AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do
[pdf] 
Datum predloga: 17.10.2019.
Predlagač: Visoki savet sudstva

[pdf] 
Datum predloga: 10.10.2019.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 09.10.2019.
Predlagač: Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

[pdf] 
Datum predloga: 09.10.2019.
Predlagač: Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku[pdf] 
Datum predloga: 03.10.2019.
Predlagač: Poslanička grupa Srpska napredna stranka

[pdf] 
Datum predloga: 01.10.2019.
Predlagač: Vlada

Nijedan akt nije pronađen.