AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do

[pdf] 
Datum predloga: 19.02.2021.
Predlagač: Vlada
[pdf] 
Datum predloga: 16.11.2020.
Predlagač: Grupa od 4 poslanika