, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su podneli poslanici Zeleno – levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo - 148, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su podneli poslanici DS.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo - 148, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Olenik.
  Zaključujem glasanje: za – pet, uzdržan – jedan, nije glasao - 151, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Olenik.
  Zaključujem glasanje: za – pet, uzdržan – jedan, nije glasao - 151, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo - 147, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Olenik.
  Zaključujem glasanje: za – pet, uzdržan – jedan, nije glasao - 151, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo - 147, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Olenik.
  Zaključujem glasanje: za – pet, uzdržan – jedan, nije glasao - 151, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji su podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo - 146, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Olenik.
  Zaključujem glasanje: za – pet, uzdržan – jedan, nije glasao - 151, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji su podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Zaključujem glasanje: za – 14, protiv – jedan, nisu glasala - 142 ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji su podneli poslanici Ivković, Đukić i Lukić – Šarkanović.
  Zaključujem glasanje: za – 26, nije glasao - 131, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 10, protiv – jedan, nije glasalo - 146, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nisu glasala - 144, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo - 145, ukupno – 156.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji je podneo Zeleno – levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasao - 151, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji su podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo - 144, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji je podneo Zeleno – levi kluba.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasao - 151, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo - 147, ukupno – 157.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji su podneli Ivković, Đukić i Lukić – Šarkanović.
  Zaključujem glasanje: za – 31, nije glasalo - 125, ukupno – 156.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su zajedno podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nisu glasala - 143, ukupno – 156.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su zajedno podneli poslanici Ivković, Đukić, Lukić Šarkanović.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 134, od ukupno 156.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 148, ukupno – 156.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 27. koji su podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 143, od ukupno 156.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 32. koji su podneli narodni poslanici Zeleno-levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 147, od ukupno – 156.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 33. koji su podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 141, od ukupno – 156.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 38. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 145, od ukupno – 156.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 38. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nije glasalo – 149, ukupno – 156.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 45. koji su podneli poslanici Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 150, od ukupno 156.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 45. koji su podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 141, ukupno 156.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 46. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 146, od ukupno – 156.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 48. koji je podneo Đorđe Komlenski.
  Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – dva, nije glasalo – 149, od ukupno 156.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 50. koji su podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 142, od ukupno – 156.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 54. koji su podneli zajedno Ivković, Đukić i Lukić Šarkanović.
  Zaključujem glasanje: za – 29, uzdržan – jedan, nije glasalo – 126, od ukupno 156.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 56. koji su podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 142, od ukupno 155.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 57. koji su podneli poslanici grupe Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 148, od ukupno 155.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmana sa ispravkom, kojim se posle člana 57. dodaju novi članovi 57a, 57b i 57v, koji su zajedno podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 146, od ukupno – 155.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 58. koji su podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 141, od ukupno – 155.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 64. sa ispravkom koji su zajedno podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 146, od ukupno – 155.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se posle člana 70. dodaju nova glava 11a i članovi 70a do 70v, koji su zajedno podneli poslanici Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 149, od ukupno – 155.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 72. koji su zajedno podneli poslanici Moramo-Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 146, od ukupno – 155.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 86. koji su podneli poslanici grupe Moramo-Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 147, od ukupno – 155.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 87. koji su podneli poslanici Moramo-Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 148, od ukupno – 155.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 97. koji su podneli poslanici Moramo-Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 149, od ukupno – 155.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 105. koji je podneo poslanik Miloš Parandilović.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 147, od ukupno – 155.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – četiri, nije glasalo – 12, od ukupno 154 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Treća tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLjANjU OTPADOM
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – šest, uzdržan – jedan, nije glasalo 12, od ukupno 154 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici Olenik, Jerković i grupa poslanika Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 146, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje na član 1. koji su podneli poslanici Moramo-Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 148, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nije glasalo – 148, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli u istovetnom tekstu Olenik, Jerković i poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 147, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli u istovetnom tekstu poslanici Olenik, Jerković i poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 147, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela Dragana Rakić.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 146, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela Ksenija Marković.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 149, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Srđan Milivojević.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 144, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici Moramo-Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 147, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo poslanik Jovančićević.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 147, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojović, Stojanović, Marsenić i Šulkić.
  Predstavnik predlagača prihvatio je amandman.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – dva, nije glasalo – 11, od ukupno 154.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli zajedno poslanici grupe Zeleno – Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo 148, od ukupno 154.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 144, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su podneli poslanici Olenik, Jerković i zajedno poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 147, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nisu glasala – 142, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su podneli, u istovetnom tekstu, poslanici Olenik i Jerković, zajedno poslanici grupe NADA i zajedno poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nisu glasala – 142, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su podneli, u istovetnom tekstu, poslanici Olenik, zajedno poslanici Narodne stranke i zajedno poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nisu glasala – 144, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su, u istovetnom tekstu, podneli poslanik Olenik, poslanici grupe NADA, poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nisu glasala – 143, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji su podneli, u istovetnom tekstu, poslanik Olenik, zajedno poslanici Dveri i zajedno poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasao – 141, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji su podneli, u istovetnom tekstu, poslanik Olenik i poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 146, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji su podneli, u istovetnom tekstu, poslanik Olenik i poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 147, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 147, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji su podneli, sa ispravkom, poslanici grupe Moramo - Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 147, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji su podneli, u istovetnom tekstu, poslanici Dveri, poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 145, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji su podneli poslanici grupe Moramo - Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 148, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 146, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji su podneli poslanici grupe Moramo - Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 149, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji je podneo, sa ispravkom, poslanik Jovančićević.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 148, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nije glasalo – 148, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 148, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14, sa ispravkom, koji je podneo poslanik Jovančićević.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 148, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji su podneli poslanici Zeleno – Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 147, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 150, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 147, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 149, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji je podnela Dragana Rakić.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 146, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji je podneo poslanik Jovančićević.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 147, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji su podneli poslanici grupe Moramo - Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 148, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 147, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su podneli poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 146, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 148, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji su podneli poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nisu glasala – 144, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 146, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 21. koji su podneli, u istovetnom tekstu, poslanici Dveri i poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasao – 141, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 21. koji su podneli poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 146, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 21. koji je podneo poslanik Jovančićević.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 146, od ukupno – 154.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 22. koji su podneli, u istovetnom tekstu, poslanici Dveri i poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 143, od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 23. koji su podneli zajedno poslanici Dveri i zajedno poslanici grupe Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 143, od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 146, od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji je podneo Zeleno - Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 149, od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 25. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 149, od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 25. koji je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 149, od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 148, od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 27. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 148, od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 28. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 149, od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 29. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 150, od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 30. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 148, od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 30. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – dvoje, nije glasalo – 152, od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 31. koji su podneli, u istovetnom tekstu, poslanici grupe Dveri i poslanici grupe Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 145, od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 31. koji je podnela Biljana Đorđević.
  Zaključujem glasanje: za – troje, nije glasao – 151, od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 31. koji je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – troje, nije glasao – 151, od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 32. koji su podneli, u istovetnom tekstu, poslanici Dveri i poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 145, od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 33. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 149, od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 34. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 147, od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 35. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 146, od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 36. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 149, od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 37. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 146, od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 38. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 147, od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 39. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 148, od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 40. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 150, od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 41. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 148, od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 42. koji su podneli zajedno poslanici Dveri i zajedno poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nisu glasala – 144, od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 43. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 147, od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 43. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nije glasalo – 147, od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 147, od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 45. koji su podneli zajedno poslanici Zeleno-Levog kluba i zajedno poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 146, od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 46. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 147, od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 137, protiv – osam, nije glasalo – devet, od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODSTICAJIMA U POLjOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 137, protiv – šest, nije glasalo – 11, od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 146, od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici Moramo - Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 148, od ukupno 153 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo poslanik Milivojević
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 145, od ukupno 153 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 147, od ukupno 153 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 1467, od ukupno 153 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo Srđan Milivojević.
  Zaključujem glasanje: za - sedam, nije glasalo - 145, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za - pet, nije glasalo - 147, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli poslanici Moramo-Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za - tri, nije glasalo - 148, od ukupno prisutnih 151 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za - sedam, nije glasalo - 144, od ukupno prisutnih 151 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Milija Miletić.
  Zaključujem glasanje: za - dva, nije glasalo - 149, od ukupno prisutnih 151 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za - šest, nije glasalo - 145, od ukupno prisutnih 151 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su podneli poslanici Sandić i Gajić.
  Zaključujem glasanje: za - jedan, nije glasalo - 150, od ukupno prisutnih 151 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za - pet, nije glasalo - 146, od ukupno prisutnih 151 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su podneli poslanici Moramo-Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za - pet, nije glasalo - 146, od ukupno prisutnih 151 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su, sa ispravkom, podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za - pet, nije glasalo - 146, od ukupno prisutnih 151 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su podneli poslanici Moramo-Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za - pet, nije glasalo - 147, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za - šest, nije glasalo - 146, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo Milija Miletić.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su podneli poslanici Moramo-Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za - šest, nije glasalo - 146, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za - osam, nije glasalo - 144, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su podneli poslanici Moramo-Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za - šest, nije glasalo - 146, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su podneli poslanici Sandić i Gajić.
