33. sednica Odbora za evropske integracije

05.03.2018.

Sednica broj: 33

Predsedavajuci: Nenad Čanak

Odbor: Odbor za evropske integracije

Odbor za evropske integracije je, na sednici održanoj 5. marta 2018. godine, razmotrio u načelu više predloga zakona koji su predloženi za dnevni red Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2018. godini.

Predloge zakona o strancima, o azilu i privremenoj zaštiti, o graničnoj kontroli, o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova, o nacionalnom DNK registru i o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima obrazložili su predstavnici predlagača, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Milica Ćatić i saradnici.

Predlog zakona o strancima donosi se radi otklanjanja nedostataka uočenih u primeni važećeg Zakona koji je donet 2008. godine. Njime se ova oblast usklađuje sa standardima EU, posebno legalne i iregularne migracije, istakla je Milica Ćatić.

Zora Vulić iz Odeljenja za strance Ministarstva unutrašnjih poslova navela je da je ovaj predlog zakona usklađen sa više direktiva EU koje su inkorporirane u domaće zakonodavstvo, kao i da je usklađen sa dodatnim evropskim direktivama. Posebnu novinu predstavlja odbijanje ulaska u zemlju, odnosno, stranac više neće biti odbijen izjavom, već će mu biti uručen pisani akt kojim se ulazak odbija. Takođe, novina je i korpus prava koja se odnose na vize, rešenja o vraćanju, odobravanje novih vrsta boravka, kao i uvođenje BIA kao aktera u postupku provera po podnetim zahtevima za vize, boravak ili stalno nastanjenje stranaca, navela je Vulić.

Predlog zakona o azilu i privremenoj zaštiti obrazložila je detaljnije Emilija Joksić, šef Kancelarije za azil istakavši da je važeći zakon donet 2007. godine, da je ovaj predlog usklađen sa više EU direktiva, kao i da je ovo usklađivanje samo prva faza, dok će druga faza uslediti dve godine pred prijem Srbije u EU i odnosi se na usklađivanje sa Dablinskim ugovorom. U ovom predlogu zakona jasno su definisani pojmovi, poboljšana je efikasnost postupka, otklonjene su pravne praznine koje onemogućavaju zloupotrebu traženja azila, pažljivo je definisan postupak saslušanja tražilaca azila i definisana prava i obaveze tražilaca azila i lica kojima je azil odobren.

Predlog zakona o graničnoj kontroli obrazložio je Zoran Vasković, pomoćnik načelnika Uprave granične policije koji je naveo da je važeći zakon u dobroj meri usklađen sa direktivama EU, mada se sada javlja potreba za usklađivanjem sa Uredbom 399 iz 2016. godine i Akcionim planom za Poglavlje 24. Ovim predlogom zakona uvode se nadzor i obezbeđenje granice, ali i granične provere i analize rizika. Vasković je naveo da se Predlogom zakona uvode dve linije kontrole i gazdovanje graničnim prelazima i uređuje se prelazak granice maloletnih lica.

Sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Milica Ćatić iznela je da se najveći deo Predloga zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova odnosi na sve evidencije koje vodi Ministarstvo, a koje sadrže lične podatke. Ovaj predlog zakona treba da obezbedi svakom pojedincu zaštitu podataka o ličnosti radi nesmetanog ostvarivanja prava na privatnost i ostalih prava i sloboda.

Predlog zakona o nacionalnom DNK registru obrazložio je Marko Milivojević, šef Kriminalističko-tehničkog centra Uprave kriminalističke policije. On je naveo da ovaj predlog zakona predviđa uspostavljanje registra, odnosno baze podataka, radi rasvetljavanja krivičnih dela, vođenja krivičnog postupka, utvrđivanja identiteta nestalih i drugo. Takođe, usklađen je i sa Zakonom o krivičnom postupku i sa Zakonom o policiji, a omogućiće identifikaciju izvršilaca krivičnih dela, kao i utvrđivanje identiteta.

Vladan Nikolić, pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije obrazložio je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji je naveo da je Predlog zakona usklađen sa pet direktiva i jednom odlukom EU. Takođe, Predlog predviđa mere za bezbednost ljudskog života i pravnu sigurnost, sa ciljem da se na rigorozan način utiče na svest građana i na saobraćajnu kulturu na putevima Srbije.

Članovi Odbora prihvatili su nakon rasprave sve predloge zakona u načelu.

Takođe, članovi Odbora razmotrili su i Predlog za održavanje javnog slušanja o radnom tekstu amandmana na Ustav Republike Srbije, koji su podnele Nataša Vučković i Gordana Čomić.

Nakon rasprave članovi Odbora nisu prihvatili podneti predlog.

U nastavku sednice odlučeno je da će na Konferenciji „Korišćenje IPARD fonda EU“, koja će u saradnji sa Evropskim parlamentom biti organizovana u Narodnoj skupštini 13. aprila 2018. godine, učestvovati Mladen Grujić i Dragan Šormaz.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Nenad Čanak, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Olivera Pešić, Dubravka Filipovski, Hadži Milorad Stošić, Dušica Stojković, Gordana Čomić, Krsto Janjušević, mr Aleksandra Jerkov, Zvonimir Đokić, Mladen Grujić, Nataša Vučković, Vesna Marković, Aleksandar Stevanović, Dragan Šormaz, dr Muamer Bačevac i Milimir Vujadinović.

Prisutni članovi

...

Nenad Čanak

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Olivera Pešić

Srpska napredna stranka
...

Dubravka Filipovski

Srpska napredna stranka
...

Hadži Milorad Stošić

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
...

Dušica Stojković

Srpska napredna stranka
...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Krsto Janjušević

Srpska napredna stranka
...

Aleksandra Jerkov

Liga socijaldemokrata Vojvodine Demokratska stranka
...

Zvonimir Đokić

Srpska napredna stranka
...

Mladen Grujić

Srpska napredna stranka
...

Nataša Vučković

Demokratska stranka
...

Vesna Marković

Srpska napredna stranka
...

Aleksandar Stevanović

Stranka moderne Srbije
...

Dragan Šormaz

Srpska napredna stranka
...

Muamer Bačevac

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Milimir Vujadinović

Srpska napredna stranka

Diskutovano o aktima

Zakon o strancima

Zakon o azilu i privremenoj zaštiti

Zakon o graničnoj kontroli

Zakon o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova

Zakon o nacionalnom DNK registru

Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana

Zakon o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o policiji

Zakon o izmenama Zakona o javnom redu i miru

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o policijskoj saradnji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Federalne službe obezbeđenja Ruske Federacije o saradnji i zajedničkom delovanju

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Grčke o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Švedske o saradnji u oblasti sprovođenja zakona

Zakon o potvrđivanju Radnog aranžmana između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Agencije Evropske unije za obuku organa za sprovođenje zakona (CEPOL)

Poslednji put ažurirano: 07.03.2018, 10:25