Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o policijskoj saradnji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o policijskoj saradnji

Sažetak

Predlogom zakona potvrđuje se sporazum između Srbije i Belgije o policijskoj saradnji koji je potpisan 07.02.2017. godine u Beogradu. Sam sporazum je zaključen na neodređeno vreme. Sporazumom je dogovoreno pružanje najšire moguće saradnje u oblasti policijske saradnje između Srbije i Belgije. Države potpisnice se u okviru sporazuma dogovaraju o saradnji u sprečavanju, suzbijanju i rasvetljavanju teških krivičnih dela koja potiču od organizovanog kriminala.

Osim teških i najtežih oblika krivičnih dela sporazumom je dogovorena saradnja u traganju za nestalim licima i pomaganju prilikom identifikovanja, traganju za licima za kojima se traga na međunarodnom nivou, pretrazi Srbije i Belgije u cilju lociranja nestalih i izgubljenih predmeta kao i razmena najbolje prakse u polju održavanja javnog reda i bezbednosti tokom masovnih događaja sa posebnim akcentom na sportske priredbe.

Radi boljeg sprovođenja sporazuma ministri unutrašnjih poslova mogu osnovati stalne/povremene radne grupe. Osim toga sporazumom je predviđeno formiranje komiteta za evaluaciju sporazuma koji će podnositi izveštaj svake 3 godine.
Oblici saradnje koji su predviđeni predlogom zakona su sledeći: razmena informacija, obezbeđivanje tehničke i naučne pomoći, stručnog znanja kao i specijalizovane tehničke opreme, razmena iskustava kao i obezbeđivanje pomoći u profesionalnoj obuci. U pogledu pružanja pomoći predlog zakona predviđa tesnu i stalnu policijsku saradnju između Srbije i Belgije. Poseban aspekat razmene informacija i podataka jeste mogućnost upućivanja oficira za vezu. Naime, predlog zakona predviđa mogućnost slanja oficira za vezu u Srbiju/Belgiju na određeno ili neodređeno vreme. Oficir za vezu ima zadatak da pruža savete i pomoć i nije ovlašćen da preduzima samostalne policijske mere. Upućivanje oficira za vezu ima za cilj da produbi i ubrza saradnju između Srbije i Belgije. Poseban segment rada budućih oficira za vezu jeste i pružanje pomoći organima koji su nadležni za nadzor granice i za migracije.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 43
Protiv: 47
43%
47%
0%

Ključne novine

PRAVNI OKVIR ZA POLICIJSKU SARADNJU

Uspostavljanje pravnog okvira za najširu policijsku saradnju između Srbije i Belgije;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 44
Protiv: 46
44%
46%
0%

SPREČAVANJE, SUZBIJANJE I RASVETLJAVANJE TEŠKIH KRIVIČNIH DELA

Poseban aspekat saradnje jeste sprečavanje, suzbijanje i rasvetljavanje teških krivičnih dela koja potiču od organizovanog kriminala;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 38
Protiv: 36
38%
36%
0%

FORMIRANJE KOMITETA ZA EVALUACIJU SPORAZUMA

Formiranje komiteta za evaluaciju Sporazuma

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 36
Protiv: 37
36%
37%
0%

OFICIR ZA VEZU

Upućivanje oficira za vezu u Srbiju/Belgiju sa ciljem razmene informacija, pružanje saveta i pomoći.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 34
Protiv: 43
34%
43%
0%

Poslednji put ažurirano: 03.07.2020, 03:39