  Zaključujem glasanje: za - šest, nije glasalo - 146, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za - tri, protiv - jedan, uzdržan - jedan, nije glasalo - 147, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za - tri, nije glasalo - 149, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo Srđan Milivojević.
  Zaključujem glasanje: za - 10, nije glasalo - 142, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za - osam, nije glasalo - 144, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo Milija Miletić.
  Zaključujem glasanje: za - dva, nije glasalo - 150, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji su podneli poslanici Moramo-Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za - sedam, nije glasalo - 145, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za - četiri, nije glasalo - 148, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji su podneli poslanici Moramo-Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za - šest, nije glasalo - 146, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji su, sa ispravkom, podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za - tri, protiv - jedan, nije glasalo - 148, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji su podneli poslanici Sandić i Gajić.
  Zaključujem glasanje: za - šest, nije glasalo - 146, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za - šest, nije glasalo - 146, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za - četiri, protiv - jedan, nije glasalo - 147, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podneo Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za - pet, protiv - jedan, nije glasalo - 146, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za - devet, nije glasalo - 143, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za - osam, nije glasalo - 144, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji je podneo poslanik Bulatović.
  Zaključujem glasanje: za - devet, nije glasalo - 143, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji je podneo Miloš Parandilović.
  Zaključujem glasanje: za - osam, nije glasalo - 144, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za - šest, nije glasalo - 146, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji su, sa ispravkom, podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za - tri, protiv - jedan, uzdržan - jedan, nije glasalo - 147, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji je podneo poslanik Bulatović.
  Zaključujem glasanje: za - 13, nije glasalo - 139, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji je podneo Milija Miletić.
  Zaključujem glasanje: za - tri, nije glasalo - 149, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji su podneli poslanici Milivojević i Rakić.
  Zaključujem glasanje: za - sedam, nije glasalo - 145, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za - sedam, nije glasalo - 145, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji je podneo narodni poslanik Dejan Bulatović.
  Zaključujem glasanje: za – 10, uzdržan – jedan, nije glasalo – 141 od ukupno 152 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Moramo – Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 147 od ukupno 152 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član17. koji je podneo narodni poslanik Dejan Bulatović.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 143 od ukupno 152 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Prelazimo na odlučivanje Narodne skupštine o postojanju opšteg interesa za povratno dejstvo odredbe člana 8.
  Podsećam vas da je Vlada predložila da član 8. Predloga zakona ima povratno dejstvo.
  Prema članu 197. stav 2. Ustava Republike Srbije i članu 160. stav 4. Poslovnika, kada Predlog zakona sadrži odredbe za koje se predviđa povratno dejstvo Narodna skupština posebno odlučuje da li za to povratno dejstvo postoji opšti interes.
  Stavljam na glasanje predlog Vlade kojim se predlaže povratno dejstvo odredbe člana 8. Predloga zakona.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – sedam, nije glasalo – 10 od ukupno 153 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoji opšti interes za povratno dejstvo člana 8. Predloga zakona.
  Prelazimo na odlučivanje Narodne skupštine o postojanju naročito opravdanih razloga za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Podsećam da je članom 17. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
  Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 137, protiv – šest, nije glasalo – 10 od ukupno 153 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 137, protiv – šest, nije glasalo – 10 od ukupno 153 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Peta tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KORIŠĆENjU OBNOVLjIVIH IZVORA ENERGIJE.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – šest, nije glasalo – devet od ukupno 153 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanik Aleksandar Olenik i narodni poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 147 od ukupno 153 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Miroslav Aleksić.
  Zaključujem glasanje: za – dvoje, nije glasalo – 49 od ukupno 151 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli narodni poslanici Ivana Parlić i Borislav Novaković.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 144 od ukupno 151 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli narodni poslanici Marina Lipovac Tanasković i Đorđe Stanković.
