Otvoreni Parlament | Zakon o nacionalnom DNK registru

Zakon o nacionalnom DNK registru

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Rezolucija Saveta od 09.06.1997. godine o razmeni DNK rezultata (OJ C 193 of 24 June 1997), 32001G0703(01)), Rezolucija Saveta od 30.11.2009. godine o razmeni DNK rezultata (OJ C 296 of 5 December 2009)

Predlagač: Vlada

Sažetak

Predlogom zakona definiše se uspostavljanje i sadržina nacionalnog DNK registra (Registar) radi potrebe vođenja krivičnog postupka, utvrđivanja identiteta nestalih/nepoznatih lica kao i dalje obrade DNK. Registar vodi MUP preko nadležne forenzičke službe- Nacionalnog kriminalističkog-tehničkog centra.

Predlagač zakona ističe da je neophodno usvajanje predloga zakona zbog ranije preuzetih obaveza u procesu pristupanja EU. Osim toga predlog zakona je neophodno usvojiti radi unapređenja u borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala.

Predlog zakona naglašava da obrada ličnih podataka (pre svega DNK) je dozvoljena samo u meri koja omogućava da se postigne svrha obrade podataka. Dakle, nije dozvoljena obrada podataka kako bi bilo moguće ustanoviti fizičke, fiziološke, nasledne osobine ili druge osobine. Bitno je napomenuti da se na osnovu predloga zakona omogućava razmena/prenos podataka sa drugim međunarodnim organizacijama, odnosno državama.

Sam registar DNK sadrži tri glavne baze:
1) Bazu DNK profila utvrđenih iz nespornih bioloških uzoraka;
2) Bazu DNK profila utvrđenih iz spornih bioloških uzoraka;
3) Baza DNK profila utvrđenih u krivičnim postupcima dostavljenih iz svih DNK labaratorija iz Republike Srbije.

Bitno je napomenuti da se podaci koji se nalaze u registru čuvaju u elektronskom obliku, uz adekvatne tehničke i fizičke mere obezbeđenja podataka. Predlog zakona predviđa da pristup podacima mogu imati samo ovlašćena lica iz forenzičke službe MUP. Predlog zakona predviđa i mogućnost upoređivanja DNK profila radi vođenja krivičnog postupka. Naime, nadležni organ može zahtevati pretragu Registra radi upoređivanja DNK profila sa podacima koji se već nalaze u Registru.

Predlogom zakona je predviđeno da se Registar uspostavlja u roku od 2 godine od stupanja na snagu zakona. Takođe, u ovom periodu propisana je obaveza da sve DNK laboratorije na teritoriji Srbije su dužne da dostave MUP-u DNK profile i identifikacione podatke koji su dobijeni za potrebe vođenja krivičnog postupka, utvrđivanja identiteta nestalih ili nepoznatih lica i leševa, kao i delova tela.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 169
Protiv: 224
169%
224%
0%

Ključne novine

USPOSTAVLJANJE NACIONALNOG DNK REGISTRA

Uspostavljanje nacionalnog DNK registra radi potrebe vođenja krivičnog postupka i utvrđivanja identiteta nestalih/nepoznatih lica/delova tela

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 173
Protiv: 199
173%
199%
0%

UPOREĐIVANJE DNK PROFILA IZ REGISTRA - PROFILISANJE

Mogućnost upoređivanja DNK profila iz Registra - profilisanje i razmena podataka iz Registra DNK sa drugim međunarodnim organizacijama i državama

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 177
Protiv: 170
177%
170%
0%

Napomene

U periodu od 19.10. do 10.11.2016. godine sprovedena je javna rasprava o
navedenom nacrtu zakona, koja je realizovana kroz nekoliko okruglih
stolova u gradovima u Republici Srbiji (Beograd, Niš i Novi Sad).

Poslednji put ažurirano: 18.06.2024, 18:53