AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do

[pdf] 
Datum predloga: 28.02.2019.
Predlagač: Žika Gojković


[pdf] 
Datum predloga: 14.02.2019.
Predlagač: VladaNijedan akt nije pronađen.