  Zaključujem glasanje: za – četvoro, nije glasalo – 146 od ukupno 150 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. u istovetnom tekstu koji su zajedno podneli narodni poslanik Aleksandar Olenik i narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 143 od ukupno 150 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. u istovetnom tekstu koji su zajedno podneli narodni poslanik Aleksandar Olenik i narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 143 od ukupno 150 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. u istovetnom tekstu koji su zajedno podneli narodni poslanik Aleksandar Olenik i narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 144 od ukupno 150 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. u istovetnom tekstu koji su zajedno podneli narodni poslanik Aleksandar Olenik i narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 143 od ukupno 150 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. u istovetnom tekstu koji su zajedno podneli narodni poslanik Aleksandar Olenik i narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 144 od ukupno 150 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. u istovetnom tekstu koji su zajedno podneli narodni poslanik Aleksandar Olenik i narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 143 od ukupno 150 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 141 od ukupno 149 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. u istovetnom tekstu koji su zajedno podneli narodni poslanik Aleksandar Olenik i narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 142 od ukupno 149 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. u istovetnom tekstu koji su zajedno podneli narodni poslanik Aleksandar Olenik i narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 143 od ukupno 149 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. u istovetnom tekstu koji su zajedno podneli narodni poslanik Aleksandar Olenik i narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 143 od ukupno 149 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. u istovetnom tekstu koji su zajedno podneli narodni poslanik Aleksandar Olenik i narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 141 od ukupno 149 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 12. u istovetnom tekstu koji su podneli zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Moramo – Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 142 od ukupno 149 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.
  Zaključujem glasanje: za – troje, protiv – jedan, nije glasalo – 145 od ukupno 149 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 142 od ukupno 149 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 142 od ukupno 149 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 145 od ukupno 149 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 143 od ukupno 149 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 142 od ukupno 148 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 143 od ukupno 149 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 142 od ukupno 149 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 143, od ukupno – 149 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 144, od ukupno 149 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji su podneli poslanici Demokratske stranke i poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 143, od ukupno 149 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji su podneli poslanici Zeleno – Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo 143, od ukupno 149 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 142, od ukupno 149 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 143, od ukupno 149 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo 144, od ukupno 149 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 21. koji su podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo 145, od ukupno 149 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 22. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo 143, od ukupno 149 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 23. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasao – 141, od ukupno 148 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasao 141, od ukupno 148 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – šest, nije glasalo – sedam, od ukupno 149 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 6. tačku.
  Pre nego što pređemo na odlučivanje o Predlogu zakona, podsećam da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 4. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje javno zaduživanje većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP BANK NYRT, OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad i DSK BANK AD po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 137, protiv – jedan, nije glasalo – 13, od ukupno 151 narodnog poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Podsećam vas da je članom 7. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
  Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
  Zato stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – tri, nije glasalo – 13, od ukupno 151 narodnog poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP BANK NYRT, OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad i DSK BANK AD po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 137, protiv – tri, nije glasalo – 11, od ukupno 151 narodnog poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda.
  Pre nego što pređemo na odlučivanje o Predlogu zakona, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 4. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika odlučuje o zakonima kojima se uređuje javno zaduživanje.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, sada prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“, Beograd (projekat „Transbalkanski koridor za prenos električne energije, sekcija 4 – 2dž400 kV DB Bajina Bašta (RS) – Pljevlja (ME) – Višegrad (BiH)“), u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – tri, nije glasalo – 10, od ukupno 151 narodnog poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Pošto sada prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora, odnosno sporazuma (tačke od 8. do 15. dnevnog reda), podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.
  Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 138, uzdržana – dva, nije glasalo – 12, od ukupno 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133, nije glasalo – 19, od ukupno 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS 1024 01 C između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 137, nije glasalo – 15, od ukupno 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 11. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 136, nije glasalo – 16, od ukupno 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za doktore medicine, doktore stomatologije i arhitekte u kontekstu Centralno-evropskog Sporazuma o slobodnoj trgovini, sa Aneksom I, Aneksom II i Aneksom III, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – pet, nije glasalo – devet, od ukupno 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 13. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju na Zapadnom Balkanu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 134, protiv – pet, nije glasalo – 13, od ukupno 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 14. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – pet, nije glasalo – 12, od ukupno 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 15. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 137, nije glasalo – 15, od ukupno 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 16. tačku.
  Pre prelaska na odlučivanje podsećam, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6) Ustava, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – jedan, nije glasalo – 11, od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli poslanici Marina Lipovac Tanasković i Vladimir Gajić.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 149, od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su zajedno podneli poslanici Marina Lipovac Tanasković i Vladimir Gajić.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 148, od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su zajedno podneli poslanici Marina Lipovac Tanasković i Vladimir Gajić.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 147, od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 142, protiv – dva, nije glasalo – osam, od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na tačke od 17. do 25. dnevnog reda.
  Pošto prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora, odnosno sporazuma, podsećam, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6) Ustava, Narodna skupština Republike Srbije odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih sporazuma većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.
