Treće vanredno zasedanje , 07.06.2023.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treće vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/126-23

5. dan rada

07.06.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 17:50

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Za to što sada radite obratite se tabloidima „Danas“ i „Nova S“, pa to radite tamo.

Za ovo sada što ste uradili takođe primenjujemo član 103, a inače demokratski smo čuli razna mišljenje, između ostalog i vaše cenjeno mišljenje koje ste iznosili vičući iz klupa. Sve sam to čuo jako dobro. Onako demokratski, pluralno i pristojno ste to uradili, pa nastavite u vašim tabloidima.

Šta je još povreda Poslovnika?

...
Monarhisti

Veroljub Stevanović

NADA - NOVI DSS - POKS
Uvaženi gospodine Orliću, povredili ste više članova Poslovnika. Ja ću se pozvati na član 108. Kako progovorite, vi prekršite Poslovnik. To sam vam rekao pre neki dan i znam da ste me shvatili ili me uopšte niste prihvatili, pa vas pitam da li vi sebe gledate…
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Ne da me pitate, nego da mi kažete – šta u članu 108. tačno?

...
Monarhisti

Veroljub Stevanović

NADA - NOVI DSS - POKS
Red na sednici ne održavate na pravi način.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Član 108. Šta 108?

...
Monarhisti

Veroljub Stevanović

NADA - NOVI DSS - POKS
Pogledajte, kaže – o redu na sednici stara se predsednik Narodne skupštine. Vi se, gospodine predsedniče, ponašate kao noj, niste noj, pa ne čujete ono što ovi govore sve vreme. Sve vreme galame, vi se pravite da to ne čujete, s jedne strane, s druge strane. Dakle, toliko ste zaljubljeni u sebe da ne vidite kako se odnosite prema poslanicima. Prestanite to da radite. Vi vaspitavate neku decu, našu decu.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Zbog povrede reda na sednici predsednik Narodne skupštine može da izrekne mere – opomenu, oduzimanje reči ili udaljenje sa sednice.

Na osnovu mere iz stava 2. ovog člana, Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja izriče novčanu kaznu, u skladu sa odredbama člana 114. ovog Poslovnika. Evidenciju o izrečenim merama iz stava 2. ovog člana vodi generalni sekretar Narodne skupštine.

Dakle, pošto je vama zasmetalo to što se čuju glasovi u sali, vi upućujete da ja treba da izričem opomene zbog toga.

(Veroljub Stevanović: Svakako.)

Svakako. Dobro. Znači hoćete sada odmah da krenem od Marinike Tepić, pa da nastavim redom?

Da li je to vaš predlog? Samo da vas razumem. Da li je to vaš predlog, da li to tražite?

(Veroljub Stevanović: Da.)

Da li to tražite, da ili ne? A više ne znate šta tražite? E, pa uvek tako, gospodine Stevanoviću. Uvek tako. Vi nemate pojma šta tražite. U stvari, tražite malo pažnje, malo vremena u prenosu, malo da uživate u boji svoga glasa, malo da se obračunavate sa onima koji sede sa suprotne strane. Sve to možete da radite. I kao što ste verovatno primetili, pružam priliku svakome ako hoće da se ponaša na taj način, ali to može samo o trošku vremena svoje poslaničke grupe. Pristojan način je da se prijavite za reč, pa kada reč dobijete, onda govorite, onda se obračunavajte sa drugima onako kako vi najbolje umete, ali kroz povredu Poslovnika ne ide.

Dakle, ponovo primena člana 103. Evo sada, da, ovog momenta, primena člana 103.

Ima li još nešto da je povreda Poslovnika?

Morate da se prijavite.

...
Zeleno-levi front

Biljana Đorđević

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Predsedavajući, kolega je maločas rekao da vi prekršite Poslovnik kad progovorite, a ja moram da dodam – vi ga kršite stalno kada ćutite. Član 105. kaže da poslanici mogu da govore samo kada dobiju reč od vas. Ovde smo čuli razne koji su govorili sa svog mesta, vi niste na to upozorili. Ne samo što su govorili, nego su vređali najstrašnije moguće. Vaše tumačenje slobode govora…
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Samo to što sad pričate, to smo sve već čuli. Evo, već dva puta smo čuli.

...
Zeleno-levi front

Biljana Đorđević

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Član 105.