Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 07.03.2018.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/24-18

2. dan rada

07.03.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 17:40

 • ZAKONI

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Švedske o saradnji u oblasti sprovođenja zakona
 • Zakon o nacionalnom DNK registru
 • Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana
 • Zakon o azilu i privremenoj zaštiti
 • Zakon o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova
 • Zakon o izmenama Zakona o javnom redu i miru
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Federalne službe obezbeđenja Ruske Federacije o saradnji i zajedničkom delovanju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o policijskoj saradnji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o policiji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa
 • Zakon o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije
 • Zakon o potvrđivanju Radnog aranžmana između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Agencije Evropske unije za obuku organa za sprovođenje zakona (CEPOL)
 • Zakon o graničnoj kontroli
 • Zakon o strancima
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Grčke o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.
  Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 86 narodnih poslanika.
  Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema.
  Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 110 narodnih poslanik i da imamo uslov za današnji rad.
  Obaveštavam vas da su sprečeni sednici da prisustvuju sledeći narodni poslanici: Đorđe Vukadinović i Momo Čolaković.
  Nastavljamo rad i prelazimo na zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 1. do 18. dnevnog reda.
  Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, obaveštavam vas da sam pozvala da današnjoj sednici prisustvuju: potrepdsednik Vlade Republike Srbije, ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović, kao i pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Katarina Tomašević, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Milica Ćatić, direktor policije Vladimir Rebić, Milan Andrić iz Direkcije policije, Marko Milivojević iz Nacionalnog kriminalističko-tehničkog centra, Zorica Vulić, Emilija Joksić i Zorana Vesković iz Uprave granične policije, Nebojša Arsov načelnik Uprave saobraćajne policije, Zorica Lončar Kasalica načelnik Uprave za upravne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Nataša Raketić i Mileva Zenović - Karašićević iz Sekretarijata Ministarstva unutrašnjih poslova i Jelena Puača, pravni savetnik na normativne poslove u Sekretarijatu Ministarstva unutrašnjih poslova.
  Zakon o rodnoj ravnopravnosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova se apsolutno sprovodi i poštuje i hvala vam uoči Međunarodnog dana žena na tome, ministre.
  Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
  Saglasno članu 157. stav 2. i članu 180. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički načelni i jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o strancima, Predlogu zakona o azilu i privremenoj zaštiti, Predlogu zakona o graničnoj kontroli, Predlogu zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova, Predlogu zakona o nacionalnom DNK registru, Predlogu zakona o jedinstvenom matičnom broju građana, Predlogu zakona o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji, Predlogu zakona o izmenama Zakona o javnom redu i miru, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o policijskoj saradnji, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Federalne službe obezbeđenja Ruske Federacije o saradnji i zajedničkom delovanju, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Grčke o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Švedske o saradnji u oblasti sprovođenja zakona i Predlogu zakona o potvrđivanju Radnog aranžmana između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Agencije Evropske Unije za obuku organa za sprovođenje zakona.
  Povreda Poslovnika, narodni poslanik Vojislav Šešelj. Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vojislav Šešelj

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram povredu Poslovnika i to dvostruku povredu Poslovnika. Prvo na osnovu činjenice da mi još nemamo Poslovnik ovoga saziva, a duboko smo ušli u drugu godinu rada Narodne skupštine. Drugo, mi pred sobom imamo predlog po članu 92. da se spoji rasprava o 16 tačaka dnevnog reda.

  Istina, član 92. predviđa da se može podneti predlog za spajanje rasprave, ali kada pogledamo ranije poslovnike to je bilo više precizirano nego sada i rečeno je bilo da se može spojiti rasprava o srodnim zakonima, pa se najviše spajala rasprava o dva, tri zakona. Mi do sada imamo presedane da se spaja rasprava i po 30 zakona. Danas se spaja rasprava o 16 veoma važnih zakona.

  Ja ne mogu za 20 minuta da kažem šta sve mislim o ovim zakonima. Možda sam ja gluplji od ostalih, meni treba 320 minuta i ja apelujem da se donese hitno novi Poslovnik, a da se tumačenjem odredbe člana 92. odbaci predlog o spajanju rasprave zato što je neumesan, nelogičan, kontraproduktivan i predstavlja antidemokratsku tendenciju. Te antidemokratske tendencije sve su češće na delu. Moramo se zabrinuti zbog toga i moramo im stati u kraj. Samo mi za Zakon o policiji treba najmanje 20 minuta.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala, evo, prošlo je dve minute.
  Znači, dvostruka povreda Poslovnika vam dođe kao dvostruki aksel u klizanju.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vojislav Šešelj

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Dobro Majo, lako je tebi.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zakasnili ste sa povredama Poslovnika, jer ove koje ste izneli trebalo je da se iznesu juče pre glasanja o spajanju rasprave.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vojislav Šešelj

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  I vi biste prihvatili?
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Duboko bih razmislila o vašim rečima.
  Moja je dužnost kada neko od poslanika predloži spajanje dnevnog reda da to stavim na glasanje. Većina u parlamentu je svojim glasanjem odlučila da se spoji rasprava.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vojislav Šešelj

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Postoji nešto što se u političkoj teoriji zove tiranija većine nad manjinom.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Tek ćemo pristupiti raspravi o spojenim tačkama dnevnog reda danas.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vojislav Šešelj

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  I ne interesuje nas politička teorija.