AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do[pdf] 
Datum predloga: 04.03.2020.
Predlagač: Odbor za kontrolu službi bezbednosti


[pdf] 
Datum predloga: 03.03.2020.
Predlagač: Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu