AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do[pdf]  [doc] 
Datum predloga: 15.09.2016.
Predlagač: Balša Božović
[pdf]  [doc] 
Datum predloga: 12.09.2016.
Predlagač: Aleksandra Jerkov[pdf] 
Datum predloga: 25.11.2019.
Predlagač: Vlada

Datum predloga: 24.12.2019.
Predlagač: Vlada

Datum predloga: 24.12.2019.
Predlagač: Vlada