Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst zakona: [doc]  [pdf] 

Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum).

Predlagač: Vlada

Sažetak

Izmenama i dopunama prošireno je polje primene ovog Zakona kako bi se veći broj radnih sporova mogao rešiti pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova i time rasteretili sudovi. Broj sporova koji se rešavaju pred Agencijom iz godine u godinu raste, ali je udeo radnih sporova koji se rešavaju mirnim putem i dalje gotovo zanemarljiv. Naime, prema podacima Agencije, tokom 2017. godine pred ovom organizacijom pokrenuto je 104637 sporova, što je tek četrdeseti deo ukupnog broja radnih sporova, imajući u vidu da je u istom periodu pred sudovima opšte nadležnosti pokrenuto više od 40.000 radnih sporova.
20%
19%
0%
Poslednji put ažurirano: 08.08.2019, 00:49