Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Federalne službe obezbeđenja Ruske Federacije o saradnji i zajedničkom delovanju

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Federalne službe obezbeđenja Ruske Federacije o saradnji i zajedničkom delovanju

Sažetak

Sporazum između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Federalne službe obezbeđenja Ruske Federacije (Strane) o saradnji i zajedničkom delovanju zaključen je u Moskvi 23.05.2017. godine.
Sporazum je zaključen u cilju jačanja odnosa Strana u oblasti obezbeđenja štićenih lica (lica koja koja podležu bezbednosnoj zaštiti u skladu sa zakonodavstvom dveju država) u slučaju kada štićeno lice iz jedne države (gostujuće Strane) dolazi na teritoriju druge države (Strane domaćina).
Predmet regulisanja sporazuma su:
1. Obezbeđenje štićenih lica i štićenih objekata (zgrada, građevinski objekta i sl. koji se štite u cilju obezbeđenja štićenih lica). Sporazumom je predviđeno da u ovom cilju Strane zajedničko delovanje uspostavljaju prilikom obavljanja obezbeđenja; prilikom prevencije, otkrivanja i suzbijanja nezakonitih napada na štićena lica/objekte; prilikom dobijanja informacija o postojanju pretnje po njihovu bezbednost;
2. Razmena informacija u vezi sa obezbeđenjem štićenih lica/objekata Strane sprovode na osnovu uzajamne saglasnosti, obezbeđujući zaštitu primljenih podataka koji se trećoj državi ne smeju preneti bezi pisane saglasnosti druge Strane. U slučaju nedozvoljenog širenja/gubitka podataka, zaštita obuhvata i sprovođenje službene istrage (uključujući i zajedničku istragu). Zaštita tajnih podataka regulisana je Sporazumom o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka koji su Strane zaključile 16.10.2014. godine;
3. Korišćenje materijala, tehničkih i prevoznih sredstava, opreme, oružja, municije prilikom obavljanja bezbednosne zaštite, pri čemu se na njihov uvoz , izvoz,nošenje, primenu i korišćenje na teritoriji Strane domaćina primenjuje njeno zakonodavstvo;
4. Obezbeđenje unutrašnje bezbednosti, koje podrazumeva obavezu pripadnika gostujuće Strane da poštuju zakone Strane domaćina . Pored toga, za štetu koju na teritoriji Strane domaćina prouzrokuju pripadnici gostujuće Strane u svojim aktivnostima, odgovara gostujuća Strana.
5. Profesionalno obrazovanje, dopunsko profesionalno obrazovanje i specijalistička obuka koje se Strane obavezuju da organizuju za pripadnike u jedinicama u svom sastavu odnosno svojim obrazovnim ustanovama;
6. Razrada i realizacija zajedničkih aktivnosti za neutralizaciju kompjuterskih napada na državne informacione resurse od vitalnog značaja.
Sporazumom je predviđena i mogućnost formiranja zajedničkih koordinacionih štabova, saveta, radnih grupa i sl, u slučaju potrebe.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 47
Protiv: 40
47%
40%
0%

Ključne novine

JAČANJE I UNAPREĐENJE ODNOSA SARADNJE

Jačanje i unapređenje odnosa saradnje Srbije i Rusije u oblasti obezbeđenja štićenih lica u slučaju kada štićeno lice iz jedne države (gostujuće Strane) dolazi na teritoriju druge države (Strane domaćina).

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 43
Protiv: 45
43%
45%
0%

Poslednji put ažurirano: 01.07.2020, 23:32