Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.10.2017.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/188-17

5. dan rada

09.10.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:00 do 17:55

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima Marinika Tepić. Izvolite.
...
Nova stranka

Marinika Tepić

Poslanički klub samostalnih poslanika
Prvo, neopravdano ste izneli komentar da nisam govorila, odnosno da amandman ne sadrži ono o čemu sam govorila. Vrlo jasno piše u obrazloženju amandmana kako treba valjano da se uđe u sledeću budžetsku godinu i stoga sam i govorila o upodobljavanju, odnosno blagovremenom donošenju podzakonskih akata u odnosu na nadležni zakon.

Druga stvar, drago mi je što ste sad ovde izneli za mene potpuno neverovatan podatak, da je do sada već bilo obezbeđivanja dodatnih sredstava iz tekuće budžetske rezerve za zarade zaposlenih. Molim vas i insistiram da mi odgovorite koji su to slučajevi bili, da mi čujemo gde se to tako – sada ima, sada nema, sada treba malo više para, iz mase zarada, pričamo o budžetu Republike Srbije, koji su to još bili slučajevi kada je tekuća budžetska rezerva služila za namirivanje dodatnih zarada, jer to se ne sme po zakonu i ne po ovom zakonu. Može samo rebalansom budžeta, a svi znamo koja je procedura za izmenu Zakona o budžetu i kažem samo – rebalansom budžeta.

Vi ste sami ovde javno malopre izneli tvrdnju da bi mene opovrgli, a meni je drago da ste tu tvrdnju izneli jer prvi put javnost Srbije čuje da tekuća budžetska rezerva iz budžeta koji pune svi poreski obveznici služi tome da se namiruju dodatne zarade i da se menja masa zarada.

Insistiram da mi kažete koji su to slučajevi bili, kada se to desilo i za koje zarade, u kojim izvršnim organima, u kojim službama Vlade, u kojim javnim preduzećima i ako ste to rekli, dajte nam podatke do kraja. Drugačije ću smatrati da takođe kršite niz, sada već, zakona. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala koleginice Tepić.
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radoslav Milojičić, Dejan Nikolić i Veroljub Stevanović.
Reč ima kolega Dejan Nikolić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, fer je reći da je devet meseci dovoljno vreme da se urade podzakonska akta, ali moram da obrazložim svoj amandman koji sam podneo na Predlog zakona koji ste vi uputili.

Pre svega, moj motiv je malo različit od koleginica koje su već obrazlagale, sa kojima sam saglasan, mislim na koleginicu Vjericu Radetu, Gordanu Čomić i Mariniku Tepić. Inače, ovaj zakon ste podneli po hitnom postupku.

Dakle, Zakon o Nacionalnog akademiji za javnu upravu ste podneli po hitnom postupku, a podzakonska akta, propisi će biti doneti za šest meseci. Ovo je član 12, a u vezi sa članom 17. koji kaže da će pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji Nacionalne akademije biti donet za šest meseci. Dakle, ona neće moći da funkcioniše u narednih šest meseci bez svih pravilnika.

Dakle, jedan zakon po hitnom postupku podnosimo iako će početi da funkcioniše tek za šest meseci. Moj motiv je bio upravo da skratim to vreme na tri meseca. Još jedan, a to je, koje mi govori moje parlamentarno iskustvo, da oni zakoni koji su u ovom trenutku neprimenjivi, ne primenjuju se upravo zbog kašnjenja sa izradom podzakonskih akata. Dakle, zakon se donosi za sve, opšteg je karaktera i on mora da obaveže činovnike da pravilnik urade što pre.

Zato smo mi hteli amandmanom da prosto poguramo upravu da te podzakonske akte urade za tri, a ne za šest meseci, kako bi ovaj zakon postao primenjiv što pre, odnosno za tri, a ne za šest meseci. To je moj motiv.

Ima još nekoliko stvari o kojima ću govoriti kada je član 17, član 13. takođe. Dakle, još jednu stvar želim da kažem. U zakonu ste stavili da do početka važenja novih podzakonskih akta, važe podzakonska akta koja su važila do sada. Ovo je novi institut. Nacionalna akademija za javnu upravu je nova stvar. Ne postoje podzakonska akta koja regulišu Nacionalnu akademiju. U tom smislu mislim da je ovo neprimenjivo u narednih šest meseci i samo sam hteo da skratim vreme i da ga učinim primenjivijim, odnosno primenjivim za tri, a ne za šest meseci. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Nikoliću.
Reč ima ministar Branko Ružić. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

Zaista se zahvaljujem na ovim konstruktivnim predlozima.
Član 13. u prelaznim i završnim odredbama jasno govori o tome da, u pravu ste da je Nacionalna akademija novi državni organ, ali stručno usavršavanje postoji i danas, postojaće i sutra. Što se tiče pitanja, član 13. sasvim jasno definiše da će do donošenja podzakonskih akata, odnosno programa stručnog usavršavanja, u skladu sa ovlašćenjima iz ovog zakona primenjivati podzakonski akti i programi doneti do stupanja na snagu ovog zakona, koji evidentno postoje, osim odredaba koje su u suprotnosti sa ovim zakonom.
Takođe, to znači da će sistematizacija, kako zakon kaže, biti usvojena u roku, to su već drugi članovi, ali dobro verovatno i na njih ima amandmana, biti usvojeni u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog zakona, tako da će Nacionalna akademija funkcionisati u skladu sa članom 13. prelaznih i završnih odredbi, a nakon donošenja podzakonskih akata po novom modelu će funkcionisati nadalje. Eto, toliko.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, ministre Ružiću.
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković, po amandmanu. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, predlažem da se ne prihvati ovaj amandman.

Potpuno saglasan sa onim što je ministar malopre izneo kao i sa stavovima koji su navedeni u obrazloženju mišljenja Vlade Republike Srbije i ja bih predsedavajući na jednom konkretnom primeru ukazao na to zašto je dobro što mi donosimo Zakon o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu i zašto je loše što do sada nismo imali Nacionalnu akademiju te vrste, odnosno stručno usavršavanje zaposlenih u javnoj upravi, recimo, nekih predsednika opština. Konkretno, predsednika opštine Vračar itd.

Možda bismo na taj način sprečili da dođemo u jednu tužnu situaciju, u koju smo došli pre nekoliko dana, kada je jedna porodica iseljena iz svog stana, a taj slučaj je zadobio veću medijsku pažnju. Kažem, možda bismo na taj način sprečili, možda bi tim usavršavanjem kadrova koji su vodili opštinu Vračar sprečili da dođemo u tako nemilu situaciju, jer predsednik opštine Branimir Kuzmanović nije našao za shodno tokom godina, dok je vodio opštinu Vračar, da primi na sastanak, da primi na razgovor tu porodicu. Ali, stranka iz koje dolazi predlagač amandmana i koji je malopre govorio, je pokušala da taj slučaj ispolitizuje. Pokušala je da to predstavi kao nešto za šta je kriva SNS ili aktuelna vlast, što apsolutno nije tačno.

Dakle, ja bih samo pročitao zbog građana, a trajaće jako kratko, izjavu žene koja je upravo iseljena iz te kuće. U pitanju je Dobrila Petrović, koja kaže – Demokratska stranka je kriva, a zahvalna sam Vučiću…
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Kolega Markoviću, molim vas po amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Molim vas, obrazlažem, dajem vam primer zašto je dobro da stručno usavršimo predsednike opština, buduće, aktuelne, da ne dođemo u situaciju u kojoj jedan predsednik opštine iz DS apsolutno nije želeo, nije imao obzira da se sastane sa ženom koja je u problemu, da je primi na razgovor.
Zato nam treba Nacionalna akademija za javnu upravu. Da stručno usavršimo zaposlene, između ostalog i predsednike opština koji će imati sluha da se bave problemima građana.
I, kao što rekoh, izjava Dobrile Petrović, kaže – zahvalna sam Vučiću koji je zbrinuo moju maloletnu decu i mene. A osuđuje DS koja je pokušala kako da se izrazim, a da to ne bude suviše naglo, koja je pokušala da politički profitira na njenoj nesreći.
Imam samo tri rečenice da kažem. Prva stvar je, SNS ne može da ulazi u meritum sudskih presuda, ne može da ulazi u sudske odluke. Ono što može i ono što je učinila, to je da je ljudski pomogla toj porodici Petrović. Treće, što je jako važno, DS nije želela da primi na razgovor tu porodicu. Godinama je odbijala da pomogne tim ljudima.