  17. tačka dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Austrije o vojnoj saradnji, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 135, nije glasalo – 17, od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  18. tačka dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Okvirni zajam za infrastrukturu u obrazovanju Srbije između Republike Srbije i Evropske investicione banke, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 136, nije glasalo – 16, od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  19. tačka dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Povezane škole u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 136, nije glasalo – 16, od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  20. tačka dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji Zajam za likvidnost EPS-a između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 136, nije glasalo – 16, od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  21. tačka dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o osnivanju kulturno-informativnih centara u Skoplju i u Beogradu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 141, nije glasalo – 11, od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  22. tačka dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, medija, omladine i sporta, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 141, nije glasalo – 11, od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  23. tačka dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Australije o socijalnoj sigurnosti, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133, nije glasalo – 19, od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  24. tačka dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 136, nije glasalo – 16, od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  25. tačka dnevnog reda:
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o readmisiji lica koja nezakonito borave, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – sedam, nije glasalo – 10, od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 26. tačku dnevnog reda, što je Predlog odluke o prestanku dužnosti sudije Ustavnog suda.
  Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, prema članu 105. stav 2. tačka 11) Ustava Republike Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika odlučuje o prestanku mandata sudije Ustavnog suda.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku dužnosti sudije Ustavnog suda, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133, nije glasalo – 18, od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
  27. tačka dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o rebalansu Finansijskog plana Agencije za energetiku Republike Srbije za 2023. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 134, protiv – jedan, nije glasalo – 16, od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog odluke.
  28. tačka dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom predstavljanja Izveštaja Evropske komisije o Republici Srbiji za 2022. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 134, protiv – dva, nije glasalo – 15, od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zaključka.
  Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam vas na odredbu člana 103. stav 6. Poslovnika, prema kojoj ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg, narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati, bez prava na obrazlaganje, da se Narodna skupština, bez pretresa, o tome izjasni u danu za glasanje.
  Saglasno navedenim odredbama Poslovnika, prelazimo na odlučivanje.
  Narodni poslanik Ivana Parlić, na sednici 21. aprila 2023. godine, u 16 časova i 34 minuta, ukazala je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 139, ukupno – 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen ovaj član Poslovnika.
  Narodni poslanik Tatjana Manojlović, na sednici 21. aprila 2023. godine, u 16 časova i 57 minuta, ukazala je na povredu člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 137, ukupno – 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen ovaj član Poslovnika.
  Narodni poslanik Tamara Milenković Kerković, na sednici 21. aprila 2023. godine, u 17.00 časova, ukazala je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nisu glasala – 133, ukupno – 141 narodnog poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen ovaj član Poslovnika.
  Narodni poslanik Ivana Parlić, na sednici 21. aprila 2023. godine, u 18 časova i 27 minuta, ukazala je na povredu člana 108. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nisu glasala – 133, ukupno – 139 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen ovaj član Poslovnika.
  Narodni poslanik Vladimir Gajić, na sednici 25. aprila 2023. godine, u 13 časova i 42 minuta, ukazao je na povredu člana 103, a u vezi sa članom 104. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nisu glasala – 132, ukupno – 138 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen ovaj član Poslovnika.
  Narodni poslanik Nikola Dragićević, na sednici 25. aprila 2023. godine, u 18.00 časova ukazao je na povredu članova 103. i 104. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nisu glasala – 132, ukupno – 136 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Narodni poslanik Boško Obradović, na sednici 25. aprila 2023. godine, u 18 časova i dva minuta, ukazao je na povredu člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 135, ukupno – 136 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen ovaj član Poslovnika.
  Narodni poslanik Miodrag Gavrilović, na sednici 25. aprila 2023. godine, u 21 časova i dva minuta, ukazao je na povredu članova 103. i 104. stav 1. i 4, 107. stav 1, 108. i 109. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nisu glasala – 132, ukupno – 137 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen ovaj član Poslovnika.
  Narodni poslanik Sanja Miladinović, na sednici 27. aprila 2023. godine, u 11 časova i 25 minuta, ukazala je na povredu člana 106. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nisu glasala – 133, ukupno – 136 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen ovaj član Poslovnika.
  Narodni poslanik Nikola Dragićević, na sednici 27. aprila 2023. godine, u 12 časova i 52 minuta, ukazao je na povredu člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 129, ukupno – 135 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen ovaj član Poslovnika.
  Narodni poslanik Nebojša Zelenović, na sednici 28. aprila 2023. godine, u 1 čas i jedan minut, ukazao je na povredu člana 106. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – jedan, nije glasalo – 130, ukupno – 135 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen ovaj član Poslovnika.
  Narodni poslanik Tatjana Manojlović, na sednici 28. aprila 2023. godine, u 1 čas i četiri minuta, ukazao je na povredu člana 100. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – jedan, nije glasalo – 125, ukupno – 134 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen ovaj član Poslovnika.
  Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2023. godini.
  Zahvaljujem svima na učešću.