AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do[pdf] 
Datum predloga: 20.04.2021.
Predlagač: Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu
[pdf] 
Datum predloga: 15.04.2021.
Predlagač: Poslanička grupa "Socijalistička partija Srbije"