Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola

Sažetak

Sporazum između Vlade RS i Vlade Kraljevine Španije o recipročnom priznanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola sa aneksima, zaključen je razmenom nota u Madridu 27.11.2008. i 09.03.2009. godine.

S obzirom na to da je u međuvremenu u Srbiji donet novi Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima koji predviđa nove kategorije vozačkih dozvola, bilo je potrebno izvršiti izmene ovog Sporazuma kako bi se odredili ekvavilenti srpskih i španskih kategorija vozačkih dozvola.

Dodatno, izmenama sporazuma precizirano je da vlasnici srpskih vozačkih dozvola koje odgovaraju španskim kategorijama C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, i D+E moraju proći teorijsku proveru znanja i probnu vožnju kako bi svoju srpsku dozvolu mogli zameniti španskom u slučaju da steknu legalno boravište u Španiji, za razliku od vlasnika ostalih kategorija vozačkih dozvola koji zamenu vrše bez obaveze polaganja teorijskih i praktičnih ispita.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 49
Protiv: 49
49%
49%
0%

Ključne novine

ODREĐIVANJE EKVAVILENATA SRPSKIH I ŠPANSKIH KATEGORIJA VOZAČKIH DOZVOLA

Određivanje ekvavilenata srpskih i španskih kategorija vozačkih dozvola u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima .

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 39
Protiv: 51
39%
51%
0%

Poslednji put ažurirano: 12.06.2020, 